Redactieblog

13 reacties

Wens verre van haalbaar

De zuivelindustrie wil halvering van het aantal mastitisgevallen. Dat doel is mooi, maar onbereikbaar.

Iedere veehouder behandelt zijn dieren met respect en geeft ze eten, drinken, frisse lucht en bewegingsruimte en -vrijheid. Om het niveau van dat welzijn handen en voeten te geven zijn er meetmethoden als Koekompas en de Welzijnswijzer. Die worden nu vergeleken met een internationale standaard. Als het welzijn in het geding is, moet er actie volgen. Tot zover is er niets mis mee. Toch is er een valkuil. Want als het welzijn mede gedefinieerd wordt door bijvoorbeeld ziektegevallen, kan dat ineens tot harde eisen leiden. Een hoog doel is mooi en wenselijk, maar de wens moet wel haalbaar zijn.
Nu blijkt dat in het rapport Implementatie van controle op dierwelzijn op bedrijven van het EU Food and Veterinary Office behoorlijk strakke cijfers staan. Letterlijk: 'De Nederlandse zuivelindustrie heeft streefcijfers vastgesteld om van nu tot 2020 het gemiddelde percentage kreupelheid en mastitis per kudde te verlagen tot respectievelijk 20 en 15.'
In Nederland komen gemiddeld 28 mastitisgevallen per 100 koeien voor. Het Uiergezondheidscentrum Nederland heeft er vijf jaar hard aan getrokken om het percentage mastitis te verlagen van 33 naar het huidige 28. Terugbrengen naar 15 betekent een halvering van het aantal gevallen. Onhaalbaar, zeggen deskundigen. Zeker gezien het feit dat de melkveesector juist iets méér mastitisgevallen moet accepteren als gevolg van de gewenste reductie van antibiotica. Want onderzoek toont dat selectief droogzetten het nodige bespaart op antibioticagebruik, maar ook 1,7 meer mastitisgevallen oplevert. En 28 × 1,7 is zeker geen 15 procent.
Als de zuivelindustrie dus doelen stelt, is het wel zo prettig dat die haalbaar zijn. Zoals ik het nu zie, trekt de zuivelbranche aan de linkerkant van de veehouderij, terwijl het antibioticabeleid hard aan de rechterkant trekt. Met doelen die niet haalbaar zijn en elkaar ook nog eens tegenwerken, houd je dan een verscheurde melkveehouderij over.

Laatste reacties

 • joannes

  Zonder doelen is er ook geen motivatie voor verbetering zal men gedacht hebben. Doelen zijn niet meer dan een richting waar naar toe te bewegen. We moeten af van het idee dat gezondheid een reactief probleem is terwijl melkproductie verbetering een proactief probleem, we fokken waarschijnlijk te eenzijdig actief naar verhoging van melkproductie.

 • Marco22

  Doelen en eisen zijn twee verschillende dingen. Het wordt een probleem als doelen omgezet worden in eisen. Dat zie je in de politiek vaak dat er blinde eisen gesteld worden die nooit haalbaar zijn. Zie antibiotica gebruik.

 • alco1

  Het boeren verstand van de zuivelindustrie is ook al tanende. Een beter opschrift zou zijn. We zullen ons uiterste best doen om tot een dalende tendens te komen. Doelen stellen lijkt een motivatie, maar kan omslaan in een veroordeling, als het beoogde niet gehaald wordt.

 • huubjansen

  Er zijn ook bedrijven die het jarenlang met minder dan 5 procent mastitis doen, de verschillen tussen de bedrijven zijn vele malen groter dan het wel of niet droog zetten met antibiotica.

 • Flyinghollander

  Huubjansen, ligt ook aan de registratie.
  Ik zelf kies naar 2 keer mastitis om speen af te sluiten, als het kan.

 • huubjansen

  Jee, @flyinghollander, dat is niet een kwestie van niet opschrijven.

 • Dairy Solutions

  Het genoemde doel is helemaal niet onbereikbaar! De focus in de sector ligt teveel op management factoren. Een bedrijf met teveel problemen doet gewoon dingen fout, zo wordt vaak gedacht. Het management krijgt de schuld. Zolang we niet meer belang hechten aan de belangrijkste factor in het ontstaan van nieuwe mastitis gevallen (zowel klinisch- als subklinisch) zullen we altijd blijven symptoom-bestrijden. De één zal dit inderdaad beter afgaan dan de ander. Verreweg de grootste bijdrage wordt geleverd door de melkmachine. Bacteriën worden het uier ingebracht tijdens het melken, daarmee nieuwe uierinfecties veroorzakend. Confronterend in dit opzicht is het feit dat mastitis-uitbraken zelfs plaatsvinden bij universiteits-bedrijven, die het complete management toch uitvoeren volgens de nieuwste standaard. Zorg voor een melksysteem waarbij niet- of nauwelijks uierinfectie wordt veroorzaakt en ik zeg u dat mastitis een non-issue wordt op het melkveebedrijf.

 • alco1

  Daar ben ik het volledig mee eens. De melkmachine is de allerbelangrijkste factor in de bestrijding van mastitis. Veel vragen van mijn kant konden helemaal niet beantwoord worden. Hoeveel lucht inhoud is het beste in tepelvoering, maar ook tussen tepelvoering en beker. De soepelheid van de tepelvoering, maar ook de voorspanning is zeer belangrijk. Hoeveel luchtverplaatsing is het beste tijdens de pulsatie en zo zijn er nog wel meer vragen. Het kalf nabootsen is de kernzaak.
  Wat past het beste bij jou veestapel. De Sunny Boys hadden dikke spenen e.d.

 • Rienk

  over dit onderwerp kun je een hele grote boom opzetten maar wat te denken om eens beginnen bij een goede stalhygiëne?

 • alco1

  Beginnen moet je door je ogen goed de kost te geven. Het begon bij mij doordat ik smeerstallen tegenkwam met een laag celgetal en brand schone met problemen

 • politiek

  Beste alco1. Je zult je ogen nog verder moeten openen. Je kan alles wel proberen goed te praten en verdoezelen maar dat werkt anno 2012 en zodadelijk 2013 niet meer. Probeer eerst maar eens serieus alles onder controle te krijgen inzake antibiotica en hormoongebruik. Te beginnen bij openheid en transparantie ook naar de consument toe. Mogelijk en hopenlijk hebben ze dan meer begrip.
  Natuurlijk kan de motivatie of oorzaak liggen bij minder goede stalhygiene of minder goede melkmachine, tepelvoeringen, afstellingen, het niet tijdig verwisselen van een nieuw pakket tepelvoeringen , apart houden van ,,verdachte,, melk en koeien i.v.m. kruisbesmetting.
  Ga inderdaad maar eens aan de slag ten gunste van een betere voedselveiligheid.

 • Dairy Solutions

  Het lijkt me niet de bedoeling elkaar hier persoonlijk aan te gaan vallen, er zijn al voldoende andere fora waar dat gebruikelijk is. Het melkveebedrijf is een complexe puzzel en uiergezondheid is een multifactorieel aandachtsgebied. Per definitie zijn er dus veel zaken belangrijk zonder te kunnen zeggen welke factor nu het méést belangrijk is. Het zwakste schakel zal waarschijnlijk het succes bepalen. Ik ben het met alco1 eens dat hierbij vaak de melktechniek als 'voldoende goed' wordt aangemerkt terwijl er veel onderbouwing is om aan te tonen dat de meeste melkinstallaties juist (deels) de óórzaak zijn van nieuwe uierinfecties. Als je hiervoor open staat is het opeens een stuk makkelijker om mastitis en celgetal te beheersen, grotendeels zonder antibiotica. Het management rondom de koe wordt nu vaak gebruikt om de schuld af te schuiven; heb je problemen dan doe je iets niet goed in de voeding, hygiene, fokkerij, stal etc. Om nu al te accepteren dat een doelstelling als genoemd niet bereikt kan worden is wel erg passief. we moeten open staan voor nieuwe inzichten en buiten het vaste kader denken. Melktechniek is één van die vaste kaders.

 • gerben5

  iedere veehouder behandeld zijn dieren met respect.... zijn nog genoeg KNOEIERS aan wie we allerlei maatregelen te danken hebben

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.