Redactieblog

1904 x bekeken 17 reacties

Droogzetten moet kunnen

Streefwaarden antibioticagebruik voor melkveehouderij 2012 zijn te scherp.

Antibiotica. We moeten ermee aan de slag. Het gebruik, uitgedrukt in dierdagdosering (dd) per moet worden beperkt. De vraag is: hoe moet dat?
Volgens het rapport van Stichting Diergeneeskundige autoriteit (SDa) lag het gemiddelde gebruik in de melkveehouderij in 2009 op 5,8 dd. 95 procent van de bedrijven bevindt zich tussen de waarden 5,1 en 6,5 dd per dier per jaar. In het rapport wordt gemeld dat 3,4 dd intramammair ofwel in de uier wordt toegepast, waarvan 68 procent als droogzetter. Omgerekend komt dus 2,3 dd voort uit gebruik van droogzetters.

Streefwaarde

Als ik naar de streefwaarde 2011 kijk (4,6 dd) moet dat haalbaar zijn. De norm voor 2012 wordt al lastiger. Dan moet er een reductie zijn van 50 procent ten opzichte van 2009. Ofwel 2,9 á 3,0 dd per dier per jaar. Er is dus nog maar 0,7 dd over om een baarmoederontsteking, tussenklauwontsteking of andere ellende te verhelpen.

Onderzoek

Het is dan ook logisch om te zeggen dat de winst vooral zit in minder gebruik van droogzetters. Het is niet voor niets dat er nu een grootschalig onderzoek loopt om te beoordelen of koeien op een veilige manier zónder antibiotica kunnen worden drooggezet. Belangrijk daarbij is dat deze koeien dan geen verhoogd risico hebben op uierontsteking in de volgende lactatie.

Strategie

Ik moet nog zien of selectief gebruik van droogzetters de juiste weg is. De strategie van structureel alle koeien droogzetten is in het verleden steeds opnieuw de beste strategie gebleken. Verder is mastitis als geen andere aandoening een mulitfactoriële ziekte. Hoe is te voorspellen dat de weerstand van de koe gelijk is bij afkalven als bij droogzetten? Welke rol speelt infectiedruk gedurende de droogstand? Wat is de invloed van het productieniveau van het bedrijf en van de individuele koe bij droogzetten? Allemaal vragen en omstandigheden die verschillen tussen bedrijven, maar ook binnen het bedrijf kunnen variëren. Volgens mij maakt juist die variatie het zó moeilijk, misschien wel té moeilijk, om vooraf te zeggen welke koe veilig zonder antibiotum drooggezet kan worden. En de kans is groot dat het antibioticumgebruik verschuift van toepassing bij niet-melkgevende koeien naar toepassing bij melkgevende koeien. Dat is in mijn optiek een verkeerde verschuiving.

Diergezondheid

Dat het antibioticumgebruik minder moet is helder. Daar wil elke veehouder ook best aan meewerken. Maar leg geen streefwaarden op die de diergezondheid in gevaar brengen. Als uit het grootschalig onderzoek voor selectief droogzetten blijkt dat selectief droogzetten eigenlijk geen optie is, pleit ik ervoor de streefwaarden voor 2012 aan te passen naar een niveau waarbij de gemiddelde veehouder zijn dieren op juiste en verantwoorde manier kan behandelen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Betuws Bioboerke

  Ik ben het met de redacteur eens dat een onderzoek naar selectief droogzetten weinig zin heeft. Zolang we in Nederland een UGCN hebben dat financieel ondersterstuent wordt door farmaceutische bedrijven staat de uitslag toch al vast. Als ik de adviezen van het UGCN lees bekruipt me het gevoel dat de specialisten elkaar alleen maar napraten en nog steeds niet aanvoelen wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Verdedigen dat het noodzakelijk is een gezond uier met ab vol te spruiten is echter een achterhoedegevecht. Dat zullen maatschappij en politiek niet pikken. De vraag is niet óf het met minder antibiotica kan maar hóe. Ik ken tal van collega's die al jaren geen koe meer zonder ab droogzetten en toch een goede uiergezondheid realiseren. Ik zou zeggen: onderzoekers ga daar eens kijken en probeer die ervaringen te vertalen naar adviezen voor anderen. Dat lijkt me een veel betere investering dan nog maar weer eens een onderzoek naar selectief droogzetten.

 • no-profile-image

  Crossbreeder

  Deze doelstellingen zijn gemakkelijk haalbaar met gezonde koeien die goed gebouwd zijn. Dit bereik je o.a. door gebruik te maken van Triple A paringsadvies of in te kruisen met rassen zoals Fleckvieh en/of Scandinavisch roodbont. Een paar jaar geleden lachte iedereen hier in het dorp mij uit. Nu hoor ik ze allemaal klagen omdat ze bang zijn de normen niet te halen met hun zwartbonte melkkoeien. Medicijnen gebruik je voor zieke dieren, meer wil ik hier niet over zeggen!

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Selectief droogzetters kan heel best, sterker nog, bij gebruik van droogzetters lukt het me niet om meer dan 20 % van de koeien met droogzetters te behandelen, zelfs jaren van 0,0 % droogzetters is eerder normaal dan uitzondering, kan me niet herrinneren wanneer ik voor het laatst een droogzetter heb aangeraakt

 • no-profile-image

  Erwin

  Misschien zit de toekomst wel in het doormelken zoals in de geitenhouderij gebruikelijk is. Een droogstand is immers ook maar een papieren wijsheid uit de jaren 30/40. Niet alleen vervalt daarmee de noodzaak van droogzetten, bovendien lijken de eerste proef resultaten de lactatiepiek flink te dempen en daarmee de negatieve energie balans sterk te verbeteren. De verloren melkproductie in de piek wordt dan wel weer gecompenseerd door de melkgift tijdens de traditionele droogstandsperiode.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  Selectief droogzetten is heel goed mogelijk. Hier in Noorwegen gewoon gebruikelijk. Zo neem ik 2 weken voor de droogzet datum spenenproeven. Van elk kwartier een apart buisje insturen naar de gezondheidsdienst. je krijgt de uitslag. Als er geen mastitisveroorzakers aanwezig zijn en het celgetal is onder de 100.000 dan gebruiken wij geen droogzetters. Met stierenkeuze ben ik zeer alert op de fokwaarde voor mastitis. Het moet gek gaan als ik een stier gebruik die onder de 100 scoort voor mastitis. Gevoelige koeien worden op mastitis uitgeselecteerd. Daarnaast is mastitis een kwestie van hygiëne. Heel veel kan je zelf voorkomen.

 • no-profile-image

  Gerrit.v.D.

  Wij kruisen nu 8 jaar in met een drieweg kruising. Hf x Flv x Noors roodbont.
  Het gebruik van antibioticum is meer dan gehalveerd. Kalveren zijn eigenlijk helemaal niks meer nodig. Rond het afkalven denk soms , doe ik iets niet goed. Ik heb er gewoon helemaal geen gedoe meer hiermee. Temperaturen, drenchen, we hebben het in het verleden allemaal gedaan. Het is gewoon langzaam aan weer verdwenen bij ons met het verdwijnen van de Holsteins. Een volgende stap is misschien het selectief droogzetten. 80% van de koeien zit niet boven de 100.000 cellen.
  Antibioticum gebruik kun je verlagen door te fokken op weerstand en een beetje dubbeldoel. Vlees is weerstand, vet en mager is slappe koeien. Bovendien kun je een bespierde koe ook naar de slacht doen wanneer nodig.
  Echter deze kenmerken komen niet voor in de NVI indexen. Hiervoor moet je kruisen, het verschil is groter dan wij verwacht hadden.

 • no-profile-image

  Frans

  Een paar dagen zonder vreten en water, dan staan ze ook droog!! toch??

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik denk ook dat de normen alleen maar te halen zijn met koeien met een hogere weerstand dan die we nu kennen (100% HF). De kans dat het nu fout gaat is te groot (voorals bij hoge producties). Op deze manier worden we wel gedwongen naar lagere producties op kruisingen met andere rassen of zoals door iemand geopperd werd om door te melken.

 • no-profile-image

  melkveehouder brabant

  management,management en nog eens management! Koeien+vaarzen droogzetten, wanneer een vaars begint met een hoog celgetal krijg je dit er nooit meer uit. Hygiëne rondom het melken. Schort,melkersmauwtjes,handschoenen. Apparaten van koeien boven de 200.000 celgetal doorspoelen met heet water (>85graden) en niet te lang door gaan met koeien die celgetalproblemen hebben. 3 maal daags ligboxen schoonmaken, allemaal punten die zorgen voor het terugdringen van het antibioticagebruik! Maar 9 van de 10 veehouders vinden dit overdreven en steken hier de tijd liever niet in. Jongens voorkomen is beter dan genezen. En dit heeft niets met inkruisen te maken. Wij zelf melken 100% HF met 70.000 geomet.celgetal. Bovendien wil een laag celgetal niet zeggen dat ze lage weerstand hebben. Deze koeien hebben juist een hoge weerstand, want mochten ze een lage weerstand hebben, dan zoude ze juist een hoog risico lopen op celgetalproblemen!

 • no-profile-image

  melkboer

  Melkveehouder brabant, zo eenvoudig is het allemaal niet. Je noemt zelf al droogzetten van koeien en vaarzen om schoon aan de volgende lactatie te beginnen. Dit is nu net het eikele punt. Op ieder bedrijf zullen best management punten te verbeteren zijn, maar om in 2 jaar 50% minder problemen te krijgen is nogal wat. Daar komt bij dat niet bij iedere veehouder de stallen helemaal up to date zijn. Ook dit heeft tijd nodig.

 • no-profile-image

  aldert

  Ik zet al 20 jaar droog met een halve droogzetter per speen,als iedereen dat zou doen dan is dit probleem gelijk gehalveerd,en de resultaten hier zijn prima.

 • no-profile-image

  Daan

  @ Albert
  Het probleem van het antibioticumgebruik is resistentievorming, Resistentie komt onder andere door een verkeerd gebruik van anbitiobticum. DUS JUIST ook door halve droogzetters te gebruiken. Dit is dus zeker niet de manier om het op te lossen.
  Ik denk dat de oplossing ook zit in selectief droogzetten, en dat er met fokken meer rekening moet worden gehouden met een zelfredzame koe. Voor de 1 kan dit ook een HF koe zijn, maar voor de andere niet, die zullen (net zoals ik) moeten gaan kruisen om de doelstellingen te halen

 • no-profile-image

  gerrit

  Brabant, wij werken met betaald personeel a 25 euro per uur. Op zondag 45 euro per uur. Het gaat om het totale bedrijfs saldo en niet om de technische resultaten.

 • no-profile-image

  Woopie

  De dieren de wei in, vrij.
  Minder ziektes.
  Teveel dieren opgehokt is vragen om de dierenarts.
  Hoe worden we met zijn allen ziek, juist door op elkaar en dicht te elkaar gepropt te zitten.
  Ziek worden, ziek gemaakt?

 • no-profile-image

  Harry Wipstat

  Wat een conservatieve reactie van de redactie van Boerderij. Juist van een journalist zou je toch mogen verwachten dat hij wat verder kijkt dan zijn neus lang is. Waarom zou het niet mogelijk zijn om koeien te houden zonder droogzetters? Denk eens na en wees creatief. Dat gaat veel verder dan een onderzoek naar selectief droogzetten.

 • no-profile-image

  watersnip

  zie mijn reactie bij de poll over het antibiotica gebruik

 • no-profile-image

  mark

  Er is geen 0,7 dd over voor andere zaken, want dan ga je ervan uit dat er geen mastitis meer optreedt op een bedrijf.
  een dd van 3,0 is dus niet reëel.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.