Nieuwe melkveehouderij vraagt samenwerkingszin van de boer

Rekening houden met de keuzes van de koe en voorstellen vanuit de samenleving en, geen megastallen. Dat schrijft Esther Veenstra over de toekomstige melkveehouderij.

Uit analyses van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat als een koe de keus heeft, ze kiest voor ruimte, ze bepaalt of ze binnen of buiten is en ze sociaal gedrag kan vertonen binnen haar vertrouwde kudde.

Vraag je het vervolgens aan de boer, dan wil hij realisatie van maatschappelijke waarden, samenwerking met de omgeving en de koeien de mogelijkheid tot weidegang bieden.

En de burger wil dat koeien vrij kunnen rondlopen en dat ze leven in een natuurlijke omgeving. Ze willen zelfs een hogere prijs voor dierenwelzijn betalen, zo blijkt uit de studie die gedaan is door het project Kracht van koeien.

Dus: weg met de huidige melkveehouderij en al helemaal geen megastallen! Als we ons focussen op een zo laag mogelijke milieudruk, zouden ook wij hermetisch in een flat opgesloten moeten worden.

Het moet en het kan anders, maar dat betekent dat je van het huidige systeem af moet stappen en als boer met de koe, het milieu en de burger héél goed samen willen werken.

Esther Veenstra is student Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, waar ze woensdag 18 mei deelneemt aan een discussie over de vraag ’Hoe gelukkig is de Nederlandse melkkoe?’

Zie ook de opinie van Daan Köhne: Ligboxenstal houdt perspectief

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.