Redactieblog

41 reacties

Het braafste jongetje van de klas

Eindelijk is het mooi weer. We zitten buiten met onze stagiair aan de koffie.

We vergelijken ons medicijngebruik met dat van hem thuis op zijn melkveebedrijf. Eigenlijk zijn het maar kleine verschillen en is er sinds de invoering van het bedrijfsbehandelplan weinig veranderd bij hun en bij ons. Ik vraag me af of veel bedrijven een voorraadje ceftiofur hadden. Want dat is het enige middel dat wij nu niet meer gebruiken en het was toch wel erg gemakkelijk om de behandelde koe niet uit te hoeven houden.

Ik weet dat er op veel dierenartsenpraktijken flesjes staan te wachten tot ze vernietigd zullen worden. Hoe zou dat eigenlijk in andere landen zijn? Wordt daar op grote schaal gebruik gemaakt van moderne diergeneesmiddelen die men liever voor humaan gebruik bewaart? Men doet ons altijd geloven dat de Nederlandse boeren de zwarte schapen zijn, maar ik geloof daar niet zoveel van. Als ik om me heen kijk zie ik ook bij collega-koeienboeren nooit iets vreemds. Hoe zit dat dan? Zeer binnenkort krijg ik daar een beter beeld van, want we krijgen een bijzondere stagiaire.

Een meisje uit Canada van Nederlandse ouders die een paar weken bij haar oom in de buurt logeert en graag wat wil bijverdienen. Er ligt een berg werk op ons te wachten, dus een paar extra handen kan geen kwaad. Zou ze trekker kunnen rijden?

Met haar oom komt ze kennismaken. Ze blijkt een super enthousiaste meid die perfect Nederlands spreekt en thuis in Canada op een boerenbedrijf werkt. Al bij de rondleiding komt de bedrijfsvoering ter sprake. Wat spuiten zij een koe met een slakkenpoot? Ceftiofur! Wat doen ze met een kalf met longontsteking? Standaard ceftiofur! Ik begin al heel wat wijzer te worden. Wanneer ik haar vertel hoe we in Nederland met ons medicijngebruik omgaan kijkt ze me verbaasd aan. En de hoeveelheden die er per koe per jaar gebruikt worden blijken ook flink hoger te liggen. “Werk je op een probleembedrijf?” vraag ik haar dan. Maar dat blijkt natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dacht ik het niet.

We zijn weer het braafste jongetje van de klas. Wij, ontwikkelde en vooruitstrevende melkveehouders mogen aan de leiband lopen. Het is te raden hoe ik me daarover voel. De zon voelt plots verstikkend warm.

Laatste reacties

 • mtsvanaaken

  dat nederland zogenaamd het hoogste antibiotica verbruik per dier zou hebben, is er alleen een gevolg van dat de registatie is andere landen niet op orde is.

 • politiek

  Schrik niet over werkwijzen in Nederland. Hormoongebruik/uitslagen worden ook gewoon gefilterd of vernietigd. Stel je vragen tijdens ZLTO vergadering over antibiotica, dan worden ze in de pauze ook een op een behandeld. Dat heeft best een reden. Zo open en tansparant is men echt niet als het dus over dit onderwerp gaat en we zijn zeer beslist niet het braafste jongentje van de klas, of in uw geval het braafste meisje.

 • Flyinghollander

  Vind het wat een raar blog, wat is er verkeerd om met zoiets voorop te lopen? Kijk eens naar de Scandinavische landen. Lijkt me wel verstandig dat we bepaalde AB niet voor veehouderij gebruiken en puur voor humaan.
  Ik mag zowat alles gebruiken, controle? is er niet.

 • Deense boerin

  Alweer zo´n foute aanname dat Nederland voorop loopt in het aanpakken van antibioticagebruik. Eerder zijn deze opmerkingen ook al gemaakt door Ruth Zadoks in de Veeteelt Mei 1. Daar heb ik ook op gereageerd met een ingezonden brief welke te lezen is in Veeteelt Mei 2. Wij boeren in Denemarken en daar werken we al jaren met een bedrijfsbehandelplan, kwartaalrapporten en medicijnregistratie. Om koeien met een verhoogd celgetal met ab droog te zetten, krijg je geen medicijnen voordat er een melkproef is genomen. Op deze manier krijg je de AB voorgeschreven die het beste werkt tegen de gevonden bacterie. Dus nee, Nederland is zeker niet het braafste jongetje van de klas...

 • j.verstraten1

  als ik vroeger bij mijn moeder zeurde dat ik iets wilde 'want pietje mag dat ook'was haar standaard reactie: als pietje in de put springt, spring jij er dan ook in?
  Ik vind het een rare column ( en niet alleen deze) van een dierenarts en kaasmaker, ik verwacht toch iets meer niveau. Wij hoeven niet persé het braafste jongetje van de klas te zijn, wel het beste en daar hoort een verantwoord medicijngebruik gewoon bij. Wat ze in canada doen moeten ze zelf maar weten.

 • Mozes

  Als we meelopen met de Campina-dichtbij actie en mensen vragen hoe het zit met de antibiotica moeten we de mensen recht in de ogen kunnen kijken en kunnen antwoorden dat wij tot de laagsten ter wereld behoren. Anders kunnen we het goede imago wel vergeten en daarmee ook onze goede merknaam. Het gaat om onze eigen melkprijs.

 • vd Zanden

  Als je net als melk afhankelijk bent van het buitenland dan zal men zich moeten onderscheiden met de andere landen om ons heen en daar hoort weidegang en ook het medicijngebruik bij

 • Sjaak

  Proficiat Claudia!

  Soms moet je een beetje provoceren en de zaak 'op scherp' zetten om de juiste reakties te verkrijgen...en dat is je gelukt!

 • Deense boerin

  Sorry hoor Sjaak... provoceren?! Wil je zeggen dat Claudia zich dommer voordoet dan ze is.... dat zou wel heel dom zijn. Als dierenarts heeft ze een bepaalde autoriteit en zo´n artikel doet haar geloofwaardigheid geen goed.

 • Flyinghollander

  Ben het eens met Deense boerin. En als dierenarts/melkveehouder/kaasmaakster, zou dit artikel ook anders geschreven konden worden, om een zelde punt te maken.

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat Claudia gefrustreerd is dat zij die van huis uit dierenarts is door andere dierenartsen gecontroleerd wordt en een behandelplan krijgt voorgeschreven.

 • claudiaheuver1

  Het is

 • claudiaheuver1

  Het is niet mijn gewoonte zelf te reageren, maar misschien is het nu toch wel gepast. Als boerin ben ik zeer begaan met de Nederlandse landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder. Natuurlijk is het letterlijk van levensbelang op verantwoorde wijze met medicijngebruik en imago om te gaan. Waar ik moeite mee heb is het opleggen van allerlei maatregelen; ik ben als veehouder zelf verantwoordelijk voor mijn doen en laten. Iedereen mag bij ons komen kijken en alles mag gecontroleerd worden. Wat ik heus begrijp is dat het keurslijf waarin wij gewrongen worden door toedoen van ons boeren zelf is ontwikkeld. De goeden lijden onder de kwaden. En juist in een blog mag je je ongenoegen daarover uiten en liefst een beetje prikkelend. Het big brother gevoel dat mij nu en dan bekruipt is er nu eenmaal. Mijn wens is dat we allemaal met onze neuzen dezelfde kant op
  gáán voor een verantwoordelijke, leefbare, dynamische en gezonde landbouw!

 • Deense boerin

  Als je dit direct had geschreven, dan was het ook heel anders overgekomen. Ik snap je blog helemaal, en het is ook heel frustrerend. Als boeren doen we onze stinkende best. Alsof we de koeien graag onder de AB zetten?! Dat doe je alleen als daar reden toe is (en dus niet om een koe droog te zetten met een gezond uier!!!!!!). Wij zijn hier onderdanig aan Arlagården, vergelijkbaar met KKM in Nederland. Het is een heel boekwerk met regels en eisen van Arla, die verder gaan dan de wet. Dan vraag ik me toch af, waar ben je dan mee bezig. Minimaal 1x per 3 jaar worden we daarop gecontroleerd. En dat terwijl de controleanten alle gegevens kunnen opvragen; kiemgetal (tank- en melkstalhygiëne), celgetal (uiergezondheid), koesterfte, kalversterfte, medicijnverbruik etc. Laten ze de bedrijven met slechte getallen maar eens wat vaker controleren en harder aanpakken. Nu betalen de goeden weer voor de slechten.
  Mijn belangrijkste reactie op je blog is ook dat Nederland hierin niet voorop loopt. Nederland mag misschien het braafste jongetje van de klas zijn, Denemarken zit bij de juf op schoot hoor!

 • Flyinghollander

  Deense boerin inderdaad.
  Er is nog veel te winnen en we moeten als agrariers niet meteen moord en brand gaan roepen, maar hier een uitdaging van maken. Wees open en probeer in dingen voorop te lopen, zodat organisaties als Wakker dier etc, niet met het wijsend vingertje moet wijzen op onze 'blindheid' van we doen het goed.

 • j.verstraten1

  Troost je Claudia met de wetenschap de jij als dierenarts dan -volgens de laatste berichten- nog wel zelf ab mag toedienen en wij voor elke injectie de dierenarts op moeten laten draven. Daar krijg ik het dan verstikkend warm van

 • claudiaheuver1

  Ja inderdaad mijnheer (mevrouw?) Verstraten. Er is vandaag een persbericht van het Ministerie van EL&I uitgegaan opgesteld ism met Edith Schippers dat me ernstig zorgen baart. Illegale handel van anitibiotica in de vleeskuikenhouderij met als gevolg uw doemscenario en dus ook het niet meer in voorraad mogen hebben van antibiotica. Hoe gaat dit opgelost worden als je 's ochtends om 5 uur bij het melken een kwade koe treft? De dierenarts bellen?
  Een onwerkbare situatie voor iedereen... met dank aan onze ''collega-boeren'.

 • Deense boerin

  Ja Claudia, je belt dan inderdaad de dierenarts. Dat moeten wij altijd al doen in Denemarken. Wij hebben maandelijkse bedrijfsbegeleiding en alle behandelingen bij het melkvee (jongvee mogen we wel zelf) moeten door de dierenarts gestart worden. We mogen wel zelf nabehandelen. We mogen de dieren nog geen CaMg-infuus geven! Als je hier kiest voor wekelijkse of tweewekelijkse bbg wordt er een inventarisatie gemaakt van de gezondheidsproblemen en krijg je een kleine voorraad medicijnen en mag je zelf behandelen (uiteraard met sluitende administratie). Maar dit is voor ons (140 melkkoeien + jongvee) te vaak en te duur, aangezien de dierenartsen een uurtarief van 200 euro rekenen.
  Onwerkbaar... nee. Je moet gewoon heel preventief werken. Goede hygiëne in stal en melkstal = goede uiergezondheid = geen uierontstekingen. Goede voeding + goede mineralen = geen melkziekte.

 • Flyinghollander

  Deense boerin en nog is dat ook geen ideaal, aangezien sommige wachten met behandelen tot Maandag of tot 7 uur dat 'normaal' tarief start.
  Jullie hebben wel hele dure vee-arts, waarom vraag je Edvin linde niet? OF LKV?
  Maar dit speelt ook al jaren in de Scandinavische landen, maar hoe is het resultaat van de levensduur van de koe? Het is gewoon lastig om een middagweg te vinden.
  Er zullen altijd 'bandieten' tussen zitten, die het voor andere lastig maken.

 • politiek

  Ik begrijp dat Claudia graag wil dat dierenarts kan uitslapen. Dit ondanks als er iets aan de hand is met dieren in werkgebied mag ik aannemen. Moet ze misschien toch een ander beroep kiezen ???? Het mag mijn inziens totaal geen discussie zijn als veehouders wachten met bellen naar dierenarts tot het ,,tarief,, goedkoper is. Wie is er dan fout vraag ik me af. De veehouder die wacht met bellen tot het goedkopere tarief ingaat of de dierenarts. Wie het slachtoffer is, dat weet ik wel. Die ligt gewoon in de stal te wachten.......op hulp en behandeling.......

 • Sjaak

  Alle reakties beschouwend, hoe je het ook bekijkt; op de lange termijn werkt deze praktijk toch een beetje volgens de theorie van Charles Darwin, 'the survival of the fittest'....met als gevolg een duurzame veestapel gehouden door de beste boeren, nog niet zo verkeerd...;)

 • claudiaheuver1

  Geachte politiek, u begrijpt mijn opmerking totaal verkeerd. Ik ben altijd zelfs voor een zieke muis nog mijn bed uitgesprongen; als een eigenaar je belt op een tijdstip buiten openingsuren is er heus wat aan de hand! Mijn punt is dat het voor de gemiddelde melkveehouder bijna onbetaalbaar wordt om een dier te behandelen als je iedere keer de veearts moet bellen, zoals boerin uit Denemarken ook al beschrijft. De extra kosten komen geheel voor rekening van de boer, ik zie nog niet gebeuren dat dit gecompenseerd gaat worden. Wanneer je zelf mag en kunt behandelen, gebeurt dit sneller dan wanneer je moet wachten op je veearts en het kost minder. En je veearts kan ook niet à la minute zien welke kiem er speelt bij bijvoorbeeld een mastitis tenzij er heel specifieke symptomen zijn. Hij zal ook het bedrijfsbehandelplan volgen. Zo zal er geen kleinere melkveehouder overblijven in Nederland. Dát is mijn zorg!

 • Mozes

  Als ik de berichtgeving goed begrijp mag een veehouder die een 1op1 relatie met een dierenarts heeft, een gezondheidsplan heeft, een behandelplan heeft en verder aan alle registratie verplichtingen voldoet wel zelf behandelen en antibiotica op voorraad hebben.
  De soep wordt dus niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.

 • j.verstraten1

  idd mozes, daar is de boerderij vaker goed in, eerst suggestief artikel schrijven waardoor je de gordijnen in vliegt en de dag daarna blijkt het allemaal wel mee te vallen. Ben er zelf ook dit keer weer ingetuind.

 • Mels

  resume:De veeartsen schrijven een crimineel hoge rekening.....

 • Mels

  Verplicht ze om een laag(er) tarief te hanteren voor dit toch belangrijke onderwerp en de wil van de boer zal stijgen om de Denemarken aanpak toe te passen,komt bij dat je dan voor je melkvee geen registratie hoef bij te houden want dat doet de dierenarts,scheelt weer in de tijd en dus kosten,medicijnen zijn altijd vers en goed toegediend en nooit teveel,scheelt weer in de kosten,dierenarts ziet andere dingen dan de boer zelf,eerder actie bij eventuele ander gebreken of ziekten bij dier,scheelt weer in de kosten en de dierenarts heeft voor een lager tarief misschien wel meer inkomsten omdat ie nu hele dagen kan vullen met deze werkzaamheden en misschien wel kan specialiseren.

 • Deense boerin

  @Mels, hoezo dierenarts registratie bijhouden? En dat scheelt wel in jouw tijd, maar niet in die van de dierenarts. Ondanks het dan lagere tarief, zal dat in de nota niet schelen.

  Als ik het nu allemaal goed heb begrepen, mag de Nederlandse veehouder zijn dieren zelf behandelen (ook de eerste behandeling) als er een bedrijfsgezondheidsplan met bedrijfsbehandelplan wordt opgesteld. Dan wordt er inventarisatie gemaakt van de aanwezig problemen en krijg je medicijnen op voorraad om deze problemen te behandelen. En de dierenarts dient minimaal 1x per 3 (!) maanden langs te komen.

  In Denemarken moet de dierenarts minimaal 1x per maand langskomen en dan mag je zelf NAbehandelen. Wil je zelf de behandeling kunnen starten, dan moet je een wekelijkse of tweewekelijkse afspraak hebben met je dierenarts. Oh ja, en voor het geven van CaMg-infusen moet je een ' cursus' volgen bij je dap waarbij je samen met je dap eerst 10 gevallen moet behandelen, voordat je het zelf mag doen. Hetzelfde geldt met nageboortes...

 • Jurriaan

  Wat een dramatische laatste zin!

 • Mozes

  Deense boerin, een cursus voor het geven van Ca-Mg infusen zou niet verkeert zijn. Van de dierenarts heb ik vele verhalen gehoort over boeren die de infuusnaald verkeert plaatsen waardoor de vloeistof onder de huid loopt en een enorm vocht oedeem veroorzaakt.

 • Deense boerin

  Zo´n cursus is inderdaad niet verkeerd, alleen wanneer zit je aan die 10 gevallen?! Dan ben je bij ons zeker een jaar verder.

 • Flyinghollander

  Deense boerin, als je vee-arts zich erg op 10 gevallen gaat richten, meld je hem dat je naar een ander gaat. Er zijn genoeg vee-artsen in Dk.

 • Kobonde

  Hallo Deense boerin je hebt de medicijn regels niet goed begrepen Als je modul 2 hebt met registratie in dyrregistrering mag je vrijwel alles zelf behandelen en je moet en dag kursus doen en 5 keer infuus onder begeleiding van de veearts (tijdens en bedrijfs bezoek kies je gewoon en pas gekalfde koe uit en geeft die infuus) Je moet minimaal 18 veearts bezoeken per jaar hebben.

 • Deense boerin

  @Kobonde. Je hebt gelijk. Ik heb mijn info van de dierenarts en me niet verder in de regels verdiept. Wij houden het bij de maandelijkse begeleiding.

 • farmer135

  voor een ca-mg infuus laat ik zoiezo altijd de veearts komen....

 • Kobonde

  Deense Boerin.
  Als elke maand begeleiding hebt en nog 6 bezoeken ektra gepreid over het jaar voldoe je aan de eisen (bij minder dan 250 koeien) om zelf behandlingen te starten bovendien zijn de medicijnen goedkoper als je ze zelf koopt (op recept ) omdat je korting krijgt bij de apotheek en veeartsen niet omdat ze niet mogen verdienen op medicijnen. Bovendien is het veel gamakkelijker om een uier ontsteking meteen te behandelen in de melkstal dan de koe vast te zetten voor de veearts.

 • Deense boerin

  Tak kobonde! Ik zal onze dap nog eens even aan de tand voelen. Medicijnen komen hier al rechtstreeks van de apotheek, en daar krijgen we inderdaad korting en een bonus.

 • farmer135

  vreemd : veeartsen mogen niet verdienen op medicijnen, apothekers wel, dus lijkt het me dat medicijnen via de veearts goedkoper zijn....

 • Kobonde

  Paul de veearts moet medicijn bij de apotheek kopen tegen de brutto prijs boeren
  krijgen korting.

 • Flyinghollander

  Paul de regels in DK zijn toch heel anders. Waarom voor CA/MG een vee-arts er meteen bij? Kobonde gebruik jij vee-arts of LVK?

 • Kobonde

  Flyinghollander ik gebruik en zelfstandige veearts. LVK is te star die willen elke drie weken op en vaste weekdag komen. Onze komt als ik het wil zolang we maar voldoende bezoeken per jaar halen en ik alles goed registreer. bovendien is hij goedkoper.

 • Flyinghollander

  Ik ben nog de oude LVK gewend met Edwin, die kwam. Zeer goed vee-arts.
  Het hoeft niet duur te zijn als je het goed gebruikt.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.