Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Meer melk met Maxammon grain in melkveerantsoen

Maxammon grain bevat veel energie en eiwit. Aanvulling van melkveerantsoenen met dit product buffert de pens en leidt tot een efficiëntere melkproductie.

Sinds 2017 is Maxammon grain op de markt. De leveranciers zijn Alltech, AgruniekRijnvallei en De Eendracht, die in de afzet van het product met elkaar samenwerken.

Voorheen verkochten de drie partijen nagenoeg hetzelfde product, maar onder een andere naam. Om de slagkracht te vergroten, is besloten het product onder dezelfde naam Maxammon grain in de markt te zetten.

Maxammon grain is geplette tarwe of gerst waaraan ureum en een enzym zijn toegevoegd. Door de productie van ammoniak stijgt de pH en het eiwitgehalte van het product. “Maxammon grain bevat veel langzame energie in de vorm van veel bestendig zetmeel en veel eiwit (18%) en heeft vergelijkbare eigenschappen als die van een eiwitrijk krachtvoer”, vertelt Richard ter Beek, verkoopleider rundvee van AgruniekRijnvallei.

Extra stimulering penswerking koe

Ter Beek: “Maxammon grain heeft een hoge pH van gemiddeld 9 en dat zorgt voor een bufferende werking in de pens van rundvee. Op het moment dat het eiwit in Maxammon grain in de pens vrijkomt, zorgt dit voor extra stimulering van de penswerking. Dit heeft een positief effect op de voeropname, vertering en de melkproductie.”

Melkveehouders passen Maxammon grain toe als aanvulling op het melkveerantsoen. Het product is een goede vervanger van (dure) eiwitbronnen en is erg geschikt om naast vers gras en in rantsoenen met een redelijk aandeel mais te voeren.

Maxammon grain vult graskuilen met een lagere VEM en RE goed aan. Gebruikers hebben in het algemeen goede ervaringen met het voeren van Maxammon grain. “De koeien krijgen glans op de vacht, ze zijn gezond en produceren veel melk met hoge gehaltes”, zegt een gebruiker.

Lees verder onder de foto.

Maxammon grain is geplette tarwe of gerst waaraan ureum en een enzym zijn toegevoegd. Het bevat veel bestendig zetmeel (energierijk) en 18% eiwit en is te vergelijken met eiwitrijk krachtvoer. - Foto: Herbert Wiggerman
Maxammon grain is geplette tarwe of gerst waaraan ureum en een enzym zijn toegevoegd. Het bevat veel bestendig zetmeel (energierijk) en 18% eiwit en is te vergelijken met eiwitrijk krachtvoer. - Foto: Herbert Wiggerman

Stabiele pens, efficiënte productie, vogels in de stal

Het verstrekken van Maxammon grain met een voermengwagen verhoogt de zuurgraad van het basisrantsoen en daarmee van het pensmilieu. Het zorgt voor een meer stabiele pens, minder dunne mest en een betere penswerking. Dat verbetert de benutting van het rantsoen, met als resultaat een efficiëntere melkproductie. “De gehaltes zijn gestegen sinds ik Maxammon grain voer”, zegt een veehouder, die aangeeft dat veehouders het product beter niet los kunnen laten storten. “Dan heb je snel last van vogels en muizen.”

Een andere veehouder kreeg bij het los verstrekken voor het voerhek veel spreeuwen in zijn stal. Veehouders die Maxammon grain voeren, kunnen een deel van dure eiwitrijke grondstoffen, zoals soja en raap, in het rantsoen vervangen. Dat verlaagt ook de aanvoer van fosfor, omdat soja en raap meer fosfor bevatten.

Lagere voerconversie, hogere groei

Onderzoek door AgruniekRijnvallei op een aantal melkveebedrijven laat een stijging van de melkproductie zien en/of een besparing van voerkosten. Maxammon grain kan de melkproductie verhogen met 2 kilo per koe per dag.

Maxammon grain vult zowel het energie- als eiwitgehalte in het rantsoen aan en dat vervangt een deel van het krachtvoer. “De combinatie van lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten leidt tot een extra financieel resultaat van € 6.000 tot € 25.000 per jaar, afhankelijk van de effecten en bedrijfsomvang”, concludeert Ter Beek.

Uit onderzoek in Schotland blijkt Maxammon grain in vleesveerantsoenen de voederconversie te verlagen en de dagelijkse groei te verhogen.

Gunstige samenstelling

Het product bevat meer bestendig zetmeel dan onbewerkte, geplette granen en levert daardoor meer glucogene energie voor de productie van melk-eiwit.

De productie van Maxammon grain gebeurt op basis van regionale en niet gemodificeerde grondstoffen (non-GMO tarwe of gerst). Veehouders kunnen het product puur verstrekken of in een maatwerkmengsel met andere grondstoffen.

Met Maxammon grain is een hoger aandeel granen (extra energie) in het (basis)rantsoen van rundvee mogelijk en zijn veehouders minder afhankelijk van sojaprijzen. “Maxammon grain is door een bewerking wel duurder dan reguliere geplette gerst of tarwe, maar door een hogere voerbenutting en meer melk kan dat wel uit”, zegt een melkveehouder.

Lees verder onder de foto.

Melkveehouder Arie Verhoef in Schalkwijk (U.) vult het basisrantsoen aan met Maxammon grain. Hij vindt het prijs- en voertechnisch een interessant product. - Foto: Herbert Wiggerman
Melkveehouder Arie Verhoef in Schalkwijk (U.) vult het basisrantsoen aan met Maxammon grain. Hij vindt het prijs- en voertechnisch een interessant product. - Foto: Herbert Wiggerman

Technische gegevens Maxammon grain

Producenten: AgruniekRijnvallei (produceert het product ook voor Alltech) en De Eendracht
Leveranciers: Alltech, AgruniekRijnvallei en De Eendracht (www.alltech.com, www.argroep.nl en www.eendrachtrouveen.nl)
Kenmerken Maxammon grain:
• Bevat veel glucogene energie en veel eiwit en dat stimuleert de melkproductie en/of het verhoogt de vet- en eiwitgehaltes in de melk.
• Rustige vertering.
• Betere voerbenutting en betere mestscores (minder diarree).
• Past in maisrijke rantsoenen.
• Levering in bulk (voersilo), los gestort (15 of 25 ton) of in een slurf (25 ton).
• Verstrekking is mogelijk via een voermengwagen, krachtvoerboxen of los voor het voerhek.
• Ook geschikt voor maatwerk met andere grondstoffen.
Voederwaarde (per ks d.s. Maxammon grain grain gerst):
• 82% droge stof.
• 1.113 VEM
• 185 RE
• 582 zetmeel
• 116 bestendig zetmeel
• 256 glucogene nutriënten
• 88 WDVE
• 36 FEB
Prijs Maxammon grain:
• € 24 per 100 kilo (exclusief btw).
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven. Een product dat lijkt op Maxammon-graan, is Sodagrain, maar dat is graan ontsloten met natronloog in plaats van met ureum en een enzym. Sodagrain bevat daarom geen extra eiwit.

Ervaringen gebruikers met Maxammon grain

Albert Zents
Vorden (Gld.)
60 melkkoeien

“We voeren sinds twee jaar Maxammon grain om ons vee rustig te voeren. De algehele gezondheid van de koeien is goed en de mest is homogener. Dat wijst op een betere voerbenutting met een lichte stijging in melkproductie.
Onze koeien geven 9.000 liter melk met 5,30% vet en 3,85% eiwit.
Maxammon grain is duurder dan geplette gerst, maar levert ook extra eiwit en meer resultaat.”

Arie Verhoef
Schalkwijk (N.-H.)
380 melkkoeien

“Maxammon grain is een superproduct. Het geeft een rustige vertering en dat geeft veel rust in de stal.
We voeren het bijna een jaar. We zien glans op onze koeien, die met een productie van 11.500 liter het er goed op doen.
We laten het wel in een voersilo blazen, want bij een losgestort product krijg je toch last van vogels en muizen.”

Kees van Wijk
Waardenburg (Gld.)
110 melkkoeien

“Sinds het najaar van 2018 voeren we Maxammon grain, omdat we door droogte minder mais hadden geoogst.
Maxammon grain verbetert de (ruw)voerbenutting. Het individueel doseren van maximaal 2,5 kilo per koe per dag in krachtvoerboxen via de voercomputer bevalt goed.
Het vetpercentage steeg met 0,15% en het eiwitgehalte met 0,13%, daarmee kan het wat duurdere product goed uit.”

Eindoordeel over Maxammon grain:

PLUS
• Levert veel energie én eiwit.
• Buffering van de pens.
• Gemak.
• VLOG-/GMO-vrij.
• Verlaagt kosten eiwitaankoop.

MIN
• Past niet in rantsoenen met hoog aandeel gras (eiwit).
• Laag soortelijk gewicht (grote silo nodig).
• Risico op ongedierte bij los gestort product.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Van oorsprong Iers product om graan te conserveren omdat het klimaat daar niet meezit om het graan droog te oogsten. Door toevoeging van ureum gaat het ruw eiwit omhoog. Ruw eiwit is geen eiwit maar stikstof die door de ureum is toegevoegd. Het is volgens mij een fop-product die duur wordt verkocht. Doe je naast geplet graan ook ureum in de mengwagen dan heb je hetzelfde voor veel minder kosten.

  • NORMALE BOER

    yes geweldig nog meer fosfaatrechten kopen

  • wadevries

    Ureum aan voer toevoegen? Vloeibare kunstmest? Klinkt lekker gezond

Of registreer je om te kunnen reageren.