2 reacties

Anonieme stieren

De foto bij proefstieren is verdwenen, de lijst met gepubliceerde gegevens wordt almaar korter. Het wachten is op verdwijnen van de stiernaam.

Als fokkerijliefhebber wilde ik tussen school en 'thuis' in ieder geval iets met fokkerij doen. Binnen de kortste keren zat ik echter in 'het voer'. Achteraf een bijzonder gelukkige keuze, want ik vergaarde kennis en kwam op meer plekken en bij meer soorten boeren dan als zaadverkoper. En ik kon enthousiast reageren op een beste koe zonder verdacht te worden van slijmerige verkooptrucs om 'het vat vol te lullen'.
De veevoeding en de fokkerij (en evenzeer 'de melk') worden geregeerd door grote monopolisten die zich coöperatie noemen. Je werkt als elk ander commercieel bedrijf en trekt een aantal klanten die alleen maar ja kunnen knikken in een bestuur. Als er ooit kritiek komt, dan kun je fijntjes wijzen op die 'inspraak'. Jazeker, veel goede dingen begonnen coöperatief. Vele fusierondes verder is van het gedachtegoed bij oprichting vaak bitter weinig over.
Begin deze eeuw kwam het coöperatieve mengvoer met een lumineus idee. Het lucratieve maiszaad werd het Farmmais-concept. De boer hoefde niet meer te kiezen uit de vele rassen, maar slechts tussen productiedoelen. Wie massa wilde, kwam uit bij Farmmais Productie, voor zetmeel bij Farmmais Zetmeel et cetera. De coöperatie kon daarna gemakkelijker schuiven tussen rassen. Alle halleluja-verhalen ten spijt, het Farmmais-gebeuren mislukte. Een boer wil geen productiedoel zaaien, maar kiest een ras met naam.
Nu over naar de fokkerij, waar CRV de Insire-stieren al langere tijd promoot. Ze zijn keurig verdeeld in productiedoelen. Wilt u productie, exterieur of levensduur?
Voor 2000 werd van elke proefstier nog een foto gemaakt en werden uitgebreid gegevens verstrekt: naam, hoogtemaat, fokker, een stamboom met twee of drie generaties, werkelijke lijsten, een verwachtingswaarde en een stamboomindex. Eerst verdween de foto: veel te duur en het uiterlijk van een stier zou er toch niet toe doen. Vervolgens verdwenen bijna alle gegevens behalve stiernaam, fokker, stiercode, genomic-index en stamboom in drie stierennamen. Was het eerst al moeilijk, met het handjevol gegevens van nu is kiezen onmogelijk.
Om het ons boeren nog 'gemakkelijker' te maken zal geheid de stiernaam vervangen worden door stiercode of levensnummer. Bijkomend voordeel voor de ki is dat een nummer moeilijker te onthouden is dan een naam. Dus worden stieren eerder vergeten, waarna de volgende beloftevolle nieuwkomer weer gepakt zal worden. Alles onder het motto: hoe sneller hoe beter. Hoe ondoorzichtiger, hoe minder de boer weet en hoe meer de coöperatie het voor het zeggen heeft.
In mijn ogen moet elke boer op alle gebieden voldoende kennis en inzicht houden. Volledige afhankelijkheid is nooit een goede basis. Hoeveel kennis en inzicht wil ik in eigen hand houden? Wordt de invloed van anderen op mijn bedrijf en fokkerij te groot? Dan wordt het tijd toch eens 'nee' te zeggen in de najaarsvergaderingen. Voor je het weet is het maisras het laatste wat de boer nog op naam kan kiezen.

Laatste reacties

  • joannes

    Langzaam maar zeker probeert elke organisatie de roem en kwaliteit van zijn product te transformeren in de roem en kwaliteit van de organisatie. Kijk naar Mac Donalds, Albert Heijn, FC,enz, Het doel is als een garantie voor kwaliteit te functioneren. Uit je commentaar is duidelijk dat CRV bij jouw in iedergeval nog hard moet werken voor dat vertrouwen. Maar hoeveel boeren vinden het nog interessant genoeg om de stier te kennen? ZIj zijn geintresseerd in de verbetering van hun veestapel en worden met computer programmas en data lijsten gebombardeerd voor een verbetering. Het is erg verleidelijk dan een advies te volgen wanneer je toekomstige resultaten specifiek en in combinatie met de betrokken koe op een uitdraai/print geleverd krijgt. Je moet je natuurlijk altijd afvragen en zomogelijk controleren of het verkooppraatje niet teveel belooft.

  • el

    Melkvee houderij is ook een groot deel liefheberij dus zoveel mogelijk info over stiermoeders productie en afstaming en dochtergroepen met productie gegevens graag!

Of registreer je om te kunnen reageren.