Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

A-ware houdt melkprijs gelijk

Royal A-ware introduceert een nieuwe melkprijs: ‘gewogen werkelijk uitbetaalde melkprijs’.

Zuivelbedrijf Royal A-ware houdt de melkprijs over januari gelijk aan die over december, maar doordat de eenmalige toeslag vervalt, ontvangen leveranciers toch € 1,00 per 100 kilo minder. Nog een verandering is dat de onderneming de melkprijs ook gaat presenteren bij een eiwitgehalte van 3,57% per kilo.

Omdat dit, net als bij DOC Kaas, maar in afwijking tot FrieslandCampina, geen herberekende melkprijs betreft, heeft dit per saldo geen financiële gevolgen voor de leverancier.

Kale melkprijs € 33

De kale melkprijs komt dus uit op € 33,00 per 100 kilo, de maximale melkprijs op € 37,75. Dat is bij de oude gehaltes. Bij de nieuwe gehaltes is het € 33,50 versus € 38,25.

De biologische melkprijs voor januari komt uit op € 48,96 per 100 kilo melk. Dit is verhoging met € 2,00 per 100 kilo, ten opzichte van december 2019.

Nieuwe berekening melkprijs

Als toevoeging bij de publicatie van de melkprijs presenteert Royal A-ware voortaan een ‘gewogen werkelijk uitbetaalde melkprijs’, de WP. Een soort tegenhanger van de garantieprijs van FrieslandCampina. De WP geeft volgens A-ware weer hoe de onderneming totaal presteert qua melkprijzen. De WP is het werkelijk uitbetaalde melkgeld in de desbetreffende maand (bij 4,41% vet en 3,57% eiwit), gedeeld door het totaal aantal kilo geleverde melk van alle melkstromen (exclusief bio).

Gemiddelde kwantumvolume

Voor januari bedraagt de gewogen werkelijke A-ware melkprijs (WP) € 36,08 per 100 kilo, zo wordt gemeld. Hierbij is de kwantumtoeslag ook niet gebaseerd op een volume van 1,1 miljoen kilo, maar op het gemiddelde kwantumvolume van alle melkveehouders in de desbetreffende melkstroom van 2019. De gewogen prijs voor traditionele melk bedraagt volgens A-ware € 34,20, de gewogen AH-melkprijs € 38,30, de boerderijmelkprijs € 35,54 en de weidemelkprijs € 35,29 per 100 kilo.

Laatste reacties

  • Eminem2010

    Laten we het nog minder transparant maken voor de boer om echt te kunnen vergelijken.

  • RIEN65

    Beste Eminem, je hoeft niets te vergelijken RFC maakt de prijs de rest volgt.

  • Bennie Stevelink

    Ze proberen met WP de aandacht af te leiden van de slechte prijs voor basismelk.

Of registreer je om te kunnen reageren.