Rundveehouderij

Achtergrond 14 reacties

Onderbouwing omstreden voermaatregel onduidelijk

De krachtvoermaatregel van landbouwminister Schouten moest vooral juridisch kloppen. De reductie van stikstof berust op aannames net als de gevolgen voor de praktijk.

De krachtvoerregels voor melkvee in de laatste vier maanden van dit jaar hebben een storm van kritiek opgeleverd. Boeren en voeradviseurs geven aan dat een maximum voor het aandeel ruweiwit alleen in het krachtvoer niet gaat werken. Het gaat melkveehouders in veel situaties tot tienduizenden euro’s kosten volgens Nevedi, de koepel van diervoerfabrikanten. Die kritiek is terug te vinden in het grote aantal vragen van Kamerleden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Komende week komt er mogelijk meer duidelijkheid. Juridische haalbaarheid staat voorop, zoals het ministerie zelf aangeeft.

Haalbaarheid stikstofreductie

De grote vraag is of de gewenste stikstofreductie met alleen deze krachtvoermaatregel gehaald wordt. Er is een advies van het College Deskundigen Meststoffenwet specifiek gericht op deze vier-maandenmaatregel. Dat geeft het ministerie aan in reactie op vragen van Boerderij.

Volgens LNV zijn de maximale normen in het krachtvoer en de beoogde reductie gebaseerd op cijfers uit 2018. Het CDM-advies bevestigt volgens LNV dat de stikstofreductie gehaald kan worden met de voorgestelde maatregel. Het reductiedoel komt omgerekend naar vier maanden uit op 0,2 kiloton stikstof.

Totaal voerpakket

De maatregel die LNV-minister Schouten wil invoeren, betreft een periode van vier maanden en gaat op korte termijn in. Eerdere adviezen van PBL en het RIVM over voermaatregelen gaan vooral over de langere termijn tot 2030. En in de meeste doorrekeningen gaat het om aanpassingen in het totale voerpakket. Dus niet alleen kijken naar (minder) ruweiwit in krachtvoer, maar juist in het totale pakket van ruwvoer, krachtvoer en ander voer zoals krachtvoervervangers. Daarvoor pleiten ook voeradviseurs en belangenorganisaties.

Hogere kosten

Een belangrijk deel van de kritiek richt zich op de kostenverhoging door de krachtvoermaatregel. Die kosten zijn volgens Nevedi het hoogst op (intensievere) melkveebedrijven op zandgronden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de droogte dit jaar. In de juridische toelichting van LNV bij de krachtvoermaatregel staat dat er naar verwachting ‘geen noemenswaardige negatieve financiële gevolgen’ zullen zijn.

In augustus wordt nog bezien of de normen daadwerkelijk haalbaar zijn ‘gegeven de ruwvoersituatie in 2020’. Eventuele aanpassingen zijn volgens LNV mogelijk zonder nieuwe afstemming met de Europese Commissie. Nieuwe afstemming is wel nodig bij ‘significante wijzigingen’ zoals een ander toepassingsgebied, een korter tijdschema, extra eisen toevoegen en eisen aanscherpen.

Schakelen tussen emissie en depositie

Bij de stikstofmaatregelen draait het om de emissies (uitstoot) van stikstof (meestal uitgedrukt in kilotonnen ammoniak en stikstof) en deposities (neerslag) van stikstof op natuurgebieden. De depositie van stikstof op natuurgebieden (uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar) kan sterk verschillen per kiloton stikstofuitstoot. Dat is onder meer afhankelijk van de locaties van bedrijven (gemiddelde afstand tot stikstofgevoelige natuurgebieden) en het soort stikstof dat ze uitstoten.

In de Kamerbrief met stikstofmaatregelen van november 2019 wordt een ‘inschatting’ gehanteerd voor de stikstofreductie door voermaatregelen van 3,6 mol N per hectare per jaar. Volgens het ministerie van LNV is dat gebaseerd op meerdere ‘verkennende stikstofberekeningen van het RIVM’.

In de krachtvoermaatregel is een reductieopgave berekend van 0,2 kiloton in de laatste vier maanden. Volgens LNV is die reductie bepaald op basis van gegeven uit 2018 van het CBS voor wat betreft voer, dieraantallen en ammoniakemissie.

Drie pijlers
Voermaatregelen in de veehouderij vormen een van de drie pijlers in de vermindering van stikstofuitstoot voor de korte termijn. De andere twee pijlers zijn de lagere maximumsnelheid en de opkoopregeling varkenshouderij. De aanleiding voor stikstofmaatregelen is de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) die het stikstofbeleid onderuit haalde. In november kwam het kabinet met een maatregelpakket om in ieder geval de woningbouw en grote projecten zoals wegenbouw op korte termijn vlot te trekken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Kelholt

  Wat is de onderbouwing dan voor een fosfaatplafond? Of voor onderzaai maïs? Of voor de verhouding 80/20 grasland bouwland bij derogatie?
  Ik heb hier ook nog nooit een goede onderbouwing voor gezien dus waarom nu bij de voermaatrgel wel om een goede onderbouwing vragen?

 • Kletskoe

  Jurisldische haalbaarheid staat voorop zegt LNV. Dit betekent: de bouw moet doorgaan. Er moet ergens stikstofruimte vandaan. Geen juridische risico dat het weer misgaat en de bouw niet door kan. De consequenties voor de boeren zijn hieraan onderschikt.

 • Jaap39

  Duurt nog maar even en dan is de vraag naar huizen of andere bouwwerkzaamheden maar een laag niveau gezakt. Zorg er maar voor dat agrarische sector een sterke sector wordt, blijft er tenminste nog iets heel in Nederland.
  Met deze 4 maanden maatregel bereiken we enkel dat we vol gas op de muur rijden.
  Catastrofe op catastrofe. Dom dom dom. Geen land in de wereld die ons dit na kan doen. Waarom helpen we ons zelf in puin?

 • D. de Jong

  Technocratie met volledig wantrouwen naar de boer

 • Zuperboer

  Hoe bestaat het dat bedrijven met geldige verleende en getoetste NB- vergunningen hun bedrijfsvoering moeten gaan aanpassen?

 • Jaap39

  @Zuperboer sterk punt. Juridisch aanvechtbaar dus deze voermaatregel?!

 • Zuperboer

  @Jaap39; Schouten dendert maar door in de hoop iedereen te overrulen. Mij lijkt het zaak om juridisch gezien bij de kernvragen te starten. Ik vind het vreemd dat men zelfs vanuit de sector zo meegaand is. De tijd van polderen is voorbij. We moeten grondrechten als eigendom harder gaan bevechten.

 • JI

  Waarom stelt de overheid geen loket open waar onbenutte N rechten voor de rest van dit jaar kunnen worden aangeboden? De landbouwer kan daar de hoeveelheid N rechten en voor welke prijs hij ze ter beschikking wil stellen doorgeven.
  meetbaar resultaat en geen kosten voor de sector

 • tinusje

  @JL goed plan...te simpel denk ik daarom willen ze het niet

 • Sjefo

  Hier moet toch een rechter voor te vinden zijn die dat ontspoorde mens een halt toeroept, als het aan Schouten ligt betalen de boeren het hele gelag.
  Willen melkveehouders de melkproductie de op peil houden en de koeien gezond kunnen de meerkosten oplopen tot wel €30000 en dit in corona tijd, zie het hoofd
  maar boven water te houden .
  Als ik dan lees dat het juridisch moet kloppen en boeren daar totaal ondergeschikt aan zijn lijkt mij dat niet redelijk en billijk dit moet de rechter verbieden.
  Als de bouw stikstof nodig heeft moet de bouw zelf op zoek en niet Schouten dat heeft zij bij de melkveehouders ook niet gedaan, hoe zit dat met overheidssteun.
  Schouten heeft van het ooit mooiste beroep een rotzooi gemaakt dat mensen er niet meer met geassocieerd willen worden jongens/mannen maar vooral vrouwen willen niet meer werken in de landbouw.
  Schouten ik weet echt niet waarom jij minister van landbouw bent, je hebt de sector al totaal vernederd en je gaat maar door "wanneer houdt dat op"


 • kanaal

  in de ddr was ook alles juridisch haalbaar.

 • Piet p

  Ja de voerfabrieken gaan het op deze manier ook voelen.Vinden ze niet leuk..
  Straks kunnen ze niks meer aan díe arme boertjes verdienen.

 • nvanrooij1

  De stikstofproductie in 2019 is 3% lager als in 2018 dus de reductie is al lang gehaald.
  Vanwege de coronacrisis is de CO2 heffing voor het bedrijfsleven uitgesteld omdat het economisch niet haalbaar is.
  Waarom de landbouw dan wel de voermaatregel opleggen terwijl deze ook last heeft van de Corona ( melkprijs bijv. al 2 cent lager ). Bovendien is de stikstofuitstoot door dezelfde Corona reeds aanzienlijk verminderd.
  Dit is meten met 2 maten. Maar ja van deze Minister is geen enkel inlevingsvermogen te verwachten.
  Terwijl de landbouw een cruciale sector was.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.