Commentaar

17 reacties

Aaibaarheid beloond

De lobby van de melkveesector heeft gewerkt. Uitbreiden zal na 2015 weinig problemen geven.

De lobby van de melkveesector bij staatssecretaris Dijksma heeft een fantastisch resultaat opgeleverd. Bij de nieuwe mestwet, waarvan de contouren afgelopen week duidelijk werden, scheert de sector namelijk langs de rand van de afgrond. Want hoewel het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR concluderen dat er waarschijnlijk te weinig mestverwerking zal zijn vanaf 2015, blijft de sector gespaard van de invoering van dierrechten, komt er geen maximale melkproductie per hectare zoals CLM voorstelde en er komen ook geen extra strenge eisen rondom mestverwerking.
Alles blijft grotendeels bij het oude. Ja, er komt een nieuwe referentiehoeveelheid, in de praktijk ongeveer het aantal koeien zoals gemiddeld gehouden in 2013. Wie uitbreiden wil boven dat aantal, hoeft alleen voor de extra koeien grond te regelen. Hoeveel grond is nog niet bekend, maar het zal geheid ergens in de buurt van twee koeien per hectare zijn. Wie geen grond kan of wil regelen, moet de mest van de extra koeien laten verwerken.
Een nieuwe referentiehoeveelheid? Dat klinkt wel als een quotum. Dat is het ook, maar het krijgt dit keer nauwelijks tot geen waarde. Het wordt namelijk bedrijfsgebonden en alleen overdraagbaar bij bedrijfsoverdracht. De staatssecretaris benoemt in haar brief alle argumenten die voor dierrechten of een zwaar mestverwerkingsscenario pleiten. Ze serveert deze af met termen als 'de sector heeft van oudsher een grondgebonden karakter', 'levert een flinke bijdrage aan de verdiencapaciteit van Nederland', 'groei in lijn met duurzaamheidsdoelen', 'goede verhouding tussen dieren en grond', 'natuurlijk evenwicht' en 'bijdrage aan het open Nederlandse cultuurlandschap'. Boterzachte argumenten, meest gestoeld op het goede imago van de sector. De aaibaarheid van de melkveehouderij is dus beloond met ruime ontwikkelingskansen.

Laatste reacties

 • CLM Culemborg

  Het voorstel van Dijksma - forfaitair fosfaatoverschot fixeren - en daarboven grond aankopen en/of mest verwerken, is feitelijk hetzelfde en daarmee net zo goed of net zo slecht als het idee van CLM en enkele melkveehouders.

  Veel belangrijker dan discussie over de ideeën van Dijksma ea, is de enorme stap die de zuivelindustrie en LTO hebben gezet voor een toekomstgerichte melkveehouderij. Petje af voor iedereen die daarvoor verantwoordelijk is en daarvoor verantwoordelijkheid durft te nemen!

 • minasblunders1

  Info83, als straks alles heel anders uitpakt, nemen deze mensen dan nog steeds hun verantwoordelijkheid?

 • Sjaak

  @Info83 Blijf vooral geloven in deze utopische gedachte, dat deze mensen hun verantwoordelijkheid nemen...

  Niemand neemt die verantwoordelijkheid, die wordt de veehouders in de schoenen geschoven, DIKKE PUNT.
  Ook zo voor die zogenaamde toekomstgerichte melkveehouderij, als straks blijkt dat de verwachte melkstroom niet op gang komt, om wat voor reden dan ook, of de prijs dondert in elkaar, of grenzen worden gesloten, noem maar op.......geen bestuurder, directielid of beleidsmaker neemt dan de verantwoording op zich, wordt allemaal rechtstreeks afgewenteld op de melkveehouders. Zelfs niet bij onze eigen coöperaties, immers wij, boeren, hebben zelf middels een enquete aangegeven, dat we enorm gaan melken, dus moest de verwerkingscapaciteit opgeschroefd worden....et voilá, excuus klaar....en de schade is voor de boeren!

 • daan1908

  De hazen lopen zoals voorspeld .

 • melkveehouder .

  Wat een stemmingmakerij zeg. Als er in 2015 niet voldoende verwerkingscapaciteit is, dan komt er ook geen uitbreiding. Wat is dan eigenlijk nog het probleem?

 • Mozes

  Ik denk dat er nog een reden is waarom de melkveehouderij alle ruimte krijgt. Enkele weken geleden zagen wij op televisie de beelden van FrieslandCampina die in China een samenwerkingscontract afsloot. De financieel-economische problemen van Nederland zijn alleen op te lossen met een stijgende export met zoveel mogelijk toegevoegde waarde. De kindervoeding en ook andere zuivelproducten voldoen hier perfect aan. FrieslandCampina is nu al goed voor 5% van de Nederlandse export. De regering heeft er belang bij dat dit nog veel meer wordt.

 • Mozes

  In aanvulling op mijn vorige reactie: de varkenshouderij en pluimveehouderij hebben veel minder toegevoegde waarde. Oftewel: het verschil tussen het bedrag aan geïmporteerd voer en geëxporteerd vlees is veel kleiner. Het geld wat feitelijk verdient wordt en in Nederland blijft is maar gering. De melkveehouderij heeft tegenover een heel grote export maar relatief weinig import. De toegevoegde waarde, dus het geld wat in Nederland blijft is dan ook groot. De melkveehouderij heeft dus naast andere vormen van aaibaarheid ook nog een financiële 'aaibaarheid'.

 • johannetje

  Ik heb het al vaker gezegt....imago is alles

 • Zents beheer

  #Mozes, in opeenvolgende reactie's begin jij onderhand volledig door te slaan. Een jaar goede melk prijzen en het gestreel en aaien van de politiek en jullie voormannen heeft nogal uitwerking op je. Je hebt volgens mij niet door dat jullie voormannen hun ziel hebben verkocht voor naar het nu lijkt een mooie toekomst. Wanneer ik de uitkomsten (als pluimveehouder) op een rijtje zet stel ik vast dat de intensieve veehouderij verder wordt ingeperkt en afgedankt. Voor jou misschien geen probleem , het uit elkaar spelen van de gehele veehouderij sector . Echter, hiermee wordt de verdeel en heers methode toegepast die straks ook de melkvee sector gaat splijten. Intensief versus extensief, grondgebonden versus voer aankopen, weidegang versus opstal. Wanneer de melkprijs gaat zakken zou nog wel eens kunnen blijken dat de Nederlandse melkveehouder aan de ketting ligt en niet mee kan groeien. En dan is het voorbij met het begrip van de politiek en de ngo's, afspraak is afspraak.

 • Mozes

  @zentsbeheer, ik heb in reactie #6 en #7 slechts uitgelegd dat de politiek een groot financieel belang heeft bij de melkveehouderij. Dit financiële belang moet niet zozeer gemeten worden in de omvang van de export maar in de omvang van de toegevoegde waarde.

 • Zents beheer

  T'jonge, #Mozes. Jij maakt van koeien melken wel een heel erg nobele bezigheid. Ver verheven boven de rest van de veehouderij. Lang geleden ging Mozes zijn volk voor onderweg naar het beloofde land. Misschien kun jij straks met je trekker de stoet voor gaan naar Brussel. Om wederom te vragen om steun.
  Hoogmoed komt voor de val, beste Mozes.

 • peter1939

  ik ben als pluimveehouder blij dat er geen kip extra bijkomt in nederland. Nog meer bulk is niet de oplossing, dijksma bedankt voor behoud pluimveerechten. , alleen jammer dat eea niet europees beperkt wordt....daardoor hebben we hogere kostprijs in nederland als pluimveehouder.

 • lub tuf

  Er dreigt een te kort aan melk,dat kunnen ze in den haag niet gebruiken dus alles opzij voor de melkveehouderij.Zo snel mogelijk weer naar een overschot situatie toewerken dat houdt de melkveehouder in de tang en de burger tevreden.

 • koestal

  De melkveehouderij doet het goed ,daarom stimuleren in plaats van afremmen,goed voor de Nederlandse economie ,dus ook werkgelegenheid !

 • Kuykenhouder

  @Peter1939 ik heb ook dat gevoel, voor 2 á 3 euro per kuiken plaats aan rechten kopen en mest afzetten voor 6 euro op een totaal andere markt, bepaald niet mijn kost prijs indien mate dat ik me beperkt voel. Al werkt het wel kosten verhogend daar door. Ik zie het nog niet zo kwaad en wens ook de melkveehouders een goede toekomst en boterham binnen dit nieuwe beleid!

 • Kaiser

  Nederland op weg naar een koeienland en daardoor zal er weinig ruimte overblijven voor akkerbouw en intensieve veehouderij.

 • agratax2

  Ervaring elders op de wereld heft geleerd dat de intensieve veehouderij staat of valt met de voerprijs en de vlees / melk opbrengst. Enkele jaren geleden hebben de grote grondloze melkveebedrijven in Amerika miljoenen $$ verlies geleden en sommigen de deuren moeten sluiten, omdat de ruwvoerprijs explosief steeg door de hoge wereldmarkt prijs voor mais en tarwe prijs. Dit risico lopen de veehouders hier ook en daar komt bij dat er geen akkerbouwer in een slecht voorjaar zal gaan zitten wachten op mest injectie als dat ten koste gaat van groeidagen. De mest afzet is voor grondloze Amerikaanse melkveehouders ook een hoofd brekend dosier.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.