Boerenblog

16 reacties

Kruislingen

Lang niet alle kruislingen produceren voldoende. Ze bieden wel betere benen en meer eiwit.

Nog zo'n 500 nachtjes slapen en er komt eindelijk een einde aan de wet superheffing. Als je de uitslagen van het melkcontrolejaar bekijkt, valt op dat de Nederlandse veestapel al weer gegroeid is. Het gemiddelde bedrijf in de melkcontrole had 87 koeien die 8.217 kilo melk produceerden met 4,39 procent vet en 3,55 procent eiwit. Totaal is dat dan 714.879 kilo melk.
De vraag naar melk is enorm. De melkprijs stijgt wekelijks. Wat is anno 2013 nog het nut van de superheffing? Waarom wordt die niet een jaar eerder afgeschaft of tenminste gehalveerd? Dat zou de zuivelsector een flinke impuls kunnen geven en melkveehouders eindelijk weer eens een goed inkomen. Want als de huidige trend voortzet, worden 2013 en 2014 financieel gezien weer verloren jaren door hoge voerkosten en torenhoge quotumkosten.
'Opbrengst per box', 'kosten per koe', dat soort kengetallen wordt belangrijk in de toekomst. In ieder geval gaan we naar meer melk per boer. Levensduur is totaal niet belangrijk in de VS, aldus de directeur van Select Sires. Er is daar jongvee genoeg. Maar ja, in de VS kost een gesekst rietje maar €13,50 en hier €30.
In Europa is levensduur wel cruciaal. Niet alleen om minder jongvee aan te hoeven houden, maar ook omdat we weten dat de langere levensduur een gevolg is van het feit dat koeien minder problemen hebben en dus minder werk geven. Ik was daarom benieuwd naar de levensproductie bij afvoer van de verschillende rassen. Helaas kan CRV die cijfers niet beschikbaar stellen, omdat er bij een aantal rassen te weinig koeien zijn voor betrouwbare cijfers. Maar in de toekomst gaan we daar meer van horen.
Uit de cijfers leid ik wel af dat de zwartbonte HF per lactatie 2,125 kilo vet en eiwit per dag produceren met 3,51 procent eiwit. Roodbont HF zit daar vlak onder met 2,07 kilo en 3,61 procent eiwit. Daarna volgen Brown Swiss-kruislingen met 2,01 kilo en 3,60 procent eiwit, de Noren met 2,01 kilo en 3,59 procent, de Jerseys met 1,96 kilo en 3,73 procent, de Montbéliardes met 1,92 kilo en 3,52 procent en bij Fleckvieh-kruislingen is het 1,906 kilo en 3,57 procent. Dan is er nog een grote groep MRIJ-kruislingen met 1,78 kilo en 3,64 procent.
Lang niet alle kruislingen produceren dus voldoende. Is het dan nog wel de moeite aandacht aan deze dieren te schenken? Ik denk het zeker, maar dan als eerste voor spreiding in bloedvoering. Immers, bij HF zijn alle koeien ondertussen familie van elkaar. Ten tweede heeft het nut voor eigenschappen die HF niet kan leveren, zoals betere benen van Jerseys en Brown Swiss én het betere eiwit.
Ik kijk, zolang ik geen cijfers zie, zeer kritisch naar andere eigenschappen die verkopers naar voren halen, zoals minder problemen of langere levensduur. Ook kijk ik altijd naar Nederlandse cijfers, desnoods omgerekend. Daar hecht ik veel meer waarde aan dan aan fokwaardecijfers ten opzichte van koeien in de Alpen of Noorwegen. De rekenmeesters kunnen uitstekend omrekenen.

Laatste reacties

 • alco1

  Hans. Allereerst vragen we om een betrouwbare regering. Je kunt dan niet verwachten de superheffing eerder af te schaffen voor eigen belang.
  Dit is een soort meineed t.o.v.investeerders van de investeerders van de afgelopen jaren.
  De levensduur van de koe heeft alles te maken met productie. Ook in het HF ras zijn genoeg stieren met levensduur verwachting, echter zijn de productie cijfers niet aansprekelijk.
  Kruislingen lijken beter te scoren op levensduur, maar dit komt vooral door de lagere productie. Bij kruislingen met hoge productie ziet men dezelfde problemen. Vraag het de klauwbekapper?
  De mestwet dwingt ons echter tot een hoge productie en zolang die regelgeving door leken geregiseerd wordt zal er niet veel veranderen.

 • Mart En

  waarom publiceert crv geen aanhoudingscijfers zoals GGI en Samen dat doen

 • hansvanbergen

  De overheid is volledig gerechtigd de superheffing te verhogen of te verlagen. Dat hebben ze in het verleden ook al eens gedaan. Ze nemen ook maatregelen te aanzien van grijs kenteken auto's of nu de afschaffing van de old timer regeling.
  De huidige superheffing is totaal zinloos. En zeker al voor het laatste jaar is het voor iedereen het beste als die afgeschaft dan wel gehalveerd zou worden. Ook veehouders die bijgekocht hebben kunnen dan extra melken zonder boete te hoeven betalen. Ook de overheid heeft natuurlijk kosten om al die melk produktie te registreren. Terwijl daar nauwelijks inkomsten tegenover staan omdat er europees gezien er geen over produktie is.

 • alco1

  Quota verhogen of verlagen wat in het verleden gebeurd is, is iets heel anders dan totaal afschaffen en heeft niets met de oll timers e.d. te maken. Als daarover gezegd zou worden dat ze op een bepaalde datum anders zullen worden, dan moet je je voor je geloofwaardigheid daar aan houden.

 • lepercheron 46

  Alco 1, de langere levensduur heeft niet alleen te maken met de melk produktie, maar ook speelt inteelt een grote rol, Dit komt bij de HF koeien veel voor.

 • hansvanbergen

  De overheid kan voortdurend tarieven voor belasting, accijns en heffingen verhogen of verlagen. Ik vraag me verder af wat het nut is van het laatste jaar superheffing? Kan iemand me duiden wat daar de functie van is dan?De prijzen in de winkels lopen op. De prijzen van zuivelprodukten het hardst. Dat is geen wonder als je ziet dat de melkaanvoer steeds verder oploopt terwijl de melkprijs ook dagelijks stijgt!! Dat is een verwonderlijke en unieke situatie. De overheid zal de salarissen van 62.000 politie mensen, 62.000 soldaten en nog honderd duizenden andere ambtenaren moeten betalen, die veelal al jaren op de nul lijn zitten. Dit houdt een keer op. Dus enerzijds verhoogt de overheid de melkprijs in de winkels door de superheffing en anderzijds moet diezelfde overheid loonsverhoging doorvoeren om die hogere prijs te kunnen betalen. Lijkt mij nogal dom. Ander aspect is dat tussen nu en binnenkort de melkproduktie 5% oid zal moeten krimpen om aan boete te ontkomen.
  dat betekend nog meer druk en snel stijgende winkelprijzen. Anderzijds zullen ook 5% van de rmo's kunnen stoppen met werken net als veel zuivelfabriek personeel ontslagen kan worden. Over een kleine 500 dagen moeten die mensen dan weer in paniek uit de ww getrokken worden om de melk van na 1 april 2015 te kunnen verwerken. Klanten zijn de Europese zuivel industrie dan al kwijt ivm geen melk en te hoge prijzen in de periode daarvoor.

 • hansvanbergen

  @Alco 1 Zoals je in mijn verhaal ziet is de produktie van Brown Swiss ongeveer hetzelfde als die van HF. Zeker als je het uitdrukt in melkgeld per dag. Toch is het beenwerk van BS aanzienlijk beter dan dat van HF. Een goede produktie en goed beenwerk kan dus wel degelijk samengaan.

 • alco1

  Waar het mij omgaat is dat twee jaar geleden besloten werd dat in 2015 het quota systeem afgeschaft zou worden. Om enigzins betrouwbaar te blijven zal men zich daar aan moeten houden. Een beleid veranderen moet met zorg geschieden, daarom is een veranderd beleid nog weer veranderen 'not done'.
  De unieke situatie van meer melk en toch hogere prijzen laat zien hoe internationaal de melkbranche is.
  De hogere prijs voor melk is maar peanuts als je ziet wat een volle tank brandstof kost.
  Ik was maandag nog in Pronsfeld Duitsland. Als je ziet hoeveel melk over de grens gaat, dan zijn er dus veel andere beinvloedende situaties en alle medewerkers werken met jaar contracten.

 • hansvanbergen

  De superheffing is in 1984 ingesteld voor een periode van 5 jaar. De superheffing is vast gesteld door oa minister Braks op 56 gulden cent. (Wikipedia) Zo zie je maar de wet superheffing is bij voortduring in lengte en hoogte aangepast. Jaarcontacten? Het broze herstel van de economie is oa gebaseerd op positieve ontwikkelingen in de landbouw en dan met name in de zuivel. Het miniscule beetje superheffing wat Brussel ontvangt is men in tienduizendvoud kwijt aan prijscompensentie in de lonen en uitkeringen. Wat er aan melk naar Duitsland vertrekt doet niets af aan de Nederlandse situatie aangaande de superheffing.

 • alco1

  Bij de instelling van de superheffing is niet gesteld dat het met vijf jaar voorbij zou zijn, maar liet men de mogelijkheid tot verlenging ook open.
  Kortom, men deed geen belofte.
  Als je over economie begint onderschrijf ik het belang van de landbouw en ook onderschrijf ik dat het quota systeem de prullebak in kan, waardoor elke ondernemer van welke sector ook, zonder extra kosten kan switchen.

 • koestal

  helemaal niets over dreigende mestprobleem ,wel over dure melk en quotum

 • HJ O R

  Zodra de superheffing afgeschaft is vallen de zgn echte ondernemers bij bosjes om.
  De eerste ongelukken zijn nu al gebeurt.
  Een deel van de boeren denkt dat je zomaar 3 x zoveel kan melken voor dezelfde prijs, vergeet het maar.
  Nagedacht over mest en werk (personeel) en ruwvoer hebben ze vaak ook niet.

 • alco1

  fendt. Regulering van melkproductie kent 4 beperkingen. Het quotum, voerprijs, afzetmest prijs en kapitaal. Als het eerste wegvalt blijven de andere regulierings nog over en wordt marge berekening na verloop van tijd weer de bepalende factor. En zo hoort het ook te zijn, zonder de speculanten weer de kans te geven de boeren weer met quotumprijzen tegen elkaar uit te spelen, gestuwt door de druk van superheffing.

 • tinus888

  Je bent de tijd vergeten van voor de superheffing Alco,kilometers rijden voor een kruiwagentje gras en snijmais van 80 gulden/ton(op basis van 26%)

 • cornelis 22

  De markt, de markt daar moeten we ons op richten doen we niet genoeg wordt ons door alles en iedereen verweten. De markt vraagt volop uit zich in aantrekkelijke prijzen.we kunnen niet iedereen tevreden stellen. Wel kunnen we wat adresjes geven in Nieuw-Zeeland en Amerika waar ze volop hebben. Tegen april 2015 als de klanten bestendige relaties relaties met die andere afnemers hebben komen we wel weer eens langs.

 • alco1

  Tinus. Je moet ook weten dat we toen met een hoge gehaltes soms meer dan één gulden uitbetaald kregen. Maar die prijs was niet gerelateerd naar de markt, vandaar boterbergen met als gevolg het quota systeem. Net alsof toen de Europeese gesloten konden worden. Wat nu al helemaal niet meer kan.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.