Redactieblog

8 reacties

Baas of knecht?

Wie is de baas bij FrieslandCampina? Een moeilijk te beantwoorden vraag. Vooral na de besluiten in de ledenraadsvergadering van vorige week.

Alles verliep keurig volgens het Bestuursboekje. De voorstellen voor de verdeling van de winst en de aangepaste melkprijssystematiek werden met overgrote meerderheid aangenomen. Net alsof er geen forse vraagtekens zijn over dit beleid. Er is in de media genoeg over gediscussieerd. Er waren nogal wat tegenstanders van de voorstellen.

De thans goedgekeurde voorstellen zijn gehaaid in elkaar geflanst. Een beetje meer van de winst naar de boeren, de grote boeren een beetje minder voordeel vanwege hun omvang en wat friemelen met de rentevoet van de ledenobligaties. Ziedaar een voorstel waarbij het lijkt dat er geluisterd is naar de leden. Maar het is gerommel in de marge, waarbij de boer aan de laatste speen ligt.

Hoe zouden de voorstemmende ledenraadsleden zich voelen? Hoe kunnen ze dit verdedigen naar de kritische achterban? Ik ben er van overtuigd dat bij een enquête onder de leden er lang geen meerderheid voor de voorstellen was geweest. Het systeem van getrapte besluitvorming met plucheminnende ledenraadsleden zorgt ervoor dat de voorstellen van het bestuur erin gaan als vruchtenyoghurt.

Eén ding is duidelijk na deze besluiten bij FrieslandCampina: de leden zijn op papier de baas bij de coöperatie, maar in de praktijk zijn ze slechts knecht. Net als thuis: eten wat de pot schaft. En wie is de kok? Het bestuur? Of het door de directie aangestuurde bestuur? Is het bestuur de knecht van de directie, die de door hun bedachte plannen uitvoert?

Ik vrees het ergste. Het is een grijs veld tussen bestuur en directie. Dat blijkt wel uit het feit dat het koninklijk onderscheiden aftredende vice- voorzitter Attema verder gaat als manager van FrieslandCampina in Vietnam. Hij wordt van baas nu knecht. Zijn kostje is gekocht. Petje af. Hij verdient de prijs van de meest gewiekste boerenpluchebekleder van de eerste tien jaar van deze eeuw.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Onzin, Attema heeft nu een baan zoals veel anderen.Knap dat hij het aandurft.

 • no-profile-image

  jannes

  Nogmaals cooperaties zijn verworden tot salarisfabrieken voor de mensen die er werken , mede doordat de ledenraden slecht functioneren en de overige leden "murm gehoord" thuisblijven.

 • no-profile-image

  Vergaderboer meent weer uiterst bedenkelijk een poging te moeten wagen stemming te kweken bij een onderneming die bewezen heeft goed te presteren en welke zich niet te laat leiden door de waan van de dag laat staan door Vergaderboer die is ingehuurd voor het het werven en behouden van abonnees.
  Vergaderboer zou best een waardige vakbondsbestuurder kunnen zijn maar dan wel eentje die is blijven steken in de jaren zeventig en nog gelooft in de tegenstelling van arbeid en kapitaal.
  Misschien schopt hij het nog eens zover en kunnen we hem dan eens lekker op de hak nemen.Joep

 • no-profile-image

  Peer

  Vergaderboer is immer zeer negatief over alles wat met FrieslandCampina en zijn rechtsvoorgangers is beslist en bereikt, terwijl we met z'n allen een schitterend mooie onderneming hebben met een toekomstvisie welke gericht is op een goede boterham in de toekomst. Vergaderboer, als ik zaken doe met iemand waar ik zo uitgesproken negatief over ben, dan kap ik vandaag nog met die samenwerking; veel minder stress en een leukere toekomst toch?

 • no-profile-image

  Joop /Peer jullie hebben gelijk het is een pracht ondrneming, wel
  ten koste van de boer. Maar daar voor zijn jullie ziende blind.

 • no-profile-image

  lid rfc

  Ach beste Hamstra, het zijn boeren en de gedachtenwereld van een boer is uniek. Dat ze een mening hebben over hun "prachtige coop" die een ondernemer doorgaans niet betamelijk is, kun ze je niet kwalijk nemen. Ze zijn nu al lang blij, dat ze thans een melkprijs van RFC beuren waarbij ze eindelijk weer wat te vreten hebben. Dat het veel beter kan, maakt ze niet uit. Weet je, een boer is gauw tevreden. En dat ze (ja, ik ook) slechts knecht zijn bij RFC beleven ze totaal anders. Laat ze maar.

 • no-profile-image

  Naar mijn mening legt Vergaderboer de vinger op de zere plek, die onstaan is door het steeds groter worden van de co-op's. In een kleine co-op heeft het lid een rechtstreekse stem in de algemene vergadering, waar het beleid wordt uitgezet. Naar mate de co-op groter wordt via fusie en samenwerking wordt deze besluitvorming steeds verder van de leden afgebracht via districtsraden en ledenraden e.d. instituten. Het gevolg is dat ten eerste de afgevaardigden doorgaans door de >oude kliek< worden voorgedragen. Ze zijn dus geen desidenten maar min of meer JAKNIKKERS, zo krijgt directie en bestuur het minder moeilijk om zijn zin / plannen verwezenlijkt te krijgen. Ik ben uiteraard blij voor dhr, Antema dat hij is weg gepromoveerd naar Vietnam, ik vraag me alleen af wat is de meerwaarde voor de leden van de co-op om een filiaal in Vietnam te hebben? Geeft dit meer melkgeld in Nederland of geeft het meer aanzien voor de leden (mede eigenaar van deze toko) of geeft het een reden om directie en bestuur meer te betalen? Eén ding weet ik wel de melk die de Vietnamezen produceren behoeven de boeren hier niet te produceren. Nee nog erger ze moeten concureren met de zuivel, die daar wordt gemaakt voor de Vietnamese markt tegen Vietnamese prijzen. Wie wil er nu zijn eigen concurent zijn? Antw. De Nederlandse boer!!!

 • no-profile-image

  Vergaderboer de uitspraak >Beter grote knecht, dan kleine baas< gaat ook bij onze Mega Coöperaties op. Zie maar wie de Mega risico's nemen en wat ze verdienen en wie zonder enig risico aan het stuur zit en een Mega inkomen krijgt voor het sturen in de door hem gekozen richting. Waarom pikken de boeren deze gang van zaken al meer dan 60 jaar (2 á 3 generaties) ??

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.