Boerenblog

13 reacties

Open brief aan Geert Wilders

Ontwikkelingshulp werkt wél, zeker in kleinschalige projecten.

Beste Geert,
Eén van de twistpunten bij de formatie is hoeveel er op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd moet worden en daar heb jij ‘vrij’ rigoureuze ideeën over. Voor jou is het: weg ermee! Maar misschien dat we ons toch te vaak laten afleiden door de misstanden in ontwikkelingssamenwerking, de te royale salarissen voor de ontwikkelingsbaasjes, die ook wel ‘lords of poverty’ worden genoemd, en de moeilijkheden om te kijken of het geld wel goed terechtkomt. Daardoor horen we onvoldoende wat ontwikkelingshulp voor mensen gedaan heeft.

Naastenliefde

Eén van de leidmotieven van de joods-christelijke cultuur, die je nastreeft, is naastenliefde. Weet je nog van die twee hemden en er daarvan eentje weggeven? Ook nog het aluminiumfolie van de melkflessen en chocoladerepen gespaard ‘voor de negers’, zoals ik vroeger als kind deed? Ik snapte toen alleen niet wat ze daarmee moesten. Het was waarschijnlijk de eerste recycling en dan nog wel missionair! De vraag is hoe ver onze naastenliefde moet gaan in omvang, doelgroep en ook geografisch gezien: is die 0,7 procent van bruto nationaal product genoeg, moet het ophouden bij de landsgrenzen, is het voor ‘eigen volk’ alleen of mogen anderen er ook in delen?

Houd het simpel en overzichtelijk

In de meeste ontwikkelingshulpprogramma’s is het de bedoeling dat mensen met een beetje hulp zelf hun leven weer op de rails krijgen. Een goed voorbeeld van die filosofie kwam ik recent tegen in Oeganda. Daar helpen organisaties arme mensen aan een drachtige vaars. Maar dat gaat niet zo maar. Ze moeten voergras en –bomen aanplanten, een simpel stalletje bouwen, trainingen volgen in hoe voor die koe te zorgen en een contract tekenen waarin ze beloven het eerste vaarskalf door te geven aan een andere boer in het dorp, die ook nog geen koe heeft. Als de koe er dan is, gaat de mest op de bananen en het voergras. De melk die niet binnen de familie gebruikt wordt, wordt verkocht aan buren of handelaren.

Eindelijk vet op de botten

Op bezoek bij zo’n Oegandese boerin vroeg ik wat er in haar leven veranderd was na de komst van de koe. Ze lachte en stak haar armen omhoog en schudde ze. Het was haar manier om me te vertellen dat ze nu genoeg te eten heeft en wat meer vlees en vet op haar botten. De kinderen kunnen naar school van het melkgeld en zijn gezonder, omdat ze melk drinken. De bananen doen het goed op de organische mest. Ze zou graag ook een biogas-tank willen hebben, want dan hoeft ze geen brandhout meer te zoeken om te koken. Ze had het contractuele kalf al doorgegeven en er lag al weer een vaarskalfje in het stalletje. Dat is gebouwd op de groei en met het warme klimaat in gedachten. De boerin denkt een tweede koe te kunnen houden. Het hebben van een melkkoe geeft aanzien in de gemeenschap, de kinderen hebben een beter dieet en gaan van dat beetje extra geld naar school. Me dunkt dat die €250 voor het stalletje en €750 voor de koe hun nut gehad hebben.

Kleinschalig werkt

Dit soort ontwikkelingshulp creëert onafhankelijkheid en hoop voor een betere toekomst, heeft ‘spin off’ en is tastbaar. Ik geloof dat er in Nederland veel meer geld aan mensen wordt uitgedeeld, waarbij niet zulke duidelijke doelen worden gesteld om mensen onafhankelijk te maken. Misschien kunnen die instellingen nog wat leren van de ontwikkelingssamenwerking? Dus Geert: goed om kritisch te blijven, maar ik ben het er niet mee eens dat je kritiekloos ontwikkelingssamenwerking wilt afschaffen!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  Anton mooi altijd te lezen dat het bij jou anders kan en dat je er zoveel energi in steekt.
  Denk dat de schoen wringt (niet alleen Geert,zie vvd) van de projecten waar we in het nieuws komt, dat er geen geld komt,etc je kent de nieuwsartikelen vast wel wat ik bedoel.
  Ik heb stage gelopen bij een boer, die samen met andere boeren net zo project hadden in afrika en dat werkte, denk vooral omdat het zo kleinschalig is.

 • no-profile-image

  Anton

  Jeroen, het is niet dat het bij mij anders kan, maar dat er op veel plekken goede projecten zijn waar je niets van hoort, omdat die "gewoon" doen waar ze voor ontwikkeld zijn.. Zo heeft b.v. Malawi tegen de zin van de Wereld Bank in 2 jaar geleden weer subsidie voor goed hybride maiszaad en wat kunstmest ingevoerd voor kleine boeren en in 1 jaar ging Malawi van een land met mais tekort naar een land, dat kon exporteren naar Zimbabwe. Arme boeren hebben weer wat te makken en kopen in de toekomst gewoon de kunstmest zonder subsidie. Er wordt teveel de aandacht gevestigd op wat er fout gaat in de ontwikkelingshulp en te weinig op wat er wel goed gaat. Misschien is dat wel een resultaat van "laat uw linker hand niet weten wat de rechter doet" (of was het omgekeerd?)

 • no-profile-image

  Jeroen

  Anton,
  Slecht nieuws blijft hangen en ik denk, dat zulke organisaties gewoon meer openheid moeten bieden. Ik gun iedereen in de wereld een betere situatie, speciaal de rijke landen zouden moeten helpen.
  Maar de meeste "kleine" projecten hoor ik alleen goed nieuws.
  Net als dit verhaal, prachtig zo iets en denk dat Geert/VVD niet dit soort projecten bedoelen(al weet ik het ook niet,wat die mensen denken)
  Was van het jaar, dat er hulp geld was gegeven aan een Afrikaans land, waar de president er wat andere dingen mee had gedaan en dat doet de schoen wringen bij mensen. Het ergste wat ik zo nu op in afstand naar NL zie, dat de politiek niet aanvoelt, wat er nu speelt in de bevolking.
  Ik denk dat je blog in een krant zou hebben, waarbij de mensen mogen antwoorden of ze het goed vinden hier geld aan te geven, dat je toch meer dan 80% van de bevolking ja zegt.
  En dit speelt niet alleen in NL, zie Zweden nu, Duitsland.... de politiek verliest overall contact met de bevolking, maar ik dwaal af....
  Iedergeval vind het mooi om te lezen wat jij doet en denk dat het zeer goed werk is.

 • no-profile-image

  .

  Naar mijn mening moet zij direkt de ontwikkelings hulp afschaffen naar landen waar ze vrouwen en homos discrimineren. Als iemand homo is of een vrouw verkracht wordt dat die dan gestraft wordt past niet in de westerse samen leving. Van zulke landen moeten wij wegblijven vind ik! Andere landen mogen van mij geholpen worden.

 • no-profile-image

  Han

  Anton en Jeroen. Ontwikkelingswerk heeft nog steeds de geur van "Sinter Klaas" uit de tijd van Joop den Uyl en zijn vriendjes. Ik heb geen probleem met ontwikkelingsprojecten, waarbij de mensen aan het denken en werken worden gezet. Hun eigen leven in eigen hand nemen, zonder asiel zoeker te worden. Het stoort me dan ook echt dat julie het weer trachten te gieten in een progressief vat , voor, liberaal / rechts, tegen. We weten alle drie, dat er grote misstanden zijn in de ontwikkelings industrie, organisaties die vechten om de mooiste plek bij de ingang van het vluchtelingenkampen (de mzieligste foto), ookal kost dat geld (kopen van je A locatie) Expats en directeuren die uitsluitend businessclass vliegen en logeren. Anton dit kun jij je niet permiteren en mijn bazen hebben me dit nooit willen vergoeden, omdat het PSOM geld bedoeld was voor >ontwikkeling< en handels bevorderingen niet voor business en vijfsterren.
  Laat Wilders even roepen, komen de NGO 's en met hen de politiek hopelijk tot het inzicht dat de projectjes van Anton en zijn collega's de lokale bevolking >echt< verder brengen en je met je Euro meer kunt doen dan via grote logge lichamen en adviesbureaus in de grachtengordel. Laten we eerlijk zijn ook bij de ontwikkleings industrie is een cultuur binnen geslopen die je als ondernemer liever niet binnen je bedrijf aantreft >bureaucratie<.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han, zoals jij het nu uitlegd bedoel ik het.
  Het intresseerd me geen drol, welke groepering word aangesproken links/rechts/midden, maar de titel wordt over rechts getrokken. Als er een goed plan is, waar vooruit zicht inzit, zal geen Nederlanders met een greintje sociaal gevoel tegen zijn, maar het is van de laatste jaren dan onduidelijk zaken openbaar word gemaakt, waar mensen zich in mijn ogen zeker aan mogen ergeren. Projecten waar niks van overblijft/of niet het doel diende, Anton zijn projecten zijn juist een goed voorbeeld.
  Zie krant vorige week van Duitse bank, waarbij het mangement 25 miljoen euro bonus kreeg, terwijl de Duitse overheid(burger) 140 miljard Euro in de bank moest stoppen, zodat die overeind bleef. Dat is het probleem, veel project denkt men maar wat te kunnen doen,als first clas flying naar een project etc.
  De hele politiek moet zich bewust worden,dat met het steeds sneller worden van nieuws/openbaring, dat hun weloverwogen moeten kunnen uitleggen waar geld aan wordt gespendeerd en Geert noemt die dingen op, maar komt ook nog niet met de oplossing, maar de burger ergerd zich kapot aan nutteloze bodemloze putten. Waarom moet de kunst overeind worden geholpen? Waarom kunnen ze zich zelf niet bedruipen< dan krijg je de vraag waarom agrarische nederland wel steun moet krijgen, dan is iets waar we als Nederland/Europa voor hebben gekozen, dat voedsel betaalbaar blijft.
  Nog een voorbeeld, Tineke Huizinga die even prive wordt ingevlogen voor een 15.000 euro omdat ze haar vakantie niet plannen kan. Mensen willen gewoon dat hun geld eerlijk wordt gebruikt voor projecten etc en dan niet achteraf horen dat het geld er niet komt of gebruikt wordt voor onnodige luxe van een directie. Misschien verwoord ik het niet helemaal goed. Voor de rest volg ik de politiek wat, maar ik woon niet in NL dus vind het wel goed.

 • no-profile-image

  Han

  Jeroen. Wij zijn het wel eens! Helaas wordt Nederland niet geregeerd door een afspiegeling van de bevolking, maar door een stel >beroeps politicie< uit hoofdzakelijk de Randstad. Ja democratisch klopt dat, er wonen > 3x meer mensen in de randstad dan in de drie noordelijke provincies en daar komt bij dat hun bek 4 x groter is. De reken som leert ons dat zij 12 x meer inbreng hebben in het democratisch besluit proces. Je voorbeeld van bonussen is ook mij een doorn in het oog, je moet je werk >goed< doen. Bonus o.k. binnen de beperkte marges en als blijkt dat je resultaat >duurzaam< is en dan bedoel ik niet >groen< maar aan de basis staat van een gezond winstgevend bedrijf ook in de toekomst. Bonus na overheids steun is in mijn ogen een uitwas van de CAO afspraken voor de TOP en sub top, die allah minuut verboden moet worden. Bonus nooit meer dan bv. 50 % van salaris en loon niet hoger dan Euro 500.000 = 250 / uur. Met max. bonus is E 375 / uur moet toch voldoende zijn om goed van te kunnen leven. Wil je meer verdienen O.k. ga je voor en systeem waarbij je meedeelt in Winst en Verlies.
  Jeroen is dit wat jij als toekomstig >groot< verdiener voor ogen hebt? of ben ik te zuinig?

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik ben maar een simpele werker die voor mijn inversteerders nog meer geld probeerd te maken en hopelijk komt er dan ook een bonus. Ik krijg iedergeval geen bonus als ik me werk niet goed doe, hoogsten ontslag :)

 • no-profile-image

  Anton

  Beste Han en Jeroen, we denken niet zo verschillend over de kwestie. Ja, er zijn zoals overal excessen in ontwikkelings-samenwerking en die moeten bestreden en voorkomen worden. "No aid but trade!" is voor mij een belangrijke slogan, maar dan wel eerlijke handel. Ook daar is nog een hoop te doen met WTO en alle soms uit de klauwen lopende SPS regels. Ik heb in Afrika voorbeelden gezien van Afrikaanse boeren, die afrikaantjes zaad teelden voor Nederlandse zaadhuizen (voor nematoden bestrijding in biologische aardappelteelt) en geloof dat dit soort initiatieven beter zijn dan allerlei projecten, die een begin en eind hebben en waar vaak veel te weinig gerekend wordt of het uitkan of zelfs....of het uberhaupt kan. En zo zijn er heel wat dwaze projecten geweest. Ach ja, wij hebben onze Betuwelijn: daar durft ook niemand echt uit te rekenen wat die gekost heeft en gaat opleveren.

 • no-profile-image

  Han

  Anton bij projecten als Betuwelijn, Noord Zuid lijn in de hoofdstad rekenen we niet zijn we net boeren. We willen mee in de vaart der volkeren en dus KOPEN die hap. Daarna volgt het financiele en psychische probleem en rollen er koppen.
  De goe gemeeschap past het verlies bij.

 • no-profile-image

  Renske

  De coruptie en criminaliteit zijn vaak de hoofdschuldige van de armoede. Dit moet eerst bestreden worden en de mensen moeten zelf weer gaan werken aan hun toekomst. Dit wel met ondersteuning van de rijkere landen! Als de coruptie er nog is,steunt men die criminelen nog meer en worden de mensen nog meer afgeslacht! Dat is ook het probleem en heeft G.Wilders daar gelijk in. Het resultaat is dan nog meer misdaad! En nog meer asielzoekers die vluchten.

 • no-profile-image

  Anton

  Renske, je hebt helemaal gelijk: goed bestuur is vreselijk belangrijk. Het aardige van de kleinere projecten is dat die doorgaans buiten de corrupte overheidskanalen gegeven kan worden. Oorzaak en gevolg is moeilijk in te schatten bij armoede en corruptie en criminaliteit, maar ze gaan inderdaad vaak samen. Hoe minder we betrokken zijn bij andere landen des te makkelijker het wordt voor corrupte leiders om te doen en laten wat ze willen, dus ontwikkelingssamenwerking als een manier om een beetje een oogje in het zeil te houden en de bevolking te ondersteunen is belangrijk om excessen tegen te gaan: zie wat er in volkomen gesloten landen als Myanmar en Noord Korea kan gebeuren omdat er weinig buitenlandse ogen die observeren aanwezig zijn!

 • no-profile-image

  Willem van den Akker

  Ik vind de hele questie heel erg ingewikkeld, hoe meer je er over nadenkt hoe moeilijker het word. Wel vind ik het verassend positief dat er over een blog over ontwikklelingshulp op een boerensite zoveel reacties binnenkomen. Hulde aan de schrijver en de schrijvers van de reacties!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.