Redactieblog

8 reacties

Weidegang de ondergang

De laatste weken staan de kranten er bol van; ’s lands grootste zuivelcoöperatie is heel erg druk met duurzaamheid. Je kunt het je niet permitteren om je als onderneming niet bezig te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

En dat is natuurlijk hartstikke goed. We hebben er allemaal mee te maken en zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze leefomgeving en in breder perspectief, onze aarde.

Ik stel me erbij voor dat ze zich bij de coöperatie enorm uitsloven om de hele productielijn zo efficiënt mogelijk te maken. Het gehele proces van melk ophalen bij de boer tot eindproduct wordt goed onder de loep genomen. Het verpakkingsmateriaal wordt geminimaliseerd, de uitstoot van broeikasgassen door de RMO’s en de fabrieken wordt drastisch verlaagd en de directeuren rijden in lichte energiezuinige auto’s.

Maar wat ik voornamelijk lees, betreft alleen de leden. Zij worden betrokken bij het strategisch plan dat in 2020 gerealiseerd moet zijn. Enorme reductie van broeikasgas, verbetering van energie-efficiency en stimulatie van productie van duurzame energie.

Maar dat is nog niet genoeg. Ook de gezondheid en het welzijn van de koeien wordt aangepakt en de zorg voor de natuur. Ze hebben blijkbaar geen idee waar wij de hele dag al mee bezig zijn. En aan de leden wordt gevraagd hun eigen graf mee te graven. Een puntensysteem om aan te geven hoe jouw bedrijf ervoor staat. Geen koeknuffelkwartier? Strafpunt! Geen weidegang? Vier strafpunten! Je zult maar in een druk beboerd gebied wonen met een veel te kleine huiskavel. Hoe ga je dan die verplichte weidegang oplossen?

En om de knuppel maar even in het hoenderhok te gooien: weidegang gaat niet samen met efficiëntie en het milieu! Violà, met een lagere score word je natuurlijk over enige tijd gekort op je melkgeld. Kun je ook niet meer achteraf klagen, want je hebt er toch zelf aan meegewerkt?

Nee, ik vertrouw het voor geen cent. Praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen is nodig en is goed, maar dan wel in kleine kring in een studiegroep, daar word je zeker zo wijs van en daar hebben we de zuivelcollaboratie niet voor nodig!

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Helemaal met eens Claudia, een verstandige cooperatie vergrijpt zich hier niet aan! Hebben ze het zelf wel door dat ze de melkveehouderij in Nederland, binnen de kortetijd de nek omdraaien. Ik denk ook nog dat ze er niets om geven dat er veel omvallen. Zo was het ook in Duitsland, daar gingen ook honderden melkveehouders in een jaartijd lopen bij Campina.Toen een bestuurslid vroeg aan het hoofdbestuur of ze dat erg vonden, kreeg hij het antwoord, we hebben die melk niet nodig! Maar als je weet wat mensen hebben door gemaakt bij fussie en of verhuizing van bedrijf of emigratie,hoe Campina zich gedraagt, dan ben je blij dat je er geen lid meer van bent. Dit machtsgeweld baart grote zorgen, hier moet een eind aan gemaakt worden!

 • no-profile-image

  Gelderlander

  Ik ben het totaal niet met je eens Claudia, eindelijk is een keer 'ketenregie' vanuit de cooperatie. Willen wij onze concurrentiepositie hier in Nederland vesterken dan is het goed om doelen te stellen en hier consequenties aan te hangen. Het verhaal van weidegang en mileu ben ik niet met je eens, volgens mij is het nog altijd zo dat in de wei de urine en de mest gescheiden van elkaar op het land komen, wat minder ammoniak uitstoot geeft. Qua efficientie ben ik wel met je eens dat weidegang nadelig is. De consument wil de koeien in de wei en zoals de FC jongens zeggen, dan moet je dat dan maar doen om de discussie voor te zijn. Als er dan voor weidegang meer milieuruimte nodig zou zijn zullen wij dit misschien wel krijgen (ten koste van de intensieve veehouderij) immers wij hebben de consument (maatschappij) nu achter ons staan met onze weidegang, natuurlijk aantal klauwproblemen mastistisgevallen beperkte uitstoot van methaan lachgas en CO2 ect. Natuur en landschap wordt grotendeels gevormd door de landbouw, de verommeling van het landschap wordt daarom ook (groten)deels toegeschreven aan de landbouw. Dat bedrjifsontwikkeling nodig is lijkt me duidelijk, dat het altijd zichtbaar is hoeft niet nodig te zijn. Als nou om loodsen/stallen/huizen genoeg aanplant wordt gezet is de bebouwing verdwenen en valt het nauwelijks op.

 • no-profile-image

  Een koe moet je precies voeren wat ze nodig heeft om gezond te blijven. Dit is bij weigang veel te wisselend. De nieuwe stallen zijn zo goed dat de koeien het voortreffelijk hebben. F/C kijkt alleen naar de hypes die er in de media afspelen. Dit is zeer onverstandig, de gevolgen zijn veel te groot! Boeren moeten zich niet gek laten maken, ze moeten zeer kritisch zijn in hun bedrijfsvoering en doen wat het beste is! F/C eisen veel maar ze betalen er niet voor. Wie is er dan zo gek?

 • no-profile-image

  Dierenvriend ,als je een koe zo precies moet voeren om gezond te blijven dan moet je je eigen maar eens afvragen of je wel de juiste koeien hebt, een goede koe kan tegen een buitje regen of een droge periode in de wei.
  Een goede bedrijfsvoering houd ook in het vermarkten van je product,en daar is FC nu juist mee bezig want jij doet dat niet voor ons !

 • no-profile-image

  Weidekoe, begrijp ik goed dat je geen verstand van voeding hebt! Op de eerste plaats gaat het om de gezondheid van het dier, dit maal de melkkoe. Een gezonde koe is het belangrijkst voor de melkveehouder. Minder werk, minder kosten en de hoogste produktie. Een ziek dier is iets wat je niet wil, dat is alles waard. Vermarkting is belangrijk, maar niet tenkosten van de gezondheid van de dieren. Als het op de manier die FC voorstelt moet zou ik aan hun geen litermelk leveren! Als de consument die eis zou stellen, stopte ik meteen met melken! Als je imago wilt krijgen door mensen onzin voor te houden en de melkveehouders laat opdraaien zonder een vergoeding dus verplicht, lijkt het echt een sekte!!!! Dit gaat allemaal veel te ver, de consument is ook niet verplicht om de melk te kopen. Het ergste is dat je hiermee een zeer goed product als melk, verkracht! Als je reclame maakt doe het dan eerlijk en geen onzin.

 • no-profile-image

  Tango

  men roept dat de koe in de wei moet. (mij goed) maar dan ook extra betalen zo niet geen koe meer buiten.. als ondernemer moet je dat toch zelf nog mogen beslissen... Maar ik denk dat brussel....denhaag...en fc. in de gaten beginnen te krijgen als deze trend door zet over enkele jaren geen weide vogel meer te zien is eigen schuld men vraagt erom .Het moet toch steeds goedkoper

 • no-profile-image

  Moet ik uit bovenstaand opmaken, dat de zuivelketen niet meer alleen voor melk moet zorgen, maar voor energie, schone lucht en noem maar op. En als de boeren, zij moeten het doen niet de zuivelfabriek de doelen van de fabriek niet halen zijn ze aan de beurt om te betalen. Waarvoor? We kunnen ook anders denken en wel komen de extra kosten van deze extra leveranties wel uit de markt? Zijn al deze inspaningen wel te leveren uit melkgeld, dat je via een wereld prijs op het erf moeten slepen? Is en blijft de boter en kaas uit andere werelddelen goedkoper in het schap dan je eigen milieu vriendelijke producten, zal je prijs tot de wereld bodem moeten zakken om te kunnen verkopen? Zijn de boeren net als ze al jaren doen aan het overleven. Al deze mooie plannen zullen ondersteund moeten worden door een prijsbeleid en handelsbeleid. Anders gaat de milieu vriendelijke landbouw aan schoonheid ten onder en wint de vervuilende landbouw elders op de wereld de slag om de markt. Conclusie al deze mooie plannen helpen nog de boer, nog de planeet, nog de burger.

 • no-profile-image

  Mensen houden al duizenden jaren vee en nu ineens zou het slecht zijn voor koeien om buiten te grazen? Klinklare kulpraat. Het is allemaal voortgekomen uit onzinpraat van de Landbouwvoorlichtingsdienst die onder een hoedje speelde met de Cultuurtechnische Dienst (beiden LNV), die ons hele platteland tot een garuwe eenheidsworst hebben verkaveld. Het heette toen dat ieder boompje en heggetje weg moest vanwege schaduw en bladval, dat veel gras zou kosten. Toen alle hout gerooid was had het vee dus ook geen gelegenheid meer om voor de hete zonnestralen te schuilen en kregen de koeien zonnebrand. Dat was een belangrijke reden om het vee 's zomers op stal te houden, want een zieke koe geeft minder melk. Later begon men te zeiken dat het zonde was dat weidend vee zoveel vertrapte en onderscheet. Resultaat: uiteindelijk hiels haast iedere boer de beesten jaarrond op stal. Dat heeft niks met weloverwogen bedrijfsvoering maar alles met onbenul van doen! Gelukkig dat de cooperaties nu het licht weer zien. Want de consument (=KLANT) hoort koning te zijn. Zélfs op het platteland!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.