379 x bekeken 12 reacties

Leven na de quotering

Rochus Kingmans
Eindelijk is er duidelijkheid over het leven na de quotering. Het bestuur van Friesland Foods heeft, na overleg met de ledenraad, afgelopen maandag klip en klaar gezegd dat het niet met een eigen quotering zal komen als het huidige EU-quoteringsstelsel op de schop gaat.

Toen ik het bericht van het bestuur van Friesland Foods hoorde was mijn eerste reactie: hè hè, eindelijk. Eindelijk een duidelijk antwoord op de vraag van volgens mij veel melkveehouders: komt de zuivelindustrie nu wel of niet met een vervangende quotering. Overigens houdt Friesland wel een slag om de arm. Want het wil wel een gecontroleerde groei als blijkt dat zijn leden gas gaan geven en Friesland een flinke plas melk erbij krijgt. En hoe die gecontroleerde groei eruit ziet is vooralsnog onduidelijk.

Ik vind het heel goed wat Friesland heeft gedaan. Als ondernemer maak je plannen voor de toekomst en dan wil je weten hoe jouw coöperatie omgaat met zo’n belangrijk gegeven als de eindigheid van de quotering.

En nu Campina

Dan is het woord nu aan Campina. In Zaltbommel zijn ze nog driftig aan het nadenken en komen dit najaar met een standpunt. Mede omdat ze willen wachten op een LEI-studie. Maar op hoog niveau hoor ik dat wordt gedacht aan een A- en B-prijs. De A-prijs is de Campina-prijs, gebaseerd op toegevoegde waarde. Wie die wil beuren moet ledenbewijzen kopen á €5,75 per 100 kilo. Doe je dat niet, dan krijg je een B-prijs, lees wereldmarktprijs gebaseerd op een bulkproduct als bijvoorbeeld melkpoeder. Met zo’n systeem zorg je in ieder geval voor gecontroleerde groei als de huidige quotering verdwijnt. Misschien gaat Friesland de gecontroleerde groei waar ze het over heeft ook wel zo invullen.

Maar goed, Friesland Foods geeft nu al een begin van duidelijkheid. En nogmaals: dat is een goede zaak.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  heusinkveld

  Afgelopen woensdad vergadering bezocht waar de heer Attema test en uitleg gaf over verder na 2015. Het wordt dan ook hoog tijd voor een goed interview met de heer Attema in de boerderij.

 • no-profile-image

  piet V.

  Gecontroleerd groeien?

  Dus toch met quotering!

  of een B-quotum met 0,23 cent??? word je daar blij van in Nederland? Geef mij maar 0,05 cent afschrijving, dan kan ik zelf kiezen wat ik met die 5 cent doe: op vakantie gaan of stal bouwen, of land kopen of melk kopen, maar dan heb ik het in ieder geval in de portemonee. Kijk 2,00 euro per kg melk dat kan niet uit, dat is logisch, maar er zit ook nog wat tussen 0 en 2 euro.

 • no-profile-image

  Paul

  Als iedereen meer gaat melken, komt er veel te veel. Dan duikelt de prijs naar beneden. Het is dus zaak om bijvoorbeeld het aantal ledenbewijzen aan te houden, voor de hoeveelheid te leveren melk. De particuliere fabrieken, hebben er baat bij om de melk zo goedkoop mogelijk te kopen, dus daar mogen alle remmen los. Er komen dan grote hoeveelheden op de markt, tegen dumpprijzen.

  Groet, Paul

 • no-profile-image

  A.van Hasselt

  De competitie tussen veehouders is de laagste kostprijs van melkproductie waar ook in de wereld of land of werelddeel; zo niet dan doe je op den duur niet mee. er mag dan geen sprake zijn van A- of B-prijs; er is er maar een. En zo moet ook de verwekende industrie er voor zorgen dat zij met de laagste kosten draait en mag zich dan ook nooit of never zorgen maken dat zij in de toekomst te veel aan voer krijgt. Resumé: Weg zo snel mogelijk met een stompzinnig quotum. Liberaliseren is zoals boven omschreven zonder rem op de productie.

  Als wij in Nederland kiezen voor de allerhoogste melkprijs (hoger als elders) dan komen wij er net zo mee te staan als de Oost-Europeanen net voor de val van de muur met een melkprijs in oost duitsland van 1,41 Pfenning per liter terwijl zij deze bij ons voor f0,80 konden kopen en dan ben je uitgeproduceerd want dan doet het een ander land veel goedkoper en is het einde van de melkproducent daar.

  Met vriendelijke groet,
  T.van Hasselt

 • no-profile-image

  P.J.Hoogland

  Hoe realistisch is de toekomstvisie van Attema vraag ik mij af. 20% tot 30% meer melkproductie in het gebied van Friesland Foods. Dat betekent een zelfde percentage meer areaal voor ruwvoerproductie. Voor ons in Friesland komt dat er op neer dat alle akkerbouwers in het hele akkerbouwgebied in Noord-Friesland het veld wel mogen ruimen om die uitbreiding van de ruwvoerproductie mogelijk te maken. En in ons huidige landbouwbeleid vloekt dat weer met de wens om akkerbouwmatig biobrandstoffen te gaan telen. Dat wordt dringen om areaal in mijn gebied. Melkquotum weg en dan grondprijs fors omhoog? Dat lijkt er wel op. Attema vindt het blijkbaar ook niet erg dat Avebe en Suikerunie wel uit het noorden mogen verdwijnen ten faveure van zijn eigen concern. En als Campina de voetsporen van Friesland Foods ook nog volgt kan de akkerbouw in heel Nederland wel inpakken. Dan wordt Nederland een (melk)veehouderijland. Melkveehouders hebben blijkbaar dan ook geen behoefte meer aan stro en graszaad of om mest af te zetten. Voor mij is het duidelijk dat de toekomst visie van Attema een rechtstreekse confrontatie betekend tussen akkerbouwers en melkveehouders in Nederland Met zijdelings ook een miskenning van de varkenshouderij vanwege mestafzet naar de akkerbouw. Maar gelukkig heeft naar mijn idee die toekomstvisie van Friesland Foods er ook alle schijn van dat het maar een loze kreet blijkt te zijn. Uitbreiding van de melkplas kan volgens mij beter in Oost-Europese landen plaats vinden en dan voor een aanvaardbare melkprijs, zowel hier als daar. Dát lijkt mij pas een nobel streven.

 • no-profile-image

  r kooyman

  Hoe ziet een gecontroleerde groei zoals FF het voorstelt eruit? En wat voor prijs staat daar tegenover? Sommige praten over een visie van FF maar kom dan met een nog beter uitgewerkt plan want wie mag die extra melk leveren? Zijn dat boeren met veel hectares? Met een groot quota? En tegen welke prijs? Waarom gooi je een goed quotasysteem weg als je nog niet precies weet hoe het andere systeem uitpakt en eruit ziet? Dat de melkquotaprijs te hoog is daar zijn we het allang over eens, dus probeer daar eens wat aan te doen, maar ga geen goed systeem bij het vuilnis zetten zoals FF en Campina willen. Beter is het nog om gezamenlijk een hogere melkprijs te realiseren door gezamenlijk in de EU een milkboard te ondersteunen zoals eeen systeem als de Dutch Dairymen Board, dus opkomen voor een goede en betere melkprijs en niet nog meer melken voor een nog lagere prijs want als we melk moeten gaan leveren voor 0,24 eurocent dan kunnen we eerst nog heel wat liters melk gratis afleveren voor we weer het zelfde inkomen realiseren.

 • no-profile-image

  stefaan versyck

  aan dhr kingmans; ik vind dat u uw persoonlijke keuze nogal opdringt i.p.v. gewoon te berichten. Ik ben voor quotabehoud en wens me niet verder te abonneren aan iemand die me wil renueren.

 • no-profile-image

  Wim Meuleman

  Het is vreemd dat Friesland Food nu al voorspeld dat de melkprijs zo sterk gaat dalen. Het is toch straks een kwestie van vraag en aanbod? Wim M.

 • no-profile-image

  Hubert Berendrecht

  Er moet gewoon eens goed uitgelegd worden hoe het precies zit en wat het beste is voor ons allemaal. Goede tekst en uitleg en een cooperatieve houding zorgen dat we voor de periode tot 2015 zeker weten wat ons te doen staat.

 • no-profile-image

  piet

  Ooit komt het met de melk hetzelfde als met de varkens en dan krijg je goede tijden en slechte. ga er maar vanuit dat je nog een jaar of 6 a 10 slechte krijgt en daarna wordt het weer beter het is allen de vraag of je het nog 10 jaar volhoud.

 • no-profile-image

  Willem

  Kijk, als Rochus eens een keer duidelijk stelling neemt, en van mij mag hij dat, is het vaak over de melkquotering. Zijn beeld over de gehele materie is dan ook vrij eenzijdig, het quotum was altijd al te duur, de boeren die kochten konden niet rekenen etc. Lees er al zijn stukken maar op na. Ook nu niks nieuws onder de zon, Rochus gaat er gemakshalve alvast maar vanuit dat de quotering verdwijnt, en dat enkel de boeren dan reageren, met hun bestaande melkfabrieken. "Als" de quotering verdwijnt, verdwijnt er veel meer als wij nu als vanouds aannemen. Er komt ook vrijheid voor 'andere'partijen als de nu tradiotinele melkfabrieken welke stuk voor stuk de boeren jarenlang een te lage melkprijs hebben uitbetaald met enkel als doel om zelf zo snel mogelijk te groeien (altijd onder het motto, als we dan niet doen dan overleven we de slag niet). Nou die slag die gaat volgens mij dan nog eens een keer gemaakt worden. Vijandige overnames, misschien wel door beursgenoteerde retailers, grote buitenlandse melkverwerkers die expansie zoeken in Nederland. De opschaling van de gehele melkveehouderij geeft ook andere zakenpartners als de nu behoudende melkveehouder die vertrouwt op zijn melkfabriek met het gegarandeerde te lage melkgeld. In mijn opinie verandert er veel meer, en dat het quotum dan verdwijnt, dat is bittere noodzaak. Het is toch van de zotte dat zij die het minste verdienen tot nu hebben moeten investeren in melkquota, nee het wordt tijd dat de fabrieken dat maar eens gaan doen. Laat hen maar eens het gevecht aangaan om zo'n kwaliteitsproduct.

 • no-profile-image

  hubert

  Quote ja oder nein die europäischen milchbauern produzieren 17% milch zu viel, die EU hebt die Quote an 3 jahre um 1,5 % das macht dann 120,5% !!! wir müssen weniger produzieren und nicht mehr, die milch die die europäischen bauern auf dem Weltmarkt absetzen macht 50% der milch aus die auf dem weltmarkt gehandelt wird das heißt weniger produzieren mehr geld in der tasche

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.