Werk aan de winkel voor veelgebruiker antibiotica

Lex Aalders
Veehouders waren weliswaar al bezig met het terugdringen van antibiotica, maar de onlangs vastgestelde streefwaarden benadrukken dat ze een serieuze opdracht hebben, geeft Toon van Hoof aan.

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDA heeft de streefcijfers voor verantwoord antibioticagebruik gepubliceerd. LTO vindt dit een belangrijke nieuwe fase in dit dossier en een stap in het verduurzamen van de veehouderij.

Met de streefwaarden voor verantwoord antibioticagebruik heeft de veehouderij heldere criteria gekregen. Vastgesteld door de belangrijkste deskundigen op dit terrein, humaan en veterinair. Ondernemers hebben nu een norm om hun bedrijfsvoering te toetsen. Zij weten nu wat wel en wat niet verantwoord is. Verantwoord antibioticagebruik is voor de maatschappelijke waardering van de veehouderij een belangrijk punt.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en gestimuleerd worden zelf te werken aan het duurzaam perspectief voor hun bedrijf. Zonder deze streefwaarden was de sector ook al aan de slag met het terugdringen van antibiotica. Dat blijkt impliciet uit de SDA-publicaties. LTO motiveert en stimuleert ondernemers om op die weg door te gaan. In studiegroepen van Zicht op Gezonde Dieren, met de bedrijfsgezondheidsplannen uit de zogenoemde Abres-koker, door de nieuwe rol van de dierenarts als coach en via kwaliteitsystemen van de ketens.

Belangrijker op dit moment is echter het toegenomen bewustzijn. Veehouders beseffen steeds meer dat een duurzaam perspectief het resultaat is van hun eigen handelen. Antibioticagebruik was te lang een onderwerp waar zij onvoldoende mee bezig waren en veehouders hadden onvoldoende besef van de problemen die kunnen voortkomen uit het gebruik van deze middelen. De meeste veehouders weten nu dat verbeteren van het bedrijfsmanagement meerdere doelen dient. Zowel aan de kant van het verminderen van antibioticagebruik en het schrappen van derde- en vierde-keuze-middelen, als aan de kostenkant. Een gezonde veestapel in een gezond klimaat kost minder en levert zelfs geld op. En waardering van de samenleving.

Maar, en dat maken de signalering- en actiewaarden duidelijk, voor de groep veehouders die veel geneesmiddelen gebruikt, die ver boven de streefwaarde uitkomt, is er werk aan de winkel. De ondernemers die onder de SDA-dierdagdosering scoren, moeten vooral doorgaan op deze weg. Naar verwachting hoeven zij niet nog eens 50 procent te verminderen.
De veehouders die boven de streefwaarde uitkomen en dus in de gevarenzone belanden, hebben een serieuze opdracht. Dat is de grote waarde van de SDA streefwaarden. Ondernemers hebben dus een nieuw hulpmiddel om met de dierenarts hun bedrijfsvoering te spiegelen aan die van collega’s.

En zo moet het gaan. LTO spreekt ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid en de SDA-streefwaarden dagen ondernemers uit om hun bedrijf verder te verduurzamen.
Toon van Hoof is portefeuillehouder diergezondheid bij LTO Nederland.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.