Commentaar

'Beroepsverbod' op komst

SDa wil melkweigering bij veelgebruikers van antibiotica en uitsluiting van IKB.

Wie denkt dat het niet zo’n vaart loopt met de eisen rond antibioticareductie: wees gewaarschuwd. De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) richt zijn vizier op de melkveehouderij en het roodvlees. Die zijn pas op 1 januari gestart met de registratie van het medicijngebruik, terwijl andere diersectoren al zeer betrouwbare gegevens over 2011 hebben aangedragen. De SDa is not amused over de manier waarop de melkveehouderij aan de rem hangt in dit dossier, is tussen de regels van de afgelopen week gepubliceerde ‘signalering 2’ te lezen.

Ook al is het antibioticaverbruik in de vleeskalversector hoog, toch is SDa positief; de sector draagt wel voluit cijfers aan. De SDa trekt ook direct lering uit die cijfers en ontwikkelt een eigen benchmark voor witvlees-, roséstart-, roséafmest- en combinatiebedrijven. De verschillen in medicijngebruik zijn te groot om met een grenswaarde te werken.
Melkveehouders die boven de 11,5 dierdagdosering per dierjaar (dd/dj) uitkomen, hebben een probleem. Er zijn dan direct maatregelen nodig om het antibioticumgebruik snel te verlagen. Tussen 8 en 11,5 is het gebruik hoog en verdient nadere aandacht en maatregelen. Tot 8 dd/dj wordt het gebruik verantwoord geacht. Ter info: het gemiddelde ligt net onder 7.
Wie een keer te hoog zit maar het gebruik onder de 8 dd/dj brengt, heeft niks te vrezen. Structurele veelgebruikers, die drie keer op rij te hoog scoren, kunnen de borst natmaken. SDa wil deze bedrijven (tijdelijk) uit IKB laten zetten of ze een melkweigering laten opleggen. Omdat er een half jaar tussen de meetmomenten zit, betekent dat feitelijk een beroepsverbod voor wie meer dan anderhalf jaar lang excessief gebruikt. Ook dierenartsen zijn het haasje. Veelvoorschrijvers verliezen de erkenning ‘geborgde dierenarts’. Ook in andere sectoren worden grenswaarden opgesteld, maar de SDa noemt de normen in de melkveehouderij niet voor niets als enige. Het wil actie, dus wees gewaarschuwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.