5 reacties

DDB of tucht van de markt

Rochus Kingmans
De melkveehouderij staat op een tweesprong. Kiezen we voor de tucht van de vrije markt, of bundelen we onze krachten en vervangen we het Europese zuivelbeleid door Europees boerenbeleid?

De toekomstvisie van Friesland Foods, waar ik het in mijn eerste weblog over had, is duidelijk. We ontkomen niet aan de tucht van de markt en moeten ons voorbereiden op een forse melkprijsdaling. Maar als daar tegenover staat dat de quotumkosten verdwijnen, is nu melken mét quotumkosten voor 32 cent per kilo hetzelfde als straks melken zónder quotumkosten voor 25 cent per kilo.

Boerenmacht

De visie van de Dutch Dairymen Board (DDB), zoals die afgelopen donderdag 8 juni werd gepresenteerd, is heel anders. Niks tucht van de markt, maar Europees zuivelbeleid vervangen door Europees boerenbeleid.

Strijdbaar

Ik was bij de persconferentie van de DDB, en ook nu weer was ik onder de indruk van de strijdbaarheid van de DDB-mensen. En ze hebben in Sieta van Keimpema natuurlijk een ambassadrice van wereldklasse. Zo supergedreven en superprofessioneel als die te werk gaat.

Make-up

Wilt u een heel klein voorbeeld? Ik heb haar voor de camera geïnterviewd. Vlak daarvoor trok ze zich even terug en werkte snel haar make-up bij. Een boerin uit Friesland die daar aan denkt, is natuurlijk top.

Duidelijkheid

Wat ik pure winst vind is dat in zo’n kort tijdsbestek twee partijen een duidelijke toekomstvisie hebben geschetst. Welke mij het meest aanspreekt? Ik weet het niet. Dat ga ik de komende weken met u en vooral met uw argumenten uitzoeken. Dus reageer!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mathijs

  Ik lees in dit stukje "Europees Boeren beleid". Ik ben daar erg voor. Ik zou dan wel graag zien dat de landen allemaal hetzelfde beleid gaan voeren en niet net als nu met de mestwetgeving. Wij zitten met een berg aan regels voor de derogatie en mogen zelfs nog minder koeien op een ha houden dan de fransen omdat de nederlandse koe zogenaamd 125 kg N produceert en dezelfde koe in Frankrijk maar 80. En dan moeten we toch maar blij zijn dat ze die derogatie uit het vuur hebben gesleept.

 • no-profile-image

  Harm

  Nu in een keer een beetje terugdraaien wat je eerder geschreven hebt? vind ik eigenlijk beetje zwak maar goed. Friesland Foods-directeuren zijn voor zichzelf in de weer in plaats van voor de boeren. Deze mensen doen teminste erg goed een hun best om het goede voor de boeren te zoeken.

 • no-profile-image

  jos

  Ik ben een realist. DDB redeneert hoge kostprijs moet gecompenseerd worden door hogere melkprijs. Boeren zijn echter geen ambtenaren, er is geen CAO voor zelfstandige ondernemers. Er wordt al 10 jaar verteld dat de melkprijs onder druk zou komen te staan. Speel daar dan als ondernemer op in en geen krokodillentranen als het zover is. Uiteindelijk bepaalt de markt de prijs. Lage prijzen zorgen ook voor lagere kostprijzen en sterkere sector. Een kunstmatig hoge prijs door onderhandelingen zorgt voor hoge kostprijzen en kwetsbare sector. Neem een voorbeeld aan de varkenshouderij. Het aantal melkveehouders zal nog sterker dalen maar beter minder melkveehouders en een sterke sector dan het omgekeerde.

 • no-profile-image

  jos verstraten

  De insteek nu melken met quotumkosten van 7 ct en straks zonder met een melkprijsdaling van 7 ct is hetzelfde is wel erg eenvoudig. De 7 ct quotumkosten is gebaseerd op afschrijving. Iedereen weet dat bedrijven die fors groeien veel langzamer aflossen dan afschrijven. Dat betekent dat als de afschrijving vervalt de winst fors stijgt, de belastingdruk stijgt en de cash flow dus hard zakt en er dus liquiditeitsproblemen zullen ontstaan. Maar dat wisten we al dat dit er aan zit te komen dus als ondernemer houden we daar rekening mee. Toch?

 • no-profile-image

  Graats

  Een toekomst zonder quotering klinkt leuk in jouw collumn, echter jíj kunt de veehouders evenals ook Friesland Foods niet garanderen dat de melkprijs niet verder zal gaan dalen dan deze 25 eurocent. Mijn verwachting is dat deze nog lager wordt omdat de extra melk moet worden afgezet op een relatief kleine wereldmarkt, welke dan ook vrij snel zal worden overvoerd. Daar is de EU ook huiverig voor omdat vele landen de melkveesector een warm hart toedragen door o.a. het economisch belang ervan, en omdat de sector door de invoering van de bedrijfstoeslagen niet appart meer is te steunen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.