Commentaar

4 reacties

Knellend voorstel

Onder CLM’s normen voor grondgebondenheid staat twee derde van de bedrijven buitenspel.

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) doet met het afgelopen week verschenen rapport over grondgebonden melkveehouderij een stevige voorzet in de discussie over het mest- en melkbeleid na 2015. Het CLM stelt de kringloopgedachte voorop, dus alle mineralen plaatsbaar op eigen grond. Tevens wil het weidegang in stand houden en beheer van de open groene ruimte. Daaruit rolt volgens het CLM – na afschaffing van de superheffing – een productierecht per hectare grasland van 13.740 kilo melk, maisland is goed voor 9.160 kilo melk en een derogatiebedrijf (maximaal 30 procent maisareaal) komt dan op 12.366 kilo melk.
Hierop zijn allerlei tegenwerpingen te maken. Ten eerste: de normen zijn niet correct, het CLM heeft het vervallen per 2014 van de vrijstelling van 5 procent van de fosfaataanvoer niet meegenomen. Daardoor wordt de norm lager: 13.100 kilo melk per hectare grasland, 8.400 voor maisland en 11.600 kilo voor derogatiebedrijven.
Ten tweede: onder die norm kan twee derde van de bedrijven pas groeien als ze eerst de melkproductie per hectare via aantrekken van extra grond drukken tot 11.600 kilo. Een gemiddeld bedrijf met 87 koeien en 14.000 kilo melk per hectare moet eerst 11 hectare aantrekken voor het kan groeien.
Ten derde: door voornoemd punt vertraagt de groei van bedrijven fors, terwijl die in Duitsland en Denemarken ongeremd kan inzetten vanaf 2015. Onze kostprijs stijgt jaarlijks met 2 à 3 procent (inflatie), terwijl die in concurrerende landen door schaalvergroting gelijk blijft of daalt. Dat houdt de sector niet tien jaar vol.
Maar ingaan op details leidt af van de hoofdvraag: moet mestproductie van melkvee begrensd worden wegens dreigende milieu-effecten? Is het antwoord ja, dan volgt pas de vraag of dat moet via grondgebondenheid, dierrechten of verplichte mestverwerking bij uitbreiding. Het beantwoorden van die basisvragen is aan de politiek.

Laatste reacties

 • jan1966

  A -sociaal voorstel wat de Nederlandse melkveehouderij om zeep gaat helpen, maar dat is nu juist de bedoeling van deze milieu jihadisten

 • alco1

  Bij CLM en dergelijke groepen verdwijnt hun verstand bij de landsgrenzen.
  De basisvragen overlaten aan de politiek betekend beslissingen in de hand geven van mensen die zich laten leiden door emotie en stemmenwinst. Kortom. We worden geregeerd door onkundigen.

 • kiepel

  kringloopgedachten is goed. Echter met deze normen slaan we te ver door en zou ieder bedrijf een ruwvoeroverschot en een mesttekort krijgen. Mais en gras gelijk houden geeft minder bureaucratie. Een hectare is een hectare, makkelijk controleerbaar.

 • j.verstraten1

  Volgens mij gaat het bij het CLM vooral niet om de milieueffecten. Deze zijn nl. door luchtwassers, mestverwerking en andere technische oplossingen minimaal. Het gaat vooral om imago, het niet op de intensieve sector willen lijken en voorkomen dat boeren de productie per koe op jagen ( wat door dierrechten in te voeren zeker een feit zal zijn)waardoor de dierenactivisten in de kaart worden gespeeld.
  Vervolgens goocheld CLM met gemiddelde cijfers waardoor 'de sector' nog 10% zou kunnen groeien. We weten allemaal dat bedrijven die zich ontwikkelen niet gemiddeld zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.