546 x bekeken

Ligboxenstal houdt perspectief

De ligboxenstal heeft volgens Daan Köhne genoeg mogelijkheden om tegemoet te komen aan het welzijn van de koe. Ook wat betreft verlaging van de milieudruk zijn er perspectieven, stelt hij.

Volgens sommigen beïnvloedt de huidige ligboxenstal het welzijn van de melkkoe nadelig. Gerealiseerd moet worden dat meer aspecten een rol spelen bij de realisatie van een stalsysteem.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het milieu en de kostprijs. Kijkend naar de ontwikkelingen in de sector zijn er genoeg mogelijkheden!

Ten eerste liggen er volgens mij kansen bij systemen waarbij in een vroeg stadium urine en mest gescheiden kunnen worden. Minder emissie van ammoniak en de mogelijkheid om met minder kunstmest de bedrijfsvoering rond te zetten, zullen de kracht van dit stalsysteem zijn.
Verder zie ik perspectief om emissiearme stallen waarbij mest en urine efficiënt gescheiden kunnen worden, toe te passen in een gedeeltelijke vrije-keuze-stal.

Melkkoeien vanaf 100 dagen in lactatie de mogelijkheid bieden te weiden of binnen te blijven, zal de burger laten zien dat melkkoeien soms graag binnen zijn.

Tevens biedt dit systeem de melkveehouder de mogelijkheid zijn koeien in de belangrijkste fase van hun lactatie een optimaal rantsoen te voeren en hen als het gaat om productie, reproductie en gezondheid optimaal te kunnen laten presteren, wat in mijn ogen ook het welzijn van de Nederlandse melkkoe verbeterd.

Daarbij zou iedereen zich te alle tijden moeten realiseren dat een tevreden koe een tevreden boer geeft.

Daan Köhne is student Dier- en veehouderij aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, waar hij woensdag 18 mei deelneemt aan een discussie over de vraag ’Hoe gelukkig is de Nederlandse melkkoe?’

Zie ook de opinie van Esther Veenstra: Nieuwe melkveehouderij vraagt samenwerkingszin van de boer

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.