656 x bekeken 1 reactie

Regie nodig voor agrarisch adviseurs

Boeren krijgen van hun leveranciers soms gekleurde adviezen. Dat is een risico voor inkomen en duurzaamheid. Het is tijd voor regie door de grote afnemers, stelt Wouter van der Weijden.

Dierenartsen zijn in opspraak geraakt omdat sommigen van hen al te kwistig antibiotica voorschreven, die ze vervolgens zelf leverden. Van dienstverlenende gezondheidsspecialisten waren ze verkopers van antibiotica geworden. Resultaten: resistente bacteriën, zieke varkenshouders, onveilig kippenvlees en negatieve publiciteit voor de sector.

Dit probleem staat niet op zichzelf. Ook leveranciers van kunstmest, veevoer, gewasbeschermingsmiddelen en banken zijn zowel adviseurs als verkopers van productiemiddelen. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar brengt het risico mee dat ze meer – of iets anders – verkopen dan goed is voor het bedrijf en voor de duurzaamheid.

Bij het CLM kwamen we daar achter in 1987. In de melkveehouderij bestonden toen door de kunstmestindustrie gesponsorde stikstofproefbedrijven die model stonden voor efficiënte stikstofbemesting. Een collega toonde aan dat ze niet efficiënt waren, maar juist enorm verspillend. Wakker geschud gingen melkveehouders minder stikstof strooien – een weldaad voor hun portemonnee en het milieu. En de kunstmestindustrie stelde zijn adviezen bij.

Maar hoe zit het met de andere erfbetreders? Daar ben ik niet gerust op. De meesten doen hun werk goed, maar voor de veevoerleverancier is het verleidelijk de veehouder te adviseren om de koeien op stal te houden, om zo meer krachtvoer te kunnen leveren. Dat is vaak nadelig voor inkomen, milieu en imago. Leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen zijn geneigd te adviseren om snel te spuiten, ook als het beter is even af te wachten of de plaag doorzet.

En de bank zal de melkveehouder graag adviseren om – nu de quotering gaat verdwijnen – een extra stal te bouwen, zelfs als weidegang daarna onmogelijk wordt door een te kleine huiskavel. Een onomkeerbare en riskante stap.

Kortom, er is op adviesgebied meer regie nodig. De overheid gaat dat niet doen. De landbouwvoorlichting is geprivatiseerd en sinds boeren voor de DLV-adviezen moeten betalen, kiezen ze vaak voor de quasi-gratis voorlichting van leveranciers.

Meer is te verwachten van grote afnemers en verwerkers, zoals Cosun, FrieslandCampina, Vion en Aviko. Zij zijn in staat de neuzen van alle erfbetreders dezelfde kant op te krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld de afspraak maken met leveranciers dat ze hun buitendienst niet langer afrekenen op verkoop van productiemiddelen maar van diensten. Voorbeeld: in Denemarken mag de dierenarts geen geneesmiddelen verkopen, maar is de veehouder wel verplicht eens per maand een dierenarts te raadplegen.

Ook zouden erfbetreders zich moeten conformeren aan de toekomstvisie van de sector. Boeren zijn dan verlost van tegenstrijdige verkeersborden op hun weg naar een duurzame bedrijfsontwikkeling.

Wouter van der Weijden is directeur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het is wel verschrikkelijk naïef om te menen dat (grote) afnemers geen commerciële belangen hebben en geen commercieel gekleurde adviezen zullen laten geven: meer suiker, meer melk, meer vlees, meer aardappelen, bij voorkeur voor een lagere prijs. In geval van twijfel zal het belang van de afnemer voorgaan op het belang van de ondernemer. Lekker dus! Zij zullen vooral zeggen dat boer en leveranciers goedkoper moeten werken, alles in het kader van sterkere concurrentiekracht.

    Verder krijg ik rillingen als ik lees dat er één toekomstvisie van de sector moet komen, waar iedereen zich aan dient te houden. Dit doet me wel heel erg aan sovjet-unie, communisme en 5-jaren plannen denken. O wat een glorieus vooruitzicht! We weten allemaal wat een bende dat opgeleverd heeft.

    Als er iemand regie dient te voeren, dan is dat de ondernemer van de toekomst zelf. Hij is de regisseur die zelf bepaalt welke adviseurs hij inschakelt, goed filtert welke adviseurs commercieel gekleurde adviezen dreigen te geven, hen corrigeert of bij voorkeur kiest voor onafhankelijke adviseurs, die niet zogenaamd gratis zijn, maar gewoon een urenfactuur neerleggen na gedane arbeid. En dus afgerekend worden op kwaliteit en kracht van het advies! Zoals het hoort.

Of registreer je om te kunnen reageren.