Redactieblog

547 x bekeken

FrieslandCampina gaat met vijf duurzame thema's aan de slag

FrieslandCampina wil een verduurzaamheidsslag maken. In de strategie naar 2020, wil de coöperatie inzetten op vijf thema's: energiebesparing, koegezondheid, natuur- en landschap, mineralenkringloop en weidegang.

De doelstelling van de zuivelcoöperatie is helder: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 30 procent gereduceerd zijn. Dit was al opgenomen in internationale klimaatafspraken. FrieslandCampina wil hier invulling aan geven door het energieverbruik per kilo melk te gaan berekenen de emissie van CO2-equivalenten te gaan meten. Melkveehouders kunnen bijdragen door energiebesparende maatregelen en de productie van duurzame energie op het bedrijf. "We willen boeren hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld energiescans", legt directeur coöperatieve zaken Atze Schaap uit.

Diergezondheid
Op het gebied van diergezondheid wil FrieslandCampina het aantal gevallen van mastitis en klauwproblemen verlagen. Nu krijgt een kwart van de koeien klauwproblemen of mastitis tijdens een lactatie. "Dat willen we terugbrengen naar natuurlijke niveaus. Dat betekent dat mastitis terug gebracht moet worden naar 15 procent en klauwproblemen naar 10 procent", zegt Schaap.

Onder het aandachtsgebied van landschap en milieu wil FrieslandCampina melkveehouders ondersteunen bij het beter zichtbaar maken van de rol die ze spelen voor het landschap. "We richten ons op bewustwording bij melkveehouders en maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen we dit proces ondersteunen door kennis te leveren en activiteiten te stimuleren", legt Schaap uit.

Weidegang
Bij de discussie over het efficiënt werken met mineralen zijn voor FrieslandCampina de overheidsdoelen leidend. "We hebben geen additionele doelen", aldus Schaap. Wel wil het zuivelconcern melkveehouders ondersteunen door de prestaties meetbaar en zichtbaar te maken.
Het meest opzienbarende onderdeel van de verduurzaamheidsslag is de weidegang. 80 procent van de melkkoeien moeten weidegang krijgen en iedere melkveehouder kan bijdragen aan het zichtbaar maken van koeien in het landschap, vindt FrieslandCampina. Hoe dit precies ingevuld moet worden, bespreekt FrieslandCampina met de leden.

Het bestuur verwacht van iedere melkveehouder een bijdrage, al is het maar door jongvee te weiden. Bij weidegang zijn gradaties mogelijk, zodat het inpasbaar wordt in de bedrijfsvoering. De zuivelcoöperatie stelt hierbij een minimum van 25 procent van de runderen die 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei komt. "Aan de weidemelk die we hebben tornen we niet. Voor de productie van weidemelk loopt al het melkvee 120 dagen per jaar 6 uur per dag buiten", benadrukt voorzitter Kees Wantenaar. Hoe de weidegang wel wordt ingevoerd is punt van discussie. Net als eventuele premies of sancties om de weidegang te stimuleren.

Puntensysteem
De vijf modules worden de basis voor een duurzaamheidsprofiel per bedrijf. Gedacht wordt aan een puntensysteem met een premiesysteem per bedrijf of per kilo melk. "Ook hiervoor willen we graag met de leden in gesprek", aldus Wantenaar. De zuivelcoöperatie organiseert de komende maanden 140 ledenbijeenkomsten over het onderwerp. In een projectgroep van enkel tientallen bedrijven worden de uitkomsten van de gesprekken op het bedrijf getest. Gedacht moet worden aan meet- en monitoringsmethoden voor bijvoorbeeld klauwproblemen. "In het najaar bespreken we dit met de leden en dit zal leiden tot nieuwe leveringsvoorwaarden voor 2012", legt Schaap uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.