Redactieblog

1 reactielaatste update:1 mrt 2012

Mais blijft populair

Veehouders hebben redenen genoeg om mais ruimte in het rantsoen te blijven geven.

Na de introductie van mais in de jaren zeventig bleek dat het een toegevoegde waarde heeft op melkveebedrijven. Naast het eiwitrijke gras leverde het zetmeel uit mais een flinke brok energie die de koeien dankbaar omzetten in liters en gehalten. Maar er is veel veranderd. De bemesting op grasland, zowel organische mest als kunstmest, is flink teruggeschroefd. Door de jaren is het ruweiwitgehalte van gras behoorlijk gedaald. Bevatten de voorjaarskuilen in 1992, ’93 en ’94 nog gemiddeld 195 gram ruw eiwit per kilo drogestof, de afgelopen jaren werd amper 160 gram gehaald.
Omdat mais een eiwitarm product is, rijst de vraag of er nog wel ruimte blijft voor mais. Immers, het lijkt er op dat elke kilo drogestof mais die in het rantsoen getrokken wordt direct eiwitaankoop betekent. Maar er is een aantal aspecten dat er voor zorgt dat mais bij veehouders een gewild product blijft.
➊ Geen ander gewas combineert een zo hoog opbrengend vermogen voor droge stof met een hoge kwaliteit, en dat in een groeiseizoen van vijf maanden.
➋ Melkveebedrijven, die de komende jaren waarschijnlijk een schaalvergrotingsslag maken, hebben een groeiende behoefte aan meer en kwalitatief goed ruwvoer.
Mais levert dat.
➌ De factor arbeid is vaak beperkt en maisteelt wordt toch al op grote schaal uitbesteed aan loonbedrijven.
Al met al genoeg redenen om te veronderstellen dat mais qua populariteit niet inboet en dat het areaal voorlopig nog wel ruim boven de 200.000 hectare blijft. Hoewel het eiwitoverschot in het ruwvoer is omgezet in een licht tekort, geeft het direct de kans om de eiwitaankoop, en daarmee tevens de eiwitbron, af te stemmen op dat tekort. De uitdaging zit hem in het opzoeken van de grenzen in de voeding, waarbij een optimale combinatie van gras en mais ervoor zorgt dat de eiwitbenutting zo hoog mogelijk is met behoud van diergezondheid, productie en gehalten.

Eén reactie

  • rijk1

    wisten we al

Of registreer je om te kunnen reageren.