Commentaar

Restjes pootgoed in veevoer

Pootgoed is voor Nederland te belangrijk om restjeshandel op zijn beloop te laten.

Wie om pootgoed verlegen zit, gaat naar Marktplaats.nl, tikt 'pootgoed' in of 'pootaardappelen' en vindt een ruim aanbod van pootgoed. Volgens de NAK en kwekersorganisatie Breeders Trust is het vaak illegaal pootgoed. De certificering gaat vaak niet verder dan tot het bedrijf waar het is afgeleverd.

Deze illegale handel in april en mei is niet nieuw. Al decennialang wordt een teveel op de ene plek soepel, maar tegen de regels, uitgevlakt met een tekort een paar boerderijen verderop. Ook illegaal brengt een restje als pootgoed meer op dan als veevoer.

Wat wel nieuw is, en waarover men zich in kringen van pootaardappelhandel en -keuring flink zorgen begint te maken, is de schaal waarop de handel plaatsvindt. Het gaat anno 2012 om partijen tot soms tientallen tonnen illegaal pootgoed. Ook is door internet de handel van lokaal naar landelijk niveau gegaan.

De gevaren zijn groot. In geval van een besmettelijke ziekte wordt de definitieve indamming ervan onmogelijk gemaakt, doordat tracking and tracing niet meer werkt. Als bij een veenbrand kan het onheil volkomen onverwacht ergens weer opduiken.

Een tweede gevaar – indirect, maar misschien groter dan het eerste – is dat rond de Nederlandse pootgoedsector een zweem van illegaliteit gaat hangen. Funest voor een exporteur. Helemaal nu weer ringrotbesmettingen opduiken. Voor een blijvend grote export mogen aan een pootgoedland geen rare verhalen kleven.

Is deze illegale handel uit te bannen? Nee, want hij brengt geld op. Hij is wel flink in te dammen. Laat eerst en vooral telers, maar bijvoorbeeld ook behulpzame buitendienstmensen van de fritesindustrie, doordrongen zijn van de risico's van deze handel. Vervolgens is er de aanpak van Breeders Trust die internetaanbieders aanspreekt op hun gedrag en zo nodig voor de rechter sleept. Pootgoed is voor Nederland te belangrijk om illegale restjeshandel op zijn beloop te laten.

Of registreer je om te kunnen reageren.