Rundveehouderij

Achtergrond

Onderbenutte opslagregeling EU toch succesvol

De regeling voor gesubsidieerde opslag van zuivel en vlees wordt niet volledig benut, zo laat zich aanzien. Toch is de regeling een succes. Tenminste, voor de zuivel. Voor de vleessector schiet ze wel haar doel voorbij, want daar is ze niet toegesneden op de behoefte.

De Europese opslagregeling voor zuivel en vlees is goed een maand na opening (per 7 mei 2020) nog lang niet overtekend. Sterker nog: nog niet de helft van het beschikbare volume en budget is benut. Voor de toegestane vleessoorten (achterpoten van volwassen runderen, schapen en geitenvlees) is zelfs amper gebruik gemaakt van de regeling. Toch is de regeling voor wat betreft de zuivel een succes te noemen. Voor vlees liggen de kaarten anders.

Signaalfunctie

Voor zuivel bleek de regeling vooral een signaalfunctie te hebben. Het maakte duidelijk dat er wat betreft de Europese Commissie een bodem in de markt moest worden gelegd. Zo’n bodem leggen met de al bestaande interventieregeling kon ook, maar een actiever signaal bleek beter te werken en kon worden gebruikt voor meer producten. De interventie is er voor magere melkpoeder en boter. De private opslagregeling is er behalve voor deze producten ook voor kaas. Bovendien konden aanbieders producten al op een hoger prijsniveau aanmelden voor opslag.

Niet meer als noodopslag

Omdat de zuivelmarkt stabiliseerde en nu ook de ernst van de coronacrisis lijkt af te nemen, wordt aangenomen dat de private opslagregeling ook niet meer veel verder zal worden gebruikt door de zuivel. Tenminste, niet voor noodopslag.

De regeling behoudt voor veel bedrijven wel een aantrekkelijke andere functie. Met behulp van een Europese vergoeding kunnen nog altijd partijen boter, kaas of melkpoeder voor maximaal 180 dagen opzij worden gezet. Handig voor bedrijven die elk jaar toch al boter opzij leggen voor de winterperiode of voor bedrijven die kaas langdurig laten rijpen. Ook werkt het een zekere mate van speculatie in de hand.

De keuze om ook schapen- en geitenvlees voor gesteunde opslag in aanmerking te laten komen – naar verluidt een persoonlijke keuze van eurocommissaris Janusz Wojciechowski – blijkt totaal overbodig. Er is nagenoeg geen belangstelling voor.

Vleeskalversector genegeerd

Voor rundvlees is iets meer animo, maar de vleeskalversector – die nog steeds zit te springen om een regeling – moet nog altijd afwachten. Deze hard getroffen sector werd eerst volledig genegeerd door Wojciechowski en heeft vooralsnog geen andere keuze om vlees voor eigen rekening in te vriezen. Mogelijk dat jongste inzichten over het beroep op de regeling de Europese Commissie nog doen bijdraaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.