Redactieblog

267 x bekeken 2 reacties

Wachten wordt beloond

Ik mopperde een beetje omdat het zolang duurt voordat de basisberekening voor de bedrijfsspecifieke excretie bekend wordt gemaakt.

Een zojuist gepleegd telefoontje heeft niet geholpen. LNV doet geen enkele uitspraak over het moment waarop ze dit naar buiten brengt. Zonder de berekening weet je immers niet welke kant je op moet sturen om een optimaal resultaat te halen.
Maar het wachten lijkt toch nog beloond te worden. Want ik begrijp dat behalve een specifieke stikstofexcretie voor koeien, er ook een specifieke stikstofexcretie voor jongvee komt. Daarbovenop zal ook de uitstoot van fosfaat voor deze twee groepen op basis van balans bepaald mogen worden. Het gaat immers om een excretie per bedrijf. En fosfaat biedt ook kansen. Voor sommige bedrijven is fosfaat namelijk beperkend. Kun je minder dan 85 procent van het fosfaat op je bedrijf plaatsen, dan mag je niet via boer-boertransport afvoeren. Die optie komt wel in beeld als je kunt aantonen dat je wel meer dan 85 procent op je eigen land kwijt kunt.

Zowel de stikstofbenadering als de fosfaatbenadering bieden dus mogelijkheden aan de intensieve bedrijven die mest moeten afvoeren. Door een juiste berekening hoeven zij alleen maar dat deel af te voeren dat daadwerkelijk boven de gebruiksnorm ligt. Dat is al een hele verbetering en een die recht doet aan de waarheid. Zeker als je efficiënt kunt omgaan met mineralen. Natuurlijk was Minas een werkbaar systeem waarbij afvoer van mest helemaal niet nodig was, mits de verliesnorm maar gehaald werd. Maar Minas is niet meer. En achterom kijken heeft geen zin. We zullen moeten werken met het nieuwe mestbeleid en daar het beste van maken. Volgens mij biedt de bedrijfsspecifieke excretie daar gelegenheid toe.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    J.W. Hakvoort

    Bedrijfsspecifieke excretienormen zullen voor veel bedrijven interessant zijn. echter in mijn werkgebied zijn er tot nu toe maar weinig bedrijven die hiervan gebruik gaan maken. Hier laten we in mijn ogen kansen liggen. het nieuwe mestbeleid is streng en richt zich op de verdeling van de mest, landelijk, want een overschot is er in Nederland niet. Italië heeft het beter bekeken, al melken ze daar op plekken meer dan 8 koeien per ha, nog is er geen overschot. men deelt daar gewoon het aantal hectares landbouw grond door het aantal koeien. dan valt het best mee, ze komen op ongeveer 0,009 GVE per hectare. Doe dat hier eens! Ook al komt een specifiek bedrijf niet boven de gestelde N norm in het grondwater, toch zal er mest moeten verdwijnen. ik pleit daarom, naast een bedrijfsspecifieke excretie norm, ook voor het monsteren van het water uit bijvoorbeeld drainagebuizen! Ik ben ervan overtuigd dat er, zeker op de zuidwestelijke kleigronden, geen overschrijding plaats vindt. en als dit zo is, waarom mag men dan niet doorboeren zoals men gewend was. ik begeleid bedrijven die erg extensief zijn, sommigen met 100 hectare grond en 100 melkkoeien met jongvee. binnen het mestbeleid moet er mest afgevoerd worden op deze bedrijven. dat is toch niet te geloven. In het verleden werden extensieve bedrijven beloond voor hun manier van bedrijfsvoering. echter binnen het mestbeleid worden ze zwaar gestraft! derogatie is niet mogelijk want waar moet al dat gras heen? vervolgens hebben we te maken met 170 kg N per hectare en moet er 4 a 500 kuub afgevoerd worden. Leg mij dat nu eens uit! dan word vervolgens gebeld met LTO die vrolijk vertelt dat we blij moeten zijn met derogatie!! nee die excretienormen kloppen niet!! haal van je melkkoeien en eventueel jongvee > 1 jr 20 kg N produktie af en er is geen mestprobleem meer!! en ik vrees dat dat wel de werkelijkheid is. maar evenzo: Van Aartsen en Brinkhurst, bedankt voor jullie krabbel onder een velletje papier. Nederland is door jullie compleet nitraat gevoelig. Kom eens kijken in het zuidwesten!! jullie hebben er niks van begrepen. Veerman succes met de zeer zware taak om hier nog wat van te maken! alvast bedankt.

  • no-profile-image

    Raymond Niehof

    De stikstofexcretie van jongvee 0-1 jaar en van 1-2 jaar is veel te hoog. Wij hebben een jongvee-opfokbedrijf en we zijn sinds het bekend worden van de normen al bezig om er achter te komen hoe men aan die hoge excreties komt, we hebben diverse brieven gestuurd naar o.a comissie Tamminga (nooit een reactie op gehad) destijds minister brinkhorst (wel een reactie maar ook geen onderbouwing en naar de huidige minister Veerman (nog nooit een reactie gehad juli 2005). Nu er eindelijk een bedrijfsspecifieke excretie komt wil toch het volgende nog even kwijt want hoe kan het dat jongvee van 0-1jaar een mestproductie heeft van 5 m3 (CBS) en er in rundveemest 4.5 kg N per M3 zit dan kom ik op een excretie van 23.5 kg N/jaar terwijl in het nieuwe mestbeleid met 32.8 kg N gerekend word, een verschil van 9.3 kg N(2m3 mest) voor kalfjes die gemiddeld 6 maanden oud zijn, dit is volgens ons dus lucht (ammoniak emmisie waarvoor je een hinderwet hebt). Ook voor jongvee van 1-2 jaar kun je de berekening loslaten: 11.5 mestproductie(CBS) per jaar met 4.5 kg N per M3 geeft een stikstofproductie van 51.75 kg N/jaar. In het nieuwe mestbeleid word met 70.2 gerekend een verschil van maar liefst 18.45 kg N per dier/jaar(4.1m3 mest). Op ons bedrijf hebben we enkele keren in het voorjaar mestmonsters genomen en de gehaltes van N varieerden van 4.1 tot 4.6 kg per M3 mest. Ik hoop dat we met het berekenen van de bedrijfspecifieke excretie eindelijk in de buurt van de werkelijkheid komen wat betreft de normen van het jongvee.

Of registreer je om te kunnen reageren.