Commentaar

33 reacties

Rundveerechten schrikbeeld

Het kabinet dreigt met de invoering van rundveerechten. Als de mestverwerking dit jaar onvoldoende van de grond komt, draait het uit op deze nieuwe vorm van quotering.

Dat is schrikken voor deze sector die zich juist opmaakt voor het quotumloze tijdperk. Veehouders zijn bezig met groei zonder het juk van productierechten. Opmerkelijk is dat staatssecretaris Dijksma in de brief waarin ze haar dreigement uit, de melkquotering betitelt als indirecte 'pijler' onder het mestbeleid, naast het stelsel van dierrechten in de intensieve veehouderij. Daarvoor is het niet uitgevonden. En daarvoor mag het ook niet misbruikt worden.

Dijksma laat talloze vragen open. Ze maakt niet duidelijk hoeveel mestverwerkingscapaciteit er eind dit jaar moet zijn om te voorkomen dat er melkveerechten komen. Evenmin zegt ze hoeveel rechten er komen en waarop ze gebaseerd zullen worden. Daar brandt ze zich wijselijk niet aan. Het heeft ook geen zin hier over te speculeren, want dat zaait alleen maar onrust. Een goede basis is namelijk amper denkbaar. Elk verdeelsysteem gaat slachtoffers maken onder boeren die nu anticiperen op het quotumloze tijdperk.

Het uitgangspunt is in grote lijn wel goed: de veehouderij moet binnen de 'milieugebruiksruimte' blijven, ofwel: het eigen straatje schoonhouden. Maar de invoering van rundveerechten moet voorkomen worden. Sterker, de huidige (intensieve) dierrechten moeten verdwijnen. De bal ligt bij de ondernemers, maar de staatssecretaris moet duidelijker maken waar ze hen straks op afrekent.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dit zou de oppositie in de tweede kamer moeten vragen/verlangen van de staatssecretaris, maar wie heeft er in Nederland nog belang bij om voor de landbouw duidelijke kaders te scheppen? Dat geeft alleen maar verplichtingen als aan deze kaders voldaan wordt, kijk maar eens naar nitraatrichtlijnen en werkelijke nitraatgehalten in het bovenste grondwater. Eerst wordt er van alles bijgehaald om de sector vast te leggen en als puntje bij paaltje komt wordt er niet meer getoetst of worden de normen aangescherpt. Hier ligt dus een sleutelrol voor LTO.

 • schoenmakers1

  de lto heeft schijnbaar meer belang erbij om bij de staatssectretaris te slijmen en voor hun eigen baantje te zorgen als voor de boeren

 • joannes

  @Zuperboer, LTO staat voor Land en Tuinbouw Organisatie en die breede algemene vertegenwoordiging maakt dat ze als een generalist de agrarische belangen vertegenwoordigd. Door de Overheid wordt ze gezien als de gesprekspartner voor ¨kwesties¨ en door de leden wordt ze ¨verlaten¨ omdat die zich niet vertegenwoordigd voelen. Ik vrees dat het LTO wel zal worden aangesproken voor die rundveerechten maar of de rundveeboeren het LTO vertrouwen in een goede vertegenwoordiging is de vraag?

 • Zuperboer

  @joannes, mee eens

 • gtvanrooijen

  NMV en NVV zijn het niet met elkaar eens! Geen basis voor een goed plan! Dan maar liever de LTO!

 • schoenmakers1

  de plannen die lto bekonkeld met de overheid zouden alleen voor lto leden moeten gelden, maar de overheid vind het wel makkelijk om met deze tamme schapen regels te bedenken en ze voor iedereen te laten gelden

 • hietkamp

  Nou dit moet we niet hebben dan komt er nog een systeem bij, nou ja het quotum gaat waarschijnlijk wel verdwijnen, maar goed dat doet Europa en Nederlandse regering wil zelf er graag extra regeltjes op nahouden. Ik zou zeggen daar moeten ze ook maar mee op houden kan de landbouwministerie nog verder afslanken. Wat betref quotum een pijler onder mest beleid, waar ze dat weer weg haalt. Ik denk eerder dat mestbeleid(minas) de beperkende factor word of al is. Omdat de standaard plaatsing van mest volgend jaar weer verder wordt aangescherpt terwijl wij steeds meer gewassen in de landen tegenkomen wat teken van grond armoede is (op veen gronden dan). Nu nog geen probleem maar als we steeds minder mogen plaatsen dan wordt het wel een probleem. Bovendien is er ook geen mest probleem, zoals die er in de 90 jaren was meer, maar de regering maakt er 1

  Dus ik denk en heb laatste tijd allemaal wat gevolgd, dat juist het mestbeleidsysteem alles op gebaseerd kan worden en dus bepaald hoeveel dieren wij mogen hebben op het bedrijf. Dan moeten we allemaal van die rechten en andere gedoe af en laat het aan 1 beleid over en zet alle energie daarop in. Dat is beter dan dat je 4 beleidssystemen hebt wat allemaal half werken. Maar goed wij wachten weer en LTO moet hier zeker achter aan en kunnnen ze zien laten wat ze voor de sector kunnen betekenen.

 • hietkamp

  Het is ook al afwachten op hoe het ammoniak onderzoek wat Wageningen wilt doen afloopt. Zouden ze het onderzoek naar nitraatgehalten in het water ook wel mee kunnen nemen. Dus meten bij welk systeem daar bij het zo weinig mogelijk naar het grondwater uitspoelt en dan denk ik dat er nog wel verrassing komt. Dat de injecteur zoals de regering nu voorschrijft wel een niet zo goed doet.

  Persoonlijke mening:
  Maar goed deze dreiging van rundvee rechten roept bij mij een gevoel van dreiging op dat ammoniak verhaal, maar goed dat is een persoonlijke mening. Wat ik wel weet dat je op de overheid niet moet gaan vertrouwen want ze wijzingen het zo en willen wij wat aan het beleid veranderd hebben dan moet bij de …. deuren wegkomen

 • Mozes

  Wat zijn de consequenties van een melkveehouderij zonder dierrechten? Ik heb de jaren zeventig en begin jaren tachtig nog meegemaakt toen er geen melkquotum en mestwetgeving was. De maïs was onbetaalbaar duur. Boeren voerden extra krachtvoer om ruwvoer uit te sparen. Door de hoge voerprijzen waren ook de grond en pachtprijzen extreem hoog. Een terugkeer naar deze situatie moeten wij voorkomen zonder een beperkend systeem te ontwerpen waar luchtkapitaal in gaat zitten. De enigste mogelijkheid die ik hiertoe zie zijn dierrechten die onlosmakelijk aan de grond gekoppeld zijn.
  Iedereen krijgt een aantal dierrechten op basis van het aantal stuks die hij nu heeft. Tot een grens van bv 2,5 grootvee eenheden per ha mag een boer vrij uitbreiden. Daarboven moet voor iedere 2,5 grootvee eenheid een ha grond gekocht of gepacht worden.
  De grond zal duur worden maar NIET duurder dan bij een melkveehouderij zonder dierrechten.
  Door dierrechten op deze manier te implementeren zal de melkveehouderij niet kapitaalsintensiever worden dan zonder dierrechten. Tegelijk houden boeren met een overschot aan grond de vrijheid om uit te breiden en voor boeren met weinig grond blijft het voer betaalbaar.

 • j.verstraten1

  Jullie doen net of het bericht van het ministerie een verrassing is. Hallo, pvda zit op de stoel!
  Maar het in stand houden van de dierrechten is gekoppeld aan mestverrwerking en evenwichtsbemesting. Maw zonder mestverwerking geen afschaffing van dierrechten. En waarom melkveehouders er dan van uitgaan dat als mestverwerking niet voldoende van de grond komt de melkveehouderij toch ongebreideld zoui kunnen groeien is mij een raadsel. We hebben in nl. ook nog een fosfaatplafond, waar we net dankzij fosfaatarm voer weer onder zitten. Dat neemt niet weg dat ook wanneer wij wel voldoende mestverwerking in de benen krijgen er vanuit de linkse partijen enorm druk ligt om alles op slot te zetten. Ben benieuwd welke route de VVD hierin gaat kiezen.

 • j.verstraten1

  schoenmakers ,zuperboer en joannes lees de column van Dirk Strijker maar eens goed door voordat je weer aan het schoppen gaat. Ik ben niet jaloers op de positie van onze lto voormannen.

 • schoenmakers1

  ik weet niet welk deel ik niet goed gelezen zou hebben, ik weet wel dat lto voor mij alleen maar betekend dat het een heel slecht voorbeeld is van zeer jaloerse mensen

 • joannes

  @j.verstraten1, wanneer je de column van Dirk leest komt het LTO en niet in voor, maar Zuperboer verwijst ernaar als de mogelijke ¨vertegenwoordiger¨die aangesproken zal worden. Nu en in reactie daarop maak ik de kanttekening dat het LTO een nogal breede vertegenwoordiging heeft en daarmee nogal wat moeite heeft bij haar achterban: de leden! Tot zover niet meer of minder dan een observatie! Dan dat wat jij schoppen noemt: met al die concurrerende meningen van belangen verenigingen, vak verenigingen en individuele boeren trek ik een conclusie, die maar tot ¨vrees¨ gaat met: Ik vrees dat het LTO wel zal worden aangesproken voor die rundveerechten maar of de rundveeboeren het LTO vertrouwen in een goede vertegenwoordiging is de vraag? En die vraag blijft open tot bevestigd wordt wat jij wenst: ¨Dat in dit geval de gehele NL rundveesector zich schaart achter de LTO vertegenwoordiging¨ Ik betwijffel of ze voor 90 % achterban een solide voorstel kunnen doen! Wanneer het maar voor 51% (een democratische meerderheid) is zullen er, op zeker, concurrerende vakbonden zijn die heil zien in een eigen vertegenwoordiging en het LTO voorstel aan zullen vechten. En dat maakt het moeilijk voor het LTO, de overheid en natuurlijk de direct belanghebbende: de Rundveeboeren!

 • Mozes

  Vanmiddag hoorde ik van mijn zuster en zwager die in Groningen een groot melkveebedrijf hebben dat bij hun in de buurt al €1000 per ha voor pacht wordt betaald. Ook over de grens in Duitsland gelden dergelijke prijzen. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig werd bij ons in Twente veel maïs uit Duitsland aangevoerd. Omdat in Duitsland alle maïs in de vergister gaat en de maïs al duurder is dan in Nederland is het aanvoeren van maïs uit Duitsland ook geen optie meer. Waar moet in hemelsnaam het ruwvoer vandaan komen als melkveehouders ongeremd gaan uitbreiden. Als ruwvoerprijzen de pan uit rijzen, het krachtvoer duur blijft doordat er structureel een krapte op de graanmarkt is en boeren daar bovenop nog veel geld aan mestverwerking moeten uitgeven, welk saldo houdt men dan nog over?

 • Zuperboer

  j.verstraten1, wat een aggressieve toon, doet me denken aan het debat tussen
  Rutte en Wilders.

 • Zuperboer

  @j.verstraten1: Ik pleit hier niet voor ongebreidelde groei. Ik wil alleen aangeven dat diegenen die aan evenwichtsbemesting doen goed bezig zijn en niet met allerlei beperkende maatregelen geconfronteerd hoeven te worden. Problematiek bij de hele mestbe- en verwerking blijft het grote aantal reeds gestrande initiatieven die met de beste bedoelingen zijn opgestart maar telkens door gewijzigde regelgeving en onvoorziene kostenstructuren moesten worden afgeblazen (vrijwillig of d.m.v. een faillisement). En dat is denk ik het gevoel dat de betrokken melkveehouders onmiddellijk bekruipt als men het in Den Haag over mestverwerking heeft, dat geeft namelijk indirect een soort van onmogelijk te halen doelstelling en dat betekent dat melkveehoudend Nederland hierdoor t.o.v. het buitenland op achterstand dreigt te worden gezet. Bram Prins schreef overigens in Boerderij ook een duidelijk verhaal vandaag.

 • LUCTOR

  Melkveehouderij grond gebonden maken, voorkomt dat er grote hoeveel heden veevoer geimporteerd wordt zal op de lange termijn een stabiele melkprijs tot gevolg hebben anders wordt het net als in de varkenshouderij 3maanden per jaar wat verdienen en de overige maanden tegen kostprijs of minder. Mest verwerking is mooi maar maakt afhankelijk Nederland is te klein voor grond loze bedrijven of bedrijven met te weinig grond

 • sybrenm1

  Waarom dan niet het huidige melkquotum handhaven? Tenminste als de melkveehouderij grondgebonden moet blijven.

 • koestal

  de verantwoorde afzet van mest ,is het nieuwe quotum

 • melkveehouder .

  @Mozes, a contrario; als er niet voldoende c.q. te duur ruwvoer is, dan kán een melkveehouder simpelweg niet uitbreiden. What's the problem for the Netherlands?

 • Mozes

  Het probleem is dat men ondanks het gebrek aan ruwvoer toch gaat uitbreiden. We krijgen een doodgroeimodel zoals in de varkenshouderij.

 • jordi 1455

  De boeren zijn afhankelijk geworden van duur krachtvoer door het mestbeleid.

 • minasblunders1

  Klopt Jordi. Een gevolg van de volkomen foute rekensystematiek van de Wageningse Wijsneuzen (ook wel 'deskundigen' genoemd).

 • poldes

  renderend melkveehouden in nederland ging de afgelopen 40 jaren door intensieveren.
  Er werd tussentijds op de rem gestampt.
  De melkquotering werd ingevoerd.
  in 2015 zal deze rem er af gaan.
  Het is mooi geweest met dat remmen.
  Al degene die voorheen geld betaalt hebben voor melkquotum moesten dit terug verdienen.(o.a. door te intensieveren)
  Als er een dierrechten systeem komt;gaat dit hele proces in een versneld intensieveren weer van voor af aan.
  Misschien moet de sector een ,,mpex' plafond invoeren.
  een bepaalde productie en export voor een bepaalde prijs.
  Dit voorkomt produceren onder de kostprijs voor export.

 • Mels

  Ik zeg quotum eraf en ook de dierechten weg,mestbeleid op de schop,niks verwerken,afvoeren naar wie of waar dat zoeken ze maar uit als maar te controleren is waar naartoe(akkerbouw dus) en melken met die hap,de sector saneert zichzelf kei en keihard.Dan heeft men wat ze willen.vrijheid van handelen.Maar dan straks niet piepen he.

 • marina1904

  Dit is de melkveehouders eigen schuld als je hier hoort dat er boeren zijn die al hun grond verkopen om maar een stal te kunnen bouwen Hoe stom kun je zijn.

 • minasblunders1

  Ik weet niet of dit wel zo stom is, Marina. Over een poosje kopen ze de grond weer terug voor de helft van het geld of minder.

 • jordi 1455

  @ marina 1904

  Ik zou eerder de Haagse regering de schuld geven die wetten baseren op onzin en aannames. WD en de PVDD maakt het ons ook niet makkelijk men noem het de Vegataliban die nog meer onzin uitschreeuwen.

  Minasblunders 1

  We laten ons als boeren de wet niet toeschrijven hoe we ons vee moeten behandelen en wat we met onze mest doen. Ik zou zeggen SCHIJT AAN REGELS, wij weten beter.

 • minasblunders1

  Jordi, de grap is: we laten ons als boeren WEL de wet voorschrijven op basis van allerlei onzinnigheden. Geen boer die er iets tegen zal doen. Waarom niet? Omdat we geen belangenbehartigers hebben. Er is in het hele land geen enkele beroepsgroep te vinden die zo met zich laat sollen en zich zo laat belazeren als boeren.

 • jordi 1455

  dat komt dat de overheid zo chanteert, de boeren waar geruimd (mkz-crisis) moest worden die zich verzette tegen het ruimen werden gekort op subsidies en eventuele schadevergoedingen. Elke keer dat we weerstand toonde door middel van protest werkte niet ze luisteren eens niet in den haag. Hoe kunnen wij weerstand bieden tegen die gemanipuleerde onderzoeken die in opdracht van de overheid zijn uit zijn gegeven en dan heb ik het niet gehad over die onzin wat WD uitkraamt om de sector als dierenbeulen af te schilderen?
  Soms vraag ik mij af hoe ver moeten we gaan met protesteren om gehoor te krijgen? Wij als boeren zijn machteloos tegen de overheid, sommige protesten werden gewoon de kop in gedrukt.

 • Bison

  Als ik zo lees hier op de site krijg ik het gevoel dat Holland en de hele EU een uitzichloos en hopeloos geval is voor de agrarische sector.Je kan je reet niet keren of er is een ander wetje of regeltje of verbod in de maak en het is altijd negatief voor de boer,er schijnt geen eind aan te komen.
  Vertrekken naar andere oorden waar ze de boeren met rust laten zoals Canada lijkt me de beste oplossing,dan kunnen die groene mafkezen eindelijk van de hele bloempot Holland een park maken wat ze zo graag schijnen te willen.
  Kom maar hier,..geen gezeik van overheid..en ruimte genoeg.

 • Mels

  Minasblunders,je geeft de schuld aan de belangenbehartigers,wat dacht je van naief en gelaten omdat men bang is gespeend te worden van de subsidiepot.Denk dat dat het grootste probleem is.Subsidie maakt lui en remt innovatie.

 • Mels

  Bison,Wil je even met mijn vrouw praten.Ik krijg het niet voor elkaar namelijk.....

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.