Boerenblog

19 reacties

Kopzorgen om Lactalis en genomics (1)

Franse melkveehouder in gesprek met blogger Vera Wijnveen: ‘Wanneer ik het contract van mijn melkfabriek teken, hang ik het vrije ondernemerschap aan de wilgen.’

Boer zijn heeft alles te maken met passie, vind ik. Wanneer de passie verdwijnt, niet omdat je al 20 jaar tussen de koeien zit, maar door invloeden van buitenaf, zoals regels en gezeur, lijkt mij dat het moeilijk wordt. Zijn die lange dagen dan wel vol te houden? Waar doe je het nog voor? Is het nog wel leuk? Al pratend met een melkveehouder in Frankrijk, die anoniem wil blijven en die ik Asterix zal noemen, spelen deze dingen door mijn hoofd.

Geen dochtergroepen op de Space
Als eerste hadden we het over de fokkerij. Wat is het geval… Binnen niet al te lange tijd worden alleen nog proefstieren via genomics ingezet, die heel snel het veld moeten ruimen voor weer nieuwe proefstieren. Een naam krijgen ze niet, want waarom zou men… niemand kent de vader of de vader van de vader. Er wordt alleen een nummer toegekend, net als in de varkenshouderij. Wachtstieren zijn er niet meer en dochtergroepen behoren ook tot het verleden. DNA wordt verzameld via bedrijfsbezoek waarbij haren van de vaarzen worden meegenomen. Asterix: “Ik bezocht de Space 2011 waar geen dochtergroep te bekennen was! Hadden ze me twee jaar geleden gezegd dat er daar geen dochtergroep meer te zien zou zijn, zou ik dat niet geloofd hebben. De passie gaat uit de fokkerij en dat gaat in een heel hard tempo.”

Vrije markt
Daarna kwam het gesprek op het contract van Lactalis dat voor veel hoofdbrekens zorgt. Omdat het quotum in 2015 verdwijnt, is Frankrijk begonnen met het treffen van maatregelen om de productie te reguleren. De overheid wil niet dat de boer de markt bepaalt. Zodoende legde ze de private zuivelverwerkers de verplichting op in 2011 met een contract naar de boeren te komen. Coöperaties zijn vrijgesteld omdat het lidmaatschap als een contract mag worden gezien.

De regulering houdt in dat de melkfabriek bepaalt wat de boer gaat leveren. Logischerwijs zal dit maandelijks zo’n 8 procent van het oude quotum zijn. ’s Zomers extra leveren, nu nog aantrekkelijk omdat er sinds twee jaar een zomertoeslag is, behoort dan tot het verleden. Een bepaalde periode minder melk leveren, omdat dit om wat voor reden dan ook beter uitkomt, kan ook niet meer.

Impasse
Iedere fabriek komt dus met zijn eigen contract. Eind vorig jaar werd gemeld dat tussen Danone en Senoble en zijn melkveehouders al diverse contracten getekend zijn. Dat is niet het geval bij Lactalis, waarbij 14.500 melkveehouders zijn aangesloten. De onderhandelingen zitten in een impasse. Het grootste struikelblok zijn het erkennen en toelaten van producentenorganisaties. Lees ook het laatste nieuws van 5 maart. Wordt vervolgd.

Laatste reacties

 • agratax1

  Hoi Vera is het niet wat naïef te denken dat de levering niet meer zal zijn dan een twaalfde deel van het huidige quotum? Wat als je afnemer het in zijn kop krijgt zijn productie omvang te vergroten (concurrentie smoes) , door meer melk (contract uitbreiding of nieuwe leveranciers) aan te kopen? Of bepaalt Parijs de totale melkproductie vergeleken met het huidige Brusselse systeem? Ik vrees dat het toekomstige verhaal niet bepaalt boervriendelijk zal uit pakken als de industrie zowel omvang als prijs gaat bepalen. Of ben ik te somber? Mijn Rusland (Danone) ervaring met contract leveringen zijn niet bepaald positief voor de boer). Als de fabriek je liever kwijt dan rijk is bij zwaar weer, zijn er legio smoezen te vinden om je weg te pesten. Boeren met passie lijkt te veranderen in boeren met harde ondernemers gevoelens / regels, waar alleen het recht van de sterkste geldt. Jammer dat de wereld zo verhard, dat iedere boer / burger de concurrent van zichzelf en zijn buurman is geworden.

 • Flyinghollander

  Maar in Rusland kan je ook van melkfabriek wisselen als je wil, door zelde smoezen :)
  Er komt geen vrije handel, de politiek zou dit nooit toe laten. Voedsel prijzen die te hard gaan stijgen, doen consument onrustig maken en dat is niet voordelig voor de politiek, zo zullen ze altijd zorgen dat het niet gaat gebeuren.

 • Vera Wijnveen

  @Agratax. Ik heb het even nagevraagd aan Willem Smeenk. Hij is behalve melkveehouder ook werkzaam als algemeen secretaris bij de OPL (Organisation de Producteurs de Lait) en weet alles van deze materie. Hij komt in deel 3 aan het woord. Op je vraag zegt hij het volgende: Het systeem van maandelijks 1/12 de van je quotum leveren, en zelfs minder !, is een methode van de melkfabrieken om de gemiddelde betaalde prijs aan de boeren te verlagen. Het systeem is als volgt:
  Gebaseerd op het oude quotum (1 april 2011) wordt 92% gelijkmatig verdeeld over 12 maanden. Dat geeft een lever hoeveelheid op die A volume genoemd wordt. De prijs is gebaseerd op de meerwaarde door verkoop op de interne franse markt (gecorrigeerd naar duitse prijzen als de afwijking meer dan 0,8 cts per liter is). Als je een maand te weinig levert is dat jammer, kan niet later voor dezelfde prijs ingehaald worden. De 8% wordt B volume genoemd. Deze 8% en alles wat over het A volume (maandelijks) geleverd wordt valt in deze categorie. De B prijs is gebaseerd op de boter en melkpoeder prijzen. Als je binnen je 100% quotum blijft kun je dus toch bestraft worden (lagere prijs B dan A) en het geld komt in de zak van de melkfabriek terecht (wordt vervolgd).

 • Vera Wijnveen

  @Agratax (vervolg antwoord): Alles wat boven het quotum op 1 april 2011 gelevert wordt, extra quotum verdeeld door de EU, nationale verevening, etc wordt niet C volume genoemd maar is het wel. De prijs is gebaseerd op de prijs-mix van de melkfabriek. Als de melkfabriek melkprodukten tegen lage prijs exporteert (overschotten) wordt de prijsmix slechter en dus de betaalde prijs lager voor de boeren voor dit volume. De boeren gaan hiermee de export voor de melkfabriek subsidieren..., stimulansen wegnemen voor de fabriek haar best te doen de beste prijs te krijgen. Alle risiko komt bij de boeren te liggen.

 • pieter p

  De A B C prijzen is van Sodiaal, en C is nog niet werkelijkheid komt misschien nooit. Eind vorig jaar was de B prijs zelfs hoger dan de A prijs, en je kan met die volume's per maand schuiven.

 • agratax1

  Vera het is dus precies wat de toekomst in petto heeft voor alle melkveehouders in de EU ja op de wereld met dank aan de politiek en de boerenleiders die graag het quotum zien verdwijnen. Als ik je reactie goed lees vallen de boeren in de toekomst met hun melk dat meer is dan hun maandelijkse contract in een lager prijs regiem en zou de melkfabriek wel eens gebaat kunnen zijn bij onder maandelijks quotum levering, dit gat kan met boven quotum op gevuld worden tegen een lagere prijs voor overschot melkers.
  Het systeem dat je beschrijft lijkt op een voor de industrie verbetert Canadees systeem met inlandse consumptie en export melk (zuivel).

 • pieter p

  Persoonlijk vind ik het niet zo'n raar systeem, een A volume waar je van kunt leven en als je meer wilt leveren een B volume waar je misschien wat aan kunt verdienen of juist niet

 • Vera Wijnveen

  @Pieter P en Agratax. Ik heb jullie opmerkingen weer doorgespeeld naar Willem Smeenk en hij zegt het volgende: De C prijs is nog niet zo genoemd maar in werkelijkheid gaat het systeem vanaf 1 april 2012 in werking. De uitgangshoeveelheid is immers gebaseerd op het produktievolume per 1 april 2011. Het is politiek niet haalbaar om het C volume te noemen. Dat de B prijs vorig jaar een tijdje hoger was dan de A prijs heeft ook te maken met het laten accepteren van het systeem. Je kunt je afvragen waarom de melkfabrieken niet meer boter en poeder gemaakt hebben omdat dat beter betaalde... Daarbij heeft een andere cooperatie (Laïta) in haar prijsberekeningen gesteld dat de B prijs nooit hoger kan zijn dan de A prijs. Weer een heel andere logica. Het boerenbelang is niet de eerste prioriteit in ieder geval (wordt vervolgd).

 • Vera Wijnveen

  Vervolg: De europese politiek, het melkpakket, laat aan ieder land in de EU vrij te doen zoals ze willen. Het is dus niet zeker dat dit systeem voor iedereen gaat gelden. Een volgende melkkrisis kan alles weer op de helling zetten.

  De inlandse consumptie is een vaag begrip in deze. In de prijsberekening 'inlandse consumptie' zitten hoofdzakelijk prijzen voor duitse kaas en verse melk verwerkt met daarna nog een prijscorrectie voor het geval de franse en duitse prijzen te ver uit elkaar liggen. De zwitserse melkpolitiek is in aanleg het voorbeeld voor de europese commissie. Zwitserland heeft sinds enige tijd de produktiehoeveelheden vrij gegeven en de melkfabrieken samen met interne producenten organisaties de beslissingsbevoegdheid gegeven hoeveelheden aan te passen zonder dat er een nationale overkoepelende organisatie echt ingrijpen kan (wordt vervolgd).

 • Vera Wijnveen

  Vervolg: Het resultaat is dat de hoeveelheden dan de pan uit rijzen en de prijzen onderuit gegaan zijn. De europese commissie heeft het zwitserse project in aanleg bestudeerd maar lijkt de uitvoering niet nauwkeurig te bekijken. Misschien willen ze gewoon dezelfde ervaringen meemaken...
  Een groot verschil met Canada is dat daar de produktie en de consumptie op een relatief afgeschermde markt bijeenkomen. In de EU zijn 27 verschillende produktielanden en evenzovele consumptielanden met open grenzen en grote verschillen in economische ontwikkeling. Daarbij zijn meerdere melkfabrieken (Lactalis, Danone, Arla, enz) grensoverschrijdend actief en kunnen daarmee binnen hun muren met melk en melkprodukten schuiven zoals ze het het beste uitkomt.
  Willem, bedankt voor al je uitleg (Vera)

 • pieter p

  Zover als ik weet gaat lactalis niet met A en B prijzen werken

 • agratax1

  Vera alles overziend lijkt de kans op een financieel aantrekkelijke productie groei niet in het verschiet te liggen. Gokken de bedrijven met een overmaatse stal op het afvloeien van veel melkveebedrijven, zodat zij die melkplas kunnen overnemen? Of gokken ze op een ongebreidelde groei van de melkplas en zijn ze van mening dat ze de industrie daar zo blij mee is dat ze een kosten dekkende prijs + winst voor zullen vangen? Jouw reacties maken me niet echt optimistisch, zeker niet als ik daarbij de ontwikkeling in de arme landen betrek. Zij doen erg hun best om hun eigen consumptie te dekken en zullen liefst zo weinig mogelijk importeren om hun begroting te beschermen.

 • sybrenm1

  De melkfabrieken hebben hun eigen positie dus weer mooi veiliggesteld. Er is hier in de USA (tenminste in het noordwesten) iets soortgelijks gaande, waar de melkfabrieken op het moment een soort fabrieksquotum hebben. Nu tenminste om het aanbod te regelen (niet helemaal verkeerd) maar boeren betalen er wel voor. Elk fabriek hanteert zijn eigen systeem. FCC in Portland Oregon heeft een maandelijks en Darigold een halfjaars. Dat laatste heb je wat meer speelveld. Ook subsidiëren boeren met CWT (10 ct per pond) de kaasexport en nu ook het boter.

 • Vera Wijnveen

  @Pieter P. Antwoord van Willem Smeenk: Voor zover ik weet klopt dat.
  De strategie van Lactalis, Danone en andere privé ondernemingen is anders dan de coöperaties. De prive ondernemingen realiseren vaak een betere marge op de melk die ze bij de boeren kopen dan de cooperaties. Hun strategie is over het algemeen, nooit teveel melk kopen bij de boeren ten opzichte van wat ze goed kunnen verkopen in hun pakket eindprodukten, maar als ze te weinig hebben, de extra melk bij de cooperaties kopen. De coöperaties hebben sinds lang een 'volume' strategie gehad, de prive ondernemingen een 'toegevoegde waarde' strategie. Daarom zitten de cooperaties vaak met veel melk om te zetten in boter en melkpoeder en soms nog teveel. Prive-ondernemingen zijn ook vaak efficienter. Ze kunnen gemakkelijk iets meer betalen dan de coöperaties zonder hun winst in gevaar te brengen. Dat is ook de achtergrond van de hele A, B, C politiek die de coöperaties de mogelijkheid geeft hun inkoopprijs te sturen en niet te verliezen op de overtollige melk, zij het dat de leden daarbij opdraaien voor de mindere prijs.

 • W Geverink

  Als het quotum van stoppers wordt verdeeld onder de blijvers blijven er vele nieuwe stallen leeg.

 • NoordHollander

  geen dochtergroepen meer op space dat is ons aller voorland
  er zal snel de beuk in dat systeem moeten waar ze nu gezamelijk mee bezig zijn
  a; moet ik opmerken dat de resultaten bij de varkens van 24 naar 35 biggen aanmerkelijk verbeterd zijn dus dat die vergelijking scheef gaat

 • Vera Wijnveen

  @NoordHollander: van 24 naar 35 biggen, komt dat puur alleen door een andere fokmethode, of ook door verbeterde leefomstandigheden (huisvesting, voeding)?

 • agratax1

  Vera. Ik heb bezwaar tegen de opmerking >inkoop beleid bij coöperaties<
  Co-op s hebben geen inkoop beleid, zij zijn door de leden verplicht alle door de leden geproduceerde melk af te nemen en te valoriseren. Hebben de co-op s dus >te veel< melk om een goede prijs te realiseren is het eenvoudig de schuld van de boeren die te veel produceren. De boeren zijn niet bij machte hun productie te sturen richting voldoende massa voor een acceptabele prijs. Uit je laatste reactie moet ik opmaken dat particuliere zuivelondernemers dit wel kunnen. Waarom kunnen zij in dezelfde wereldmarkt wel het volume sturen en daardoor meer betalen dan coöperaties? Volgens mij is niet het feit van belang maar het waarom en hoe dit te verbeteren. Als ik moet concluderen dat particuliere fabrieken per definitie meer betalen voor de melk dan coöperaties, moeten de boeren morgen alle coöperaties omzetten in particuliere beursgenoteerde bedrijven. Het geeft nl. alleen maar voordelen; 1) geen risico, 2) hogere melkprijs, 3) geen geld in dode hand, 4) geen gesteggel op vergaderingen over investeringsbeleid of kwantum toeslagen / kortingen etc.

 • Mels

  Ik zou zeggen laat ze het maar lekker uitzoeken,de meeste melkveehouders denken toch dat ze na het quotum tijdperk ongebreideld kunnen melken en als ze dat dan denken laat ze dan maar voor de wereldmarkt melken,niks A,B of C melk,niks regelgeving of andere bemoeienis,wil de fabriek je melk niet meer omdat ze teveel hebben,verkoop maar aan een andere.Laat ze maar ervaren hoe het is om volgens het systeem van de VS te melken.Daar kan je de prijs vastleggen,vrij overstappen naar een andere fabriek(met opzegtermijn van beide kanten natuurlijk),afspraken maken over de hoeveelheid en de prijs,wie neemt het transport voor zijn rekening enz enz.We zullen zien hoe lang het dan duurt voordat de heren weer brullen om quotum en alle financiele extra`s die daar aan zitten want er zijn gestopten bij die er vermogens mee verdiend hebben waar ik ze weer geen ongelijk in kan geven want lucht is maar een keer duur te verkopen.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.