Redactieblog

9 reacties

Zo toetst Nordwin

Van september tot en met december heb ik een docent wegens ziekte vervangen en onder zijn supervisie veevoeding verzorgd aan klas 2 van MBO Veehouderij.

En dan zo voor de kerst een toets gegeven om te checken wat er blijft hangen. Dit zijn de vragen van de toets.

Wat is een veevoederbalans; wat kunnen we ermee? Wanneer spreken we van goed ruwvoer; wat zijn de gehaltes van goede graskuil en goede snijmais? En wat vind je van de gehaltes van dit jaar en waarom? Welke gegevens van de ruwvoeranalyse heb je nodig voor rantsoenberekening en waarom? En welke gegevens heb je nodig om de conservering te beoordelen? Heeft elke kuil een eigen pH? Geef in schema de Weende en Soest analyse; welke is het meest waardevol voor ruwvoerbeoordeling?

Wat zegt het ureumgehalte in de melk over voeding? Kunnen we dat beïnvloeden? Wat was het ureumniveau op veel bedrijven de afgelopen zomer en verklaar dat. Noem vier voedingsziekten met specifieke kenmerken en zeg iets over de oorzaak. Met welke aanpak kunnen we voedingsziekten voorkomen en hoe ziet dat rantsoen eruit?

Een koe is een herkauwer en heeft vier magen; benoem deze en verklaar de werking. In welk deel van de spijsvertering worden de voedingsstoffen opgenomen in het bloed? Wat maakt een herkauwer bijzonder? Is prik hetzelfde als ruwe celstof? Wat weet je van structuurwaarde, wat is gewenst en waarom? Noem zes ruwvoeders met een hoge S-waarde. Wat is de waarde van toevoegmiddelen? Zou je ze standaard moeten gebruiken of niet? Wat zijn de kenmerken van een vlugge kuil en die van een langzame? Heeft het weer invloed op de bestendigheid van energie en eiwit? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom? Wat is voederconversie en wat is voerefficiëntie?

Anderhalf uur konden de leerlingen hieraan besteden, een toets die achtergrondkennis vergt, wat vertaald kan worden naar de praktijk. Onderwijsinstelling zoals het Nordwin-college wil op deze manier laten zien dat ze boeren in spe kan afleveren met bagage.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Wat waren de resultaten in de klas? Viel het je mee?

 • agratax2

  Jan Open vragen hartstikke goed, maar doorgaans niet de wens van de leerlingen. Leerlingen gaan liever voor Keuze vragen waarbij het zetten van kruisje voldoende is en de gok nog al eens goed uitpakt.

 • joannes

  En wat wil je de lezers vertellen behalve je reclame voor kennis en studie?

 • info48

  Joannes kun jij deze vragen allemaal goed beantwoorden?.....het zijn handvaten voor praktiserende boeren en geintereseerden om hun eigen kennis niveau te testen ...of denken we alles al te weten?

 • minasblunders1

  Laat ze bij dat ministerie van onkunde die toets maar eens maken. Met name het stuk over voedingsziekte kan dan nog leuk worden.

 • draaier

  Pittige vragen voor een MBO-opleiding. Zo heb ik ze vroeger niet gekregen, helaas. Wil wel opmerken dat er een paar vragen bijzitten waarop het antwoord niet door iemand als goed of fout betiteld mag worden. Neem bijvoorbeeld inkuilmiddelen; het is iemands keuze om daar mee te werken. Dat mag je niet als goed of fout beoordelen. Of het gedeelte over voedingsziekten, je hebt verschillende rantsoenen die daarbij kunnen helpen. Maar er zijn ook bedrijven die zich aan geen enkele regel houden en geen voedingsziekten kennen. Lastig om dat als goed of fout te kwalificeren!

 • joannes

  Precies @info48, die vragen die je mij stelt zijn m.i. de werkelijke intentie van het blok, naast natuurlijk de demonstratie dat Jan superieur is, in zijn vakkennis om dit ook nog eens te doceren op een MBO.

 • minasblunders1

  Rob, wat grappig die zin 'Maar er zijn ook bedrijven die zich aan geen enkele regel houden en geen voedingsziekten kennen'.

 • joannes

  Overigens, Jan, ik denk dat je in een volgend blok velen een dienst bewijst de antwoorden ook in een blok te verwoorden. Dan is de circel rond en.... heb je met een prachtige ¨teaser¨ ineens heel boerderij blok lezend Nederland in de klas! Of...is het je bedoeling, dat er boeren zijn, die de vragen gaan googlen om hun kennis te ijken aan de laatste ontwikkelingen en kennis!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.