Commentaar

50 reacties

Melkveerechten gewis

Alleen grootschalige mestverwerking kan invoering nieuwe productierechten voorkomen. Die kans is klein.

Gelooft u echt dat er geen enkele wettelijke rem meer zal zijn op melkproductie na afschaffing van het quotum? Bouwen maar, stal vol en gaan met die banaan, terwijl de fosfaatproductie gestaag groeit en de ammoniakuitstoot uit de stallen schromelijk wordt onderschat?
Inderdaad, niets is uitgesloten. Staatssecretaris Dijksma wil afzien van introductie van melkveerechten als er eind 2013 duidelijkheid is over structurele mestverwerking. Er zijn dus nog zo’n 200 werkdagen om: ideeën voor mestverwerking te genereren, structurele mestaanvoer te organiseren, financiële dekking te regelen, geschikte locaties voor mestverwerking te vinden én de vergunningaanvraag zover op weg te hebben dat Dijksma de locatie beschouwt als bijna in werking. De varkenshouderij worstelt daar al drie jaar mee, zonder succes.
Voor mij staat als een paal boven water dat grootschalige mestverwerking niet rond komt. 25 jaar na invoering van de meststoffenwet is er nóg geen werkend procédé dat exporteerbare kunstmestvervangers oplevert voor minder dan €20 per kuub ingaande mest. Wie gaat dat betalen? De oplossing zou zijn iedereen, door verplichte levering aan een collectief, een mestcentrale. Dat idee was al eens het Waterloo voor een NCB-voorzitter. Geen enkele bestuurder durft dit opnieuw te lanceren.
Nu gaan er stemmen op dat zuivelaars het geld moeten ophoesten om mestverwerking rond te zetten en hun grondstofvoorziening veilig te stellen. Maar ook voor hen geldt het locatieprobleem en een falend businessmodel. Zij zullen eerder minder grondstof verwerken en reorganiseren dan honderden miljoenen euro’s op het spel te zetten. En De Zeven Provinciën? Die zou zijn aandelen FrieslandCampina op de beurs kunnen gooien en het geld investeren in mestverwerking. Wilt u dat? Ik denk het niet. Dus zal het wel uitdraaien op melkveerechten, op melkproductie gekoppeld aan grond.

Laatste reacties

 • John*

  mestrechten moeten gekoppeld gaan worden aan de bodem niet aan een koe, varken of kip. Iedere ondernemer moet laten zien waar hij zijn die hij meer gaat produceren dan nu het geval is gaat laten. of dit nu bodem, verwerking of export is maakt niet uit als t maar verantwoord is afgezet! We hebben nu al 25 jaar mestrechten, t heeft de blijvers al tientallen miljoenen gekost en het probleem is nog steeds niet opgelost! als al die centen die nu naar wijkers zijn gegaan voor productierechten geinvesteerd zouden zijn in verduurzaming vade meststroom hadden we t nu goed gehad!

 • ACB

  Technisch is het geen probleem ( Maar weer geld hè,er moeten tuurlijk weer lui in zitten die een vinger in de pap willen hebben.

 • joannes

  De vraag is natuurlijk wat Dijksma echt wil met de uitbreiding van de veestapel die al jaren stabiel is dankzij melkquota én de mestrechten. Ik denk dat ze daar op dat Ministerie de hele zaak aan het managen zijn. Managen met een dreiging voor rechten die moet leiden naar een ¨warme¨ sanering. Een sanering waarbij diegene die wat willen in de toekomst ¨rechten¨ gaan kopen bij diegene die willen stoppen. Want terecht is je vraag: Hoe zou je een grootschalige mestverwerking moeten financieren? Alleen de uitbreiders, ambitieuse boeren hebben behoefte aan de mestverwerking. Diegene die niet groter willen, hebben er geen behoefte aan en willen er ook de lasten niet van dragen. Ze kunnen geeneens de lasten dragen omdat het rendement nog steeds mager is, zeker bij de kleine en middelgrote bedrijven die wat trager reageren. Trager reageren om kennis, leeftijd, omgeving, interesse motieven. Daarbij komt dat de samenleving, lees Landelijke Politiek, in hun ogen, ruim voldoende mest heeft. Die Mestverwerking van Dijksma is een dreiging om de ambitieuse boeren hun minder ambitieuse op te laten kopen zoals destijds.Heel intressant is altijd even terug te kijken voor de reactie toen... <>

 • agratax2

  joannes. Als ambitieuze boeren behoefte hebben aan mestverwerking, moeten ze die zelf maar realiseren. Ik zou zeggen 'Wie wil vervuilen, moet ook willen opruimen'. Het doet mij denken aan een oude spreuk van de ANWB 'Laat na het verpozen, niet de eigenaar de schillen en de dozen'. Wees nu eens eerlijk heeft het melkquotum de veehouders windeieren gebracht? Ik dacht het niet als ik zie hoe de een na de ander akkerbouwbedrijven heeft opgekocht in de Flevopolder en (veel) te grote stallen bouwt na dat ze land bewerken. Maar waarom is deze discussie nodig? De zuivel is voor het grootste deel in handen van de boeren en welke behoefte hebben boeren bij MEER melk met als resultaat een lagere prijs? Ook binnen de agrarische industrie geld dat groot goed is maar groter dodelijk kan zijn net als in de financiële wereld. Reken er niet op dat de overheden de zuivel gaan redden, het is geen systeem industrie

 • farmer135

  de zin : `de ammoniakuitstoot uit de stallen wordt schromelijk onderschat ` verdiend een onderbouwing ,want waar is dit op gebaseerd ?

 • kiepel

  De oplossing: 1:Koppel koeien aan grond.
  2:Bedrijven <2GVE/Ha verandert niets. (Ga zo door!)
  3:Bedrijven >2GVE/Ha zijn intensieve bedrijven en krijgen de hele
  mikmak aan wetgeving/mestverwerking voor de kiezen.
  Voordeel is dat de vervuiler de rekening daarvoor krijgt.
  Warme sanering komt er omdat de grond hier duurder van wordt.
  HET IS ZO SIMPEL.

 • hillmanje

  Mestverwerking die niet van de grond geraakt. Bij ons in Vlaanderen is dit ook jaren zo geweest, tot dat de overheid besliste dat wie wilde uitbreiden 125% van zijn mestuitbreiding moest verwerken. Gevolg was dat (vooral varkensboeren) massaal begonnen te investeren in mestverwerking om hun uitbreiding in orde te krijgen. Na enkele jaren zijn we nu bijna op het punt gekomen dat er voldoende kennis en capaciteit is dat de verwerkingskost begint te zakken en ook de prijs voor mestafzet op grond daalt. Moraal van het verhaal : laat de bedrijven die meer mest willen produceren het mestprobleem oplossen!

 • kiepel

  hilmanje,
  Ik ben het volledig met je eens.

 • joannes

  @paul.gld1, ¨die ammoniakuitstoot¨ heeft natuurlijk met regels te maken van de laatste jaren. Tot op heden met de melkquota bleef het aantal dieren constant of daalde zelfs ivm met verbeterde efficiëntie. Wanneer de quota eraf gaan kan de veestapel groeien en zou er met meer mest meer ammoniak vrij komen. Ammoniak vlgs de regelingen zou beperkt kunnen worden met ........ Vloeren, Luchtreinigers of Aanzuren De beperkingen leiden weer naar oplossingen, en hogere kosten, waarmee om de beperking heen gewerkt kan worden.

 • drientje

  Het is precies zoals hilmanje aangeeft, er moet regelgeving zijn voor een deel verplichte mestverwerking. Als die er is, komen de vergunningen er ook wel, even als de initiatieven. Ik vraag me wel af hoeveel animo er is om alsmaar tegen
  minimale marges dieren te houden. Als jonge boeren al een premie moeten hebben om te beginnen lijkt me dat nogal een veeg teken.

 • Sjaak

  Het is al eerder gezegd; als het wetsvoorstel van Bleker aangenomen was, was het probleem al opgelost geweest!
  Daarin was alles overduidelijk geregeld. Verantwoorde afzet en mestverwerking, zo niet dan sanering!
  Maar waarschijnlijk omdat mestverwerking niet wil lukken heeft de sector zelf gevraagd om dierrechten...niet zozeer in het belang van de veehouders, dan wel voor de periferie!
  Immers het instellen van dierrechten brengt automatisch met zich mee, dat iig. die dieren ook gehouden zullen worden, bij welke veehouder dan ook, ondanks hij er zelf geen baat bij heeft.
  De periferie, en dus de aanverwante economie, draait er goed op, dat is belangrijker dan dat handjevol boeren!
  En de boer...? Hij ploetert voort...

 • Rub

  Het is toch ook zo simpel, je hebt koeien en grond. Veehouders die investeren in grond kiezen toch ook voor een 'soort van' mestverwerking om zich veilig te stellen voor na '2015' . Wanneer je dat niet doet of je hebt meer koeien dan op de grond is toegestaan moet je investeren in mestverwerking, oja en duur voer aankopen natuurlijk. Ik ben beniewd hoe snel al die nieuw gebouwde stallen na 2015 vol komen en vol blijven.

 • Rub

  waarop gaan volgens jullie de dierrechten op gebasseerd worden? referentie jaren, hoeveelheid grond voor mestafzet, huidige stal cappaciteit? grootte van het melkquotum?

  hoe ging de invoering bij de varkens??

 • John*

  maak maar een beleid dat 80% van de ondernemingen toekomst houdt in plaats de nu geldende 20%.

 • Robert Bodde

  @rub Goede vraag. Vaststelling van de rechten gebeurde altijd op basis van een teljaar in het verleden. (interimwet 1984 op basis van aantal dieren meitelling 1984; meststoffenwet 1986 op basis van enig moment in 1986 (en dat werd vooraf aangekondigd....), varkensrechten 1997 op basis van veebezetting in een van twee teljaren.
  Elke keer waren er knelgevallenregelingen. Daardoor is bij elke toekenning van rechten uiteindelijk meer rechten vastgesteld dan er ooit voorheen aan dieren zaten. Die leer zal de staatssecretaris ook wel getrokken hebben: een knelgevallenregeling is vragen om uitbreiding in dieren.

  RB

 • joannes

  @John*, om die 80% te behouden zullen de ¨frontrunners¨, zoals de Engelsen dat noemen, verrast moeten worden en niet voorbereidt met signalen waar het beleid naar toe wil! Het leeuwendeel van de boeren blinken niet uit in het op de hoogte blijven van ontwikkelend beleid, en zeker niet wanneer dat gecommuniceerd wordt met veel onzekerheden om het bedrijfsleven erbij te betrekken. Het bedrijfsleven wat wel betrokken is, zijn diegene die er wat aan kunnen verdienen en dat zijn juist de bedrijven waar het niet voor bedoeld is: die 20%!

 • Peerke1

  Ik denk de ambtenaren kiezen voor zichzelf en maken de wetgeving zo dat ze zelf barsten van het werk. Regeltje zus regeltje zo en laat de boer maar ploeteren. Mijn advies geef elke koeienboer evenveel ruimte zonder te kijken naar het verleden of laat de melkquotering.

 • joannes

  En @Rub, en @Robbert Bode, de maat nemen heeft altijd consequenties voor diegenen die zich er op voorbereid hebben en diegenen die zich er niet op hebben voorbereid! Daarom ben ik voor die verrassing wanneer het dan toch moet: het meest eerlijke! Maar zo zal het natuurlijk niet ontwikkelen! Want ambtenaren en Politiek zijn onafhankelijk/onpartijdig niet in staat zich voldoende te informeren over de consequenties. De uitnodiging van Dijksma is al een goed voorbeeld van dit onvermogen. Zaak is dus, dat er een brede discussie ontwikkelt waaruit die ambtenaren én de Politiek, hopenlijk onpartijdig, hun conclusies kunnen trekken. Zonder open discussie zullen de bekende, en onbekende, lobbies het overnemen en zijn die lobbyisten er weer goed mee, met hun vrinden!

 • John*

  laat gewoon iedereen zijn eigen shit opruimen. grond gebonden als basis uitbreidingen in dieraantallen met mestverwerking of export met bijbehorend risico voor de ondernemer die dat wil. De rechten om de mest op t land te brengen komen dus bij de grondbezitter te liggen en niet bij de veehouder. en met t komend fosfaat tekort zijn dadelijk alle grondbezitters blij met elke kuub mest die ze voor weinig op t land krijgen. maar zoals nu werken met een verschrikkelijk duur plafond is nog steeds geen oplossing!

 • Sjaak

  @Robert Bodde.
  Indien de staatssecretaris haar lesje heeft geleerd op basis van het mestbeleid uit het verleden, wat is dan de toegevoegde waarde van het invoeren van melkveerechten/dierrechten..?
  Immers, wanneer mestverwerking niet zal plaatsvinden is mestplaatsing, en het daarmee gepaard gaande aantal dieren, altijd afhankelijk van het aantal ha land.
  Ook dan kunnen dierrechten dus rustig komen te vervallen, daar men eerst de mestafzet geregeld moet hebben voordat er geproduceerd mag worden. Precies zoals het in Duitsland al jaren geregeld is en zoals Bleker het voor ogen had...
  Ben benieuwd of de staatssecretaris idd. haar lesje heeft geleerd en of ze deze les ook mag uitvoeren, want waarschijnlijk zijn er andere 'machten', die haar ook een lesje willen leren....

 • Robert Bodde

  @sjaak Er is dan in ieder geval een begrenzing van het aantal dieren, dus ook aan de hoeveelheid mest. Zonder begrenzing is het stallen vol en melken (en schijten) maar... Daarnaast is het wat makkelijker krimpen als er rechten ingevoerd zijn, alhoewel dat 'eens maar nooit weer was', oordeelde de rechter toen het over de generieke korting van 10 procent op de varkensrechten ging. Bij elke volgende generieke korting moet de Staat de schade ervan vergoeden.

 • Sjaak

  @Robert Bodde. Die begrenzing aan het aantal dieren is er nu toch ook al...?
  Iedereen mag net zoveel vee houden als hij wil, mits de mest maar verantwoord afgevoerd wordt. De grootte van de stallen doet er niet toe.
  Zoals ik het interpreteer, dan is bij uitblijven van mestverwerking het aantal ha's en bemestingsnorm bepalend voor het aantal dieren...dierrechten hebben dan geen zin meer.
  Wat dat krimpen betreft, moet ik je gelijk geven, dat gaat uiteraard gepaard met een referentiehoeveelheid. Om een volgende generieke korting te voorkomen zal men dus een referentiejaar moeten pakken, waarbij er geen korting nodig is...ben benieuwd!

 • el

  De melkprijs word na 2015 de beperkende factor ,meer productie heeft over het algemeen lagere prijzen tot gevolg.

 • j.verstraten1

  Robert Bodde, jij gaat er dus vanuit de verplichte mestverwerking door de 2e kamer wordt afgeschoten?

 • Robert Bodde

  @verstraten: Je zet me aan het denken. Ja, ik denk dat de verplichte mestverwerking het niet haalt.Je zadelt er mensen mee op met niet-voorzienbare kosten en het effect ervan is dubieus. Dan is het beter de veestapel te begrenzen en de markt zijn werk te laten doen. Dat besef zal ook bij politici wel een keer post vatten. En anders ligt er nog een schone taak voor de diverse belangenbehartigers.

 • kiepel

  @j,verstraten1
  Waarom is Blekers (lees LTO) wetsvoorstel niet gewoon aangenomen?
  Dit werd door een flinke meerderheid in de 2de kamer gesteund. Dit heb ik persoonlijk van Henk Bleker gehoord. Dus waarom hebben we deze wet niet?

 • drientje

  Robert Bodde, ik snap je. Als er dierrechten komen, en dan voor alle diersoorten,
  komt er ook handel in deze rechten. Dat betekent dat makelaars structureel gaan adverteren. En dat betekent weer structurele inkomsten voor de boerderij.

 • melkveehouder .

  Drientje, jij bent het slimste jongetje / meisje van de klas, je mag blijven; je slaat de spijker op zijn kop. Maar niet alleen Boerderij heeft hier voordeel van, maar een hele kudde mee-eters die nu de broekriem moeten aanhalen.

 • vdbor

  hier op de veluwe gaan nu al percelen grond weg voor 80k per HA.daar kan toch niet veel meer bij lijkt me.....Om dan de rechten aan grond te koppelen lijkt me een doodsteek voor veel bedrijven.

 • Mozes

  vdbor, hoe hoog zal de grondprijs worden als de maïs op stam €3500 per ha kost?

 • alco1

  Er komen gouden tijden aan voor boeren die grond hebben, maar geen vee.

 • minasblunders1

  Die grondprijzen staan op het punt van instorten, die hebben nl. niets te maken met landbouwkundige waarden. De overheid moet van haar ha's af, de gemeenten, provincies, Staatsbosbeheer en hier (en ook elders) lopen projectontwikkelaars te leuren met hun grond. Hele lappen waar niemand belangstelling voor heeft!

 • Mozes

  Zonder melkveerechten zullen we nieuwe sofaboeren krijgen. Een boer van net 50 die geen opvolger heeft en een verouderde stal stopt met melken. Op zijn 25 ha grond verbouwd hij maïs die een saldo oplevert van ongeveer €2700.
  Oftewel: als je met maïs verbouwen ruim €67000 per jaar kunt verdienen waarom zou je dan nog melken?

 • agratax2

  Als mestafzet in eigen beheer de norm wordt, zouden er nu wel al genoeg koeien zijn of de melkveehouders moeten de akkerbouwer verleiden hun mest toe te laten op het land en de varkensboeren op die manier van de mestmarkt verdrijven. Heeft de boer behoefte aan meer melk met een lagere prijs of is het de fabriek die behoefte heeft aan meer melk voor een lagere prijs. Volgens mij mag er geen verschil zijn in de belangen van de boeren en de coöperatie. Ik blijf van mening dat de hele markt voor agrarische producten herzien moet worden. Het begint er steeds meer op te lijken dat een vrije markt voor voedselproducten tot onacceptabele prijsfluctuaties leidt. Nederland maakt zich druk over Mest, CO2, lachgas en andere 'vervuiling' en tegelijk dwepen ze met palmolie als energie bron waarbij tijdens de productie meer CO2 wordt uitgestoten dan koeien ooit netto kunnen uitstoten. Voerproductie neemt meer CO2 op dan de koe zal nooit meer uitstoten na het vreten van zijn ruwvoer en brok dan de productie heeft opgenomen. De balans is in de natuur altijd in evenwicht. • W Geverink

  Canada is niet alleen exporteur van ingredienten voor krachtvoer. Wat velen niet weten is dat Canada ook exporteur is van topkwaliteit hooi voor zowel melk als vleesvee naar een aantal landen waar rundvee ook intensief gehouden wordt zoals Japan. Grond hoeft daarom ook de Nederlandse rundveehouderij geen beperkende factor te zijn. Mischien hebben de japanners nog goeie tips voor mestverwerking.

 • kassa

  Ik ben misschien maar een eenvoudige sterveling, maar we hebben nu toch al plaatsingruimte per ha. Alles wat je niet kan plaatsen moet je dus al afvoeren naar een andere boer met plaatsingruimte. En is dus de grond de beperkende factor!

 • j.verstraten1

  Kiepel, deze wet hebben we niet omdat dit onderwerp door het vallen van de gedoogcoalitie 'controversieel' is verklaard.

 • j.verstraten1

  Robert Bodde, hoezo is het effect van mestverwerking dubieus? Het zorgt voor het een structurele afzet van het overschot aan fosfaat. En ja, je zadelt de sector op met niet overzienbare kosten maar als je de markt, zoals jij stelt, zijn werk laat doen zijn die kosten al zeker niet te overzien. Daarnaast legt de politiek door de verplichte mestverwerking het lot in handen van de sector zelf, en dat is altijd makkelijk als het blijkt te mislukken.
  Ik wil wel een wedje met je maken: als de mestverwerking politiek afgeschoten word, neem ik weer een jaarabonnement op het vakblad Boerderij. Als jij gelijk hebt, dan geef je mij een jaarabonnement. Deal?

 • melkveehouder .

  @kassa, zo is het maar net. Ook verstraten heeft gewoon gelijk. Maar dit past niet in het straatje van de tussenpersonen die van de handel in lucht moeten leven. En ook niet van diegenen die tegen betaling boodschapper van de duivel spelen. En dat zijn er veel meer dan wij kunnen bevroeden.

 • vdbor

  @Mozes, in principe is gefinancierde grond nog lang niet rendabel.Toch staat men er om te springen...het blijft een vreemd gebeuren....

 • hrs10

  De zaak is al grondgebonden: alle mest moet geplaatst worden. Alleen zorgt melkquotum ervoor dat de melkveehouderij niet groter kan worden. Met melkveerechten houdt je eigenlijk gewoon hetzelfde.
  Het zou mooi zijn als de mestverwerking op gang kwam.
  Voordelen: mestafzet wordt goedkoper
  Melkveehouderij kan uitbreiden, zonder stoppers te subsidieren.
  Betere concurrentiepositie t.o.v. andere sectoren en ook andere landen.

 • agratax2

  Als ik het goed begrijp, zouden de productie kosten op termijn wel een kunnen stijgen door mestverwerking en aanvoer ruw en krachtvoer. Tegelijk is de kans heel groot dat de melkprijs daalt door de grotere aanvoer. De vraag is; 'Wie is hier bij gebaat?' De boer niet lijkt me, en de coöperatieve verwerker ook niet want dat is de boer zelf. goedkope grondstof waar hopelijk nog winst mee e behalen is op de markt betekent een lage melkprijs voor de boer. dit kan niet anders betekenen dan wat de boer aan één kant laat liggen hij aan de andere kant terug krijgt in de vorm van kapitaalsaanwas bij zijn fabriek. De meeste winst wordt nl. niet uitgekeerd aan de leden, maar gebruikt voor investeringen in een grotere verwerkingscapaciteit in binnen of buitenland. Helaas zien de besturen van onze coöperaties het bedrijf te veel als een op zichzelf staande eenheid, die niets met de boeren leden van doen heeft anders dan grondstof zekerheid (leveringsplicht) en kapitaalszekerheid. Met dit laatste in ons achterhoofd kunnen er van uit gaan dat de zuivelindustrie er alles aan zal doen om de melkplas op te voeren links om of rechts om. De boeren blijven geloven in groot is mooi en groot is kassa. Inderdaad groot betekent grote omzet, maar omzet betekent niet automatisch winst.

 • natuurboer

  Melkveerechten is de verkeerde benaming. De melkproductie per koe is variabel en dat kan niet in melkveerechten gevangen worden. Bij doorberekening betekent de introductie van melkveerechten hetzelfde als voortzetting van de melkquotering onder een andere naam.

 • W Geverink

  Helemaal juist. En niemand zag dat aankomen Natuurboer... Het afpakken van het melkquotum was like stealing candy from a baby. Met alle limitaties van Nederland was op de klompen aan te voelen dat voor de quotering iets terug zou komen. Het verschil is dat als de boeren slimmer worden, ze niet meer het initiatief zouden kunnen nemen om het aanbod te gaan sturen.

 • Robert Bodde

  @j.verstraten: er zal geheid een achterdeurtje in de wet komen voor mestverwerking. Al was het maar omdat mestverwerking het non plus ultra is, bezien vanuit regelgevingsland. Dat betekent dus dat je mag uitbreiden met runderen als je alle (lees: alle, niet alleen die van de uitbreiding) mest verwerkt tot exporteerbaar product dat niet in de Nederlandsee landbouw eindigt. Die mogelijkheid zit nu ook in de meststoffenwet (voor varkens). Ik geloof dat 2 bedrijven daarop geinvesteerd hebben. De rest zegt: ik koop wel rechten, dan weet ik waar ik aan toe ben qua kosten en dan kan ik me bezighouden met waar ik goed in ben in plaats van dat ik een moeilijke installatie moet laten draaien.

 • agratax2

  Wat er ook gebeurt, het zal geld gaan kosten en daarmee de productie kosten van melk niet bepaald laten dalen. Voor mij blijft de vraag; 'Wat is de drang om eindeloos de rat race in stand te houden?'

 • boelenham

  Juist agratax die ratrace moet stoppen,.... maar wie bepaald dan de melkprijs?
  krijgen naast fair trade koffie, bananen, en chocolade ,..........fairetrade melk?
  dat zou mooi zijn,..... Thieme gaat de melkprijs bepalen lijkt mij.
  Iedere boer 10 knuffelkoeien !

 • Mels

  Nou is dat niet het probleem,de afgelopen jaren is heel agro Nederland de schaalvergroting aan gepraat.Boerderij heeft hier zelf ook hardhollend aan mee gedaan door de kleinere bedrijven die wel goede resultaten draaiden links te laten liggen en alleen maar de nieuwste stallen schuren en machineparken te laten zien.Ik weet dondersgoed dat stilstand achteruitgang is maar wat is nou het nut van die enorme sprongen als je er uiteindelijk geen stuiver beter van wordt dan enkel meer werk voor minder geld want dat is het vaak.De hele subsidie winkel(EUsubsidies,MIA/Vamil enz) is hier mijns inziens ook debet aan.Ik weet uit het verleden de WIR premie nog,toen werd er ook enorm gebouwd en met als gevolg dat er een quotum ingevoerd moest worden.Wat zou het als we hier gewoon voor de wereldmarkt moeten produceren,daar horen ook de nukken van diezelfde wereldmarkt bij.

 • Mels

  De banken en andere financiers zullen dan ook andere posities in moeten nemen omdat de markt dat dan nodig heeft.Bomen kunnen eenmaal tot in de hemel groeien maar groeien ze te snel zullen ze knakken.

 • j.verstraten1

  Je beantwoord mijn reactie niet Robert.
  Dat van die achterdeur is denk ik logisch. Behalve dan voor dat gedeelte wat je op eigen grond kunt plaatsen. Het is geen verkeerde gedachte om de individuele ondernemer bij uitbreidingen zijn eigen probleem op te laten lossen ipv het (gedeeltelijk) bij de collega's neer te kieperen.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.