Rundveehouderij

Achtergrond 17 reacties

Voermaatregel toont macht ministerie

Sectororganisaties LTO en Nevedi zijn tegen. Toch verlaagt landbouwminister Schouten de maximaal toegestane hoeveelheid ruw eiwit in het krachtvoer van melkvee om de stikstofuitstoot te verlagen. Ze kan niet veel anders.

Politici zeggen vaak dat ze niet op de stoel van de ondernemer willen gaan zitten. En dus moet een ondernemer zelf bepalen wat hij een koe voert. De bewegingsvrijheid die hij hierbij heeft, wordt dit najaar echter behoorlijk beperkt. Landbouwminister Carola Schouten is met haar ministeriële regeling wel even op de stoel van de ondernemer én van de voerfabrikant gaan zitten.

Referentiejaar 2018 was extreem droog

De regeling lijkt aan de tekentafel ontworpen. Referentiejaar 2018 was extreem droog. Het ruwvoer bevatte toen heel veel ruw eiwit (RE), waardoor het RE-gehalte in het krachtvoer laag was. Met deze regeling wordt met de kaasschaaf nog een beetje ruw eiwit van deze lage norm van 2018 af gehaald.

In de toelichting bij de regeling windt het ministerie er ook geen doekjes om. Er is gekeken naar het RE-gehalte in krachtvoer in de laatste drie jaar, waarbij blijkt dat dit in 2018 het laagst was. “Daarom is dat jaar bij de bepaling van de normen als referentiejaar gekozen om de beoogde stikstofreductie van 0,2 kTon te bereiken”, aldus het ministerie.

Heeft de regeling het gewenste effect?

Of de regeling namelijk het gewenste effect heeft, is maar zeer de vraag. Zo zijn er geen normen voor de hoeveelheid krachtvoer die een veehouder aan zijn dieren geeft. In theorie kan hij dus dezelfde hoeveelheid eiwit aan zijn dieren blijven geven, maar dan door meer brok te voeren met een lager gehalte aan ruw eiwit. Grondstoffen met hoge gehaltes, zoals raapschroot mag niet meer aanwezig zijn op bedrijven of worden gevoerd. Zelfs geen kruiwagen, terwijl als je het aandeel van deze grondstof in het rantsoen verlaagt, je net zoveel stikstofreductie kan halen als via het verlagen van het RE-gehalte in krachtvoer.

Bierbostel en tarwegistcontentraat uitgezonderd

Een aantal grondstoffen, zoals tarwegistconcentraat en bierbostel, worden uitgezonderd voor de regeling. Deze grondstoffen passen prima in het streven naar kringlooplandbouw en het verwaarden van bijproducten, waardoor deze stroom door mag blijven gaan. De begrenzing van het RE-gehalte in veevoer geldt ook maar voor een korte periode: vier maanden. Daarna stopt de regeling automatisch.

De maatregel die Schouten neemt is dun. LTO en Nevedi reageren dan ook negatief. Ze zien liever dat er afspraken worden gemaakt met de sector over het totale voerspoor. Dat wil Schouten ook liever, omdat dit effectiever is. Maar het Landbouw Collectief vertrok bij het overleg, waar die afspraken op korte termijn niet mogelijk bleek. Voor Schouten, die met het kabinet heeft afgesproken om in 2020 voermaatregelen te nemen, restte dus maar één optie: doordrukken om zo de gemaakte afspraken na te komen.

Bij het doordrukken wordt wel rekening gehouden met de haalbaarheid in de praktijk. Zo wordt het doel verlaagd van 0,6 naar 0,2 kTOn reductie. Veehouders bij wie het ruweiwitgehalte in het rantsoen onder de 155 dreigt te komen, krijgen een uitzondering om de diergezondheid niet in gevaar te brengen.

Tweede Kamer kan niet stemmen over ministeriële regeling

De regeling wordt nu voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. De mogelijkheden om in te grijpen, zijn voor het parlement echter beperkt. Omdat het om een ministeriële regeling gaat, wordt er niet over gestemd. Alleen via moties kan de minister gevraagd worden de regeling aan te passen.

De vraag is of dit gaat te gebeuren. Hoewel er op het huidige voorstel kritiek is, voldoet het volgens het ministerie wel aan de wettelijke eisen die aan de maatregel wordt gesteld. Op papier klopt het en veel alternatieven lijken er op dit moment niet mogelijk. En dus drukt de minister door, want die mogelijkheid heeft ze. Ze geeft daarmee ook een signaal af naar de sector. Als het niet in samenspraak gaat, drukt ze door.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • w bak

  Bedankt landbouw collectief....

 • ENDE902

  Mevrouw Schouten heeft zichzelf onmogelijk gemaakt bij de sector. Dus is deze maatregel niet meer dan een wanhoopsoffensief. En wie uiteindelijk de macht heeft zullen we nog even afwachten.

 • Zuperboer

  Er zijn toch legio bedrijven met de benodigde vergunningen? Hoe kun je daar nu op terug komen als overheid en je met de bedrijfsvoering gaan bemoeien. Die is toch vergund? Ik begrijp hier langzamerhand niets van. Dat Schouten en het kabinet met haar in paniek zijn, doordat rond 2000 allerhande zaken de Natura 2000 in zijn gerommeld, is een feit. Maar dan moet ze dat frauduleus handelen van een deel van haar ambtenaren aanpakken.

 • info58

  De regeling heeft maar 1 doel nl verlaging van de hoge produktie van de koeien. Verleden jaar moest ze omwille van rechtzaken ivm vaststelling P rechten in relatie melkproduktie al bakzeil halen. Door minder RE in het krachtvoer te stoppen worden de topprodukties vanzelf wel minder dus het gratis gebruik maken van de P norm boven 10600 kg melk per koe wordt op deze manier ingedamt alleen zonder gedoe

 • farmerbn

  Volgens het ministerie voldoet het aan de wettelijke eisen. Maw ga aub niet met een jurist hier na kijken. Dat zou ik dus wel direct doen.

 • Gebageit

  wordt tijd voor collectieve ongehoorzaamheid

 • kleine boer

  Gebageit dat heb je mooi goed

 • Bolder01

  Waar is v.v.d. g ?

 • Grasspriet2020

  Collectief weigeren!

 • AndréHelder

  Bolder01: Vv.d.g heeft al een opvolger. Hij heet Vollenbroek

 • Bolder01

  Andre helder, dat wist ik niet 🤔

 • Henk.visscher

  Kop moet zijn< voermaatregel toont onbetrouwbaarheid overheid aan

 • deB.


  Macht?? Het is omdat wij een stel slapzakken zijn!

  Het wordt tijd dat het afgelopen is.... want wat mag ik nog zelf beslissen op het bedrijf?? Anders gaan ze zelf maar koeien melken, dit loopt de spuigaten uit

 • emaalderink

  Macht vh. grote geld...

 • EL

  Machtsmisbruik van de overheid,ze knijpen de strot van agrariërs steeds verder dicht!

 • gerben45

  Al die ministers daar in Den Haag, zitten er niet meer voor de ondernemers ,veehouders, land en tuinbouwers maar puur voor hun zelf .ze zijn de schoothondjes van Brussel. Alles moet plaatsmaken voor industrie en woningbouw.

 • AndréHelder

  Bolder01: ik doel op de periode vóór het fatale schot. Informeer maar eens bij boeren op en rond de Veluwe over de aanvragen van milieuvergunningen. Volkert maakte er een dagtaak van om daartegen processen aan te spannen. Na zijn vrijlating heeft hij deze vaardigheid weer opgepakt om zijn beperkte vrijheden aan te vechten.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.