10 reacties

Tegenstrijdigheden

De wereld staat bol van tegenstrijdigheden. Vaak is het hebben van praktijkkennis en het gebruiken van het gezonde boerenverstand noodzakelijk.

Je bent PvdA’er en ageert tegen het grote graaien, maar helpt zelf met een wat creatief declaratieregime je politieke carrière naar de gallemiezen. Onhandig of wellicht dom, van graaien is volgens voormalig staatssecretaris Co Verdaas geen sprake. Mocht dan van graaien geen sprake zijn, het stilzwijgen over zijn drie jaar wachtgeld, belooft weinig goeds. Tegenstrijdigheden. De wereld lijkt er steeds vaker van vergeven.
Zo hebben wij een student in huis, die onlangs thuis kwam met een module fokkerij. Zijn boek beschrijft keurig een fokwaardeberekening: 50 procent fokwaarde vader + 50 procent fokwaarde moeder : 2 = fokwaarde nakomeling. Tot zover correct. De opmerking eronder is echter tenenkrommend: 'de bijdrage van stieren aan de vooruitgang is veel groter dan de bijdrage van koeien'. 'Veel groter' is zelfs nog onderstreept.
Ik haak af bij het lezen van zoveel onzin. Waarschijnlijk heeft de leraar voor het schrijven van de module informatie ingewonnen bij een ki-station. Deze van commercie doorspekte organisatie had kennelijk snel door dat je met het hersenspoelen en ‘gewenst programmeren’ van een jonge generatie studenten niet vroeg genoeg kunt beginnen. Resultaat: blanco studenten worden verpest met verkeerde kennis.
Elke praktijkman weet dat de genen van een nakomeling altijd fiftyfifty van vader en moeder komen en dat de combinatie van beide ouderdieren de vooruitgang bepaalt. De een brengt kwaliteiten in die de ander tekort komt. Ongeacht of de inbreng van kwaliteiten nu van mannelijke of vrouwelijke kant afkomt.
Niet alleen op scholen worden tegenstrijdigheden verkondigd. De veehouderij en fokkerij, evenals de banken, prediken al jaren te pas en te onpas het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid in de melkveehouderij is te vertalen naar levensduur/levensproductie. Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat banken in de Verenigde Staten de waarde van veestapels verlagen als het aandeel derdekalfskoeien en oudere koeien te hoog is. De redenatie van de bank: bij een faillissement is een jongere veestapel meer waard dan een oudere. Toch weet elk weldenkend mens dat een boer die in staat is de gemiddelde leeftijd te verhogen, hiermee geld kan verdienen en zo ver weg blijft van een mogelijk faillissement.
Ook de fokkerij kent tegenstrijdigheden. Ongecorrigeerde cijfers als het percentage onvolledige lijsten en gemiddelde aanhoudingspercentages worden niet meer verstrekt, alleen nog de fokwaarde in dagen levensduur. Wie dieper in de cijfers duikt, vindt de logica vaak niet tussen deze fokwaarde en de werkelijke lengte van het productieve leven van een melkkoe op het bedrijf.
Voor de leraar even wat basispraktijkkennis: vooruitgang wordt allereerst bereikt door het verwijderen van tegenstrijdigheden, ongeacht welk financieel belang. Stel het doel, voer het uit. Zeg wat je doet en doe wat je zegt zonder dubbele pet, maar met boerenverstand. Daar zouden PvdA, ki-organisatie, bank en school van opknappen.

Laatste reacties

 • w.rohaan@hotmail.com

  Hallo Jeroen,
  Helaas heb je deze keer weinig positiefs te melden, maar dat schijnt normaal te zijn voor de columnisten in 2012. Wie weet wordt 2013 beter!
  Ik vind het tegenstrijdig en onbegrijpelijk van jouw dat je met je boeren verstand niet wilt begrijpen dat de waarde 1 van de fokstier een veel grotere betrouwbaarheid heeft, dan de waarde 1 van een individuele koe.
  Met positieve verwachting ga ik je volgende colum lezen in 2013. Ik wens je alle goeds toe.
  Groet Engbert

 • harm59

  w.rohaan, met de moderne genomic stieren is nog minder van bekend als van een koefamilie die waarschijnlijk al generaties lang op het bedrijf loopt. Ook weet je van een koe zelf wat ze 'gedaan'heeft, bij een stier is het nog maar de vraag met al die omrekeningen!

 • joannes

  Helemaal eens met de titel, en het feit; dat er mensen, politicy, leraren, zijn die vooral uitblinken in inconsequentie. Wat ik aan toe zou wilen voegen is dat we nog steeds veronderstellen dat personen in een bepaalde functie vooral objectief zijn en zouden moeten handelen. De integriteit die je zou mogen verwachten van een politicus, een leraar, of een diensten organistie als de ki. Een KI die zich profileert als een specialist en adviseur voor de jouw veestapel. Maar objectiviteit en integriteit is natuurlijk met de introductie van economie en eigenbelang al lang niet meer de deugd die het ooit was. En wanneer men dan ook nog afhankelijk wordt van investeringen zoals stieren, studiemateriaal, is de verleiding groot om deze investeringen het eerste te verwaarden in de adviezen. Corruptie van beroeps ethiek. En daar maakte Co Verdaas natuurlijk ook zijn fouten. HIj heeft onvoldoende nagedacht over waar de declaratie voor bedoeld was. Hij heeft hem uitgenut in plaats van in zijn bedoeling gebruikt. En zo corrumpeert eigenbelang, afhankelijkheid en economie de integriteit en deugdzaamheid die we verwachten. En dat is precies wat de maatschappij de boer kwalijk neemt bij het dieren houden als brood winning. Over tegenstrijdigheden gesproken.

 • willem

  bij een induviduele paring is bijdrage van koe en stier uiteraard even groot. maar wordt hier niet bedoeld dat de bijdrage van stieren op de populatie groter is ?(soms negatief) simpel door het feit dat een stier nogal wat meer nakomelingen krijgt.

 • joannes

  ¨De bijdrage van stieren aan de vooruitgang is veel groter dan de bijdrage van koeien¨ is een logische en correcte redenatie wanneer je die voor de veestapel populatie gebruikt. En zo zal deze ook bedoeld zijn. De vooruitgang is niet bedoeld voor de individuele paring. Hoe kan je anders verklaren dat er al generaties belangrijke stieren namen klinken. Naast natuurlijk beroemde koefamilies, maar die zijn vaak doorspekt met combinaties van die beroemde stieren. Als boer heb je natuurlijk veel meer kennis, ervaring en selectie toegepast in je eigen koefamlie en dat geeft je, wanneer bewust, weer een voorsprong bij stierselectie, mits de stier informatie betrouwbaar is en past in je koefamilie.

 • Frans-Jan

  De politieke carriere van Verdaas is echt niet naar de galamiezen, hij zit rustig z'n wachtgeld periode uit en dan komt hij via de achterdeur wel weer in een of andere functie terug..................

 • NoordHollander

  jeroen het zou allemaal veel simpeler kunnen inderdaad
  jammer dat je niks over vekis chevrolet publiceert
  dat is hopelijk je januari onderwerp met uitleg
  overde opgebouwde fokwaarde van dat beest erbij vsp
  want daar snapt haast niemand iets van zoetjesaan denk ik...
  merry christmas and a happy new year

 • hookwood1

  De banken hebben gelijk Jeroen. Bij een gelijke levensduur kun je langer vooruit met een jonge veestapel dan met een oude en dus is dat meer waard. Of je met het hebben van een jonge veestapel meer verdiend dat is een ander verhaal. Het gaat om de waarde op het moment van verkoop van de veestapel. Als jij een vaars koopt zul je daar ook langer plezier van hebben dan wanneer je een 5e kalfs koe koopt bij een gelijke verwachte levensduur.

 • el

  Een 5de kalfs zal door het huidige fokkerij progamma, in de toekomst steeds zeldzamer worden.

 • koestal

  de landbouw zit vol tegenstrijdigheden en zal ook zo blijven

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.