Redactieblog

210 x bekeken

Eén stoel minder

Ze zijn eruit: Ko Brooijmans volgt Willem Dijkstra op als voorzitter van de LTO Rundvleesvakgroep. Hij is unaniem gekozen door de rest van het bestuur.

Hij is unaniem gekozen door de rest van het bestuur. Die uitkomst is niet verrassend: als voormalig vice-voorzitter en huidig interimvoorzitter had hij de beste papieren. Desalniettemin: gefeliciteerd Ko!

Opvallend is wel de zetelverdeling. LTO Noord heeft aan macht ingeboet. Vroeger had zij vier afgevaardigden in het bestuur van de rundvleesclub; nu is de zetelverdeling tussen LTO Noord, ZLTO en LLTB 3-1-1. De plek van Dijkstra wordt dus niet ingevuld. Iedere regio (West, Noord en Oost) van het LTO Noord-gebied heeft daarmee een afgevaardigde in het bestuur. Het organogram ziet er nu zo uit.

Brooijmans heeft er het volste vertrouwen in dat zijn vakgroep succesvol kan opereren. De opschaling van de ondersteuning is inmiddels rond: het aantal uren dat de secretaris aan rundvlees en kalveren kan besteden, is verdubbeld naar 0,8 fte. Ook zijn de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld, en Brooijmans gaat ervan uit dat portefeuillehouders hun taken vol inzet uitvoeren. ,,Dat was miscommunicatie; het is nu op zijn pootjes terechtgekomen.”

Zo, klaar, zou je denken. Maar ik vrees dat de storm hiermee nog niet is gaan liggen bij LTO. In zijn maandelijkse column in het biologisch vakblad Ekoland roept Anton van Vilsteren , scheidend voorzitter van de Vakgroep Biologische Landbouw, zijn achterban op om uit LTO te stappen. Reden: met het landelijk bestuur gemaakte afspraken worden straffeloos geschonden door de landelijke akkerbouwvakgroep. Je zult biologisch zoogkoeienhouder zijn, dan staan vergaderingen van beide vakgroepen in het teken van een bestuurscrisis.

Ook bij de Vakgroep Biologische Landbouw zal het wel bij een paar ferme woorden blijven. Van Vilsteren heeft zijn voorzittershamer namelijk net overgedragen, én Nederlandse boeren zijn tam. In Frankrijk zouden ze de straat op gaan, een vakbond starten, iets nieuws beginnen. Hier hoor je niets. Vleesveehouders, biologische boeren: ze weten dat ze een kleine sector zijn, niet meetellen… en schikken zich, nauwelijks morrend, in die rol.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.