Redactieblog

366 x bekeken

Meningen verschillen over rechtvaardigheid ruimingen geiten

Een jaar geleden waren de ruimingen van drachtige geiten op bedrijven die besmet waren met Q-koorts in volle gang. In totaal werden bijna 45.000 drachtige geiten geruimd in de strijd tegen de ziekte. Een jaar na de ruimingen speelt de discussie of de ruimingen terecht waren nog steeds, zo blijkt tijdens een discussiebijeenkomst van studentenorganisaties RUW, Boerengroep en de Veetelers in Wageningen.

“Vanuit de humaan medische problematiek ben ik niet overtuigd dat het gerechtvaardigd was om geiten te gaan ruimen”, zegt Toos Waegemaekers van de GGD. “Er zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder het vaccineren van de veestapel en de ruimingen. Het is niet te controleren of de daling van het aantal Q-koortspatiënten het gevolg is van de vaccinatie of van de ruimingen. We weten niet of het effect anders was geweest als een van deze maatregelen niet was getroffen”, zegt Waegemaekers. Ze zegt dat het in ieder geval vast stond dat er iets moest gebeuren om de ziektegevallen bij mensen terug te dringen.

Q-koorstonderonderzoeker Hendrik-Jan Roest van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is het met Waegemakers eens. “Het was een pakket van maatregelen die effectief is gebleken. Het effect van vaccinatie was op dat moment nog niet bekend”, aldus Roest.

Geitenhouder Klaas-Sjoerd Meekma benadrukt dat uit onderzoek bij geruimde geiten blijkt dat het vaccin zeer goed heeft gewerkt. “Als we in 2008 en 2009 al breed gevaccineerd hadden en we wisten zeker dat dit effectief was, dan hadden we niet hoeven ruimen”, zegt Roest.

Geitenhouder Arno Olislager, bij wie ook geiten zijn geruimd, vindt de ruimingen niet gerechtvaardigd. “Bij ons in het gebied is in 2008 en in 2009 ook al gevaccineerd tegen Q-koorts. De problemen bij mensen waren in dit gebied al minder dan in de jaren daarvoor. Het is vreemd dat ondanks deze vaccinaties toch dieren geruimd moesten worden”, vindt Olislager. Han Swinkels, die namens ZLTO actief was tijdens de Q-koortscrisis voorziet dat er in december 2009 geen andere mogelijkheden waren dan het ruimen van dieren. “Het politieke klimaat was zodanig dat er zeer stringente maatregelen genomen moesten worden. Er was geen ruimte voor iets anders dan ruimte”, kijkt Swinkels terug.

Dierenarts Elske van der Mik uit Deventer vindt dat de ruimingen gerechtvaardigd kunnen worden. “Vanuit veterinair perspectief was het niet nodig geweest. De zieke geiten waren hoogstwaarschijnlijk wel hersteld en dan zou ruimen onzin zijn. Maar de taak van een dierenarts gaat verder dan alleen het beter maken van zieke dieren. De dierenarts is ook verantwoordelijk voor de volksgezondheid als deze door dieren wordt bedreigd. Vanuit die rol zijn de ruimingen gerechtvaardigd. Er waren veel mensen ziek en er moesten maatregelen worden genomen”, aldus Van der Mik. Meekma reageert verbaasd. “Hoe kan nu een dierenarts zeggen dat de ruimingen gerechtvaardigd zijn, terwijl de vaccinatie effectief is en de dieren zelf nauwelijks last hebben”, aldus de geitenhouder. “Er waren problemen en iedereen was ervan overtuigd dat er iets moest gebeuren om het probleem serieus aan te pakken”, reageert Van der Mik. “Dan was het dus ruimen voor de bühne”, oordeelt Meekma.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.