Commentaar

1 reactie

Meer handvatten

Het kengetal voerefficiëntie is op veel bedrijven niet goed te bepalen. Toch biedt het perspectief.

Een mooi getal, die voerefficiëntie. Iets waarop te sturen is, waarmee de kosten te drukken zijn. Hoe efficiënt wordt het voer omgezet in melk? Hoeveel liters produceer je van een kilo droge stof? Het hoort een waarde tussen 1,3 en 1,6 te zijn, afhankelijk van het lactatiestadium van het bedrijf.
Toch zijn daar veel kanttekeningen bij te zetten. Want is die berekende waarde wel correct? Ten eerste is meestal niet in beeld hoe groot de werkelijke voeropname van de koeien is. Slechts weinig veehouders wegen alle voeders die op het voerpad gedraaid worden en trekken daar ook nog het restvoer vanaf. Daarnaast is grasopname in de wei altijd een schatting, evenals het drogestofgehalte ervan. Dat zijn beide flinke onnauwkeurigheden.
Een andere factor die helemaal buiten beeld blijft is de gewichtstoename van de dieren. Op een bedrijf met 100 koeien en 30 procent vervanging 'groeit' jaarlijks 4.500 kilo vlees. Die groeit niet van de lucht. Toch wordt de voergift hiervoor niet gecorrigeerd.
Daarnaast is niet iedere kilo droge stof hetzelfde. Heeft die nu gemiddeld 800, 900 of 1.000 VEM? Alleen daarom is de norm al fout. Beter zou zijn te spreken over kVEM per liter melk. Hang daar nog een kVEM-prijs aan en je praat over de werkelijke voerkosten van de melkproductie. Nu zijn de voerkosten per kilo melk die in de boekhoudrapporten staan namelijk een resultante van de jongveeopfok en van de minimaal een keer afgekalfde dieren.
Al met al is het nieuwe kengetal dus een voorzet voor bedrijfsoptimalisatie. Maar uiteindelijk draait het om de winst. ‘Zuinig voeren kan iedereen. Het draait om wat extra kosten voor aankoop grondstoffen of ruwvoeders opleveren’, zei een Friese melkveehouder me afgelopen week. Maar dan moet je wel weten wat je dieren met extra voer doen, en daarvoor kan het kengetal voerefficiëntie een mooie maat zijn.

Eén reactie

  • frankverhoeven

    Een hoge voerefficientie op basis van veel (duur) krachtvoer is eigenlijk helemaal geen prestatie om trots op te zijn. Zeker niet als je de wereld aan ruwvoer op 'de plaat' hebt liggen. Ik kijk zelf vooral naar de voerefficientie die uit de BEX rolt en de hoeveelheid KVEM die van het eigen land worden benut.

Of registreer je om te kunnen reageren.