Melkproductie verdubbeld

Annechien van Essen
In oktober 2009 namen we de pacht van het bedrijf over. Er is in een jaar tijd veel veranderd en we willen het komende jaar nog meer veranderingen doorvoeren.

Toen we op het bedrijf kwamen, telde de veestapel 17 melkkoeien. Daarvan waren er na controle 10 drachtig. Volgens de vorige huurder en volgens de papieren was een van die koeien niet-geinsemineerd. Dat dier moesten we maar verkopen, volgens die vorige huurder dan. Wij zijn wat eigenwijzer dus. Naast de 17 melkkoeien waren er 3 drachtige vaarzen, 5 pinken die nog niet waren geïnsemineerd maar daar al wel de leeftijd en de grootte voor hadden bereikt, 1 stier van een half jaar en tot slot 6 vaars- en 4 stierkalveren. De gemiddelde melkproductie lag bij onze aankomst op 12,8 liter per koe per dag. De melk had een kiemgetal van 30 (gemiddeld over de laatste 3 monsters 59), een celgetal van 200 (over de laatste 5 monsters 282), 4,10% vet, 4,49% lactose en 3,33% eiwit. Het ureumgetal was 4,7 en de vrije vetzuren stond op 50.

Koeien beter in beeld

We hebben nu 23 melkkoeien. Daarvan zijn er 10 drachtig, 6 geïnsemineerd en 4 hebben net afgekalfd. Er staan er drie op de nominatie voor afvoer: 1 is niet drachtig te krijgen, 1 is van driespeen naar tweespeen gegaan na haar laatste kalf en 1 wordt niet meer geïnsemineerd vanwege problemen met haar uiergezondheid. Naast dekoeien hebben we 1 drachtige vaars, 8 pinken (waarvan er 1 geïnsemineerd is), 9 vaarskalveren, 4 stierkalveren van ruim een half jaar en 4 stierkalveren jonger dan een half jaar. De melkproductie van nu ligt op 21,5 liter per koe per dag met een kiemgetal van 6, en celgetal van 60 (laatste 5 monsters 86), 4,02 % vet, 4,52% lactose, 3,24% eiwit, een ureumgetal van 3,4, en vrije vetzuren van 30.

Hygiëne eerste prioriteit

We hebben eigenlijk niks anders gedaan dan richting Nederlandse manier van boeren gaan, waarbij een veel betere hygiëne voorop stond. We hebben de hele grupstal schoon gespoten en alle muren geschilderd,. Achter de melkkoeien hangt nu plastic aan de dichte wanden onder de ramen, zodat de muur niet onder de mest komt te zitten en alles makkelijker te reinigen is. De roosters achter de koeien die erg slecht waren, zijn gelast en nu weer zo goed als nieuw. Oude tussenhekken hebben we vervangen door nieuwe. De vloeren zijn geëgaliseerd. De silo is ontdaan van alle oude voerresten. De koeienkettingen zijn vervangen door koeienbanden. We gaan nog per 2 koeien liksteenhouders met likstenen ophangen. Stalmatten van rubber zijn geleverd, het is nu alleen nog een kwestie van plaatsen. Volgend jaar zal het oude tanklokaal worden vervangen door een nieuw tanklokaal met een grotere tank. Het oude tanklokaal wordt dan omgebouwd tot dierenarts/inseminator-ruimte, kantoor en sanitair. Ook word volgend jaar het gehele melksysteem vervangen.
Natuurlijk hebben we ook de voeding op de schop genomen. Daarover meer in een volgende blog.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.