Rundveehouderij

Achtergrond

Tamme handel in rosékalveren

Het is momenteel een zwakke markt voor rosé kalfsvlees.

Jong-rosévlees tendeert nog ongewijzigd, wat leunend op de vlotte verkoop van blank kalfsvlees, het oud-rosé vlees daarentegen wordt 5 cent per kilo goedkoper. Het aanbod is nog steeds groot in dit segment, terwijl de verkoop van het vlees moeizaam gaat. Dat is in overeenstemming met de in het algemeen niet florissante rundvleeshandel. Voor rosé geldt: de vakanties zijn voorbij, waardoor een groot deel van de vraag wegvalt. Wat al langere tijd een negatief effect heeft op de rund- en kalfsvleesmarkt is de sterk gedaalde opbrengst van huiden, die nagenoeg gehalveerd is. Dat drukt voor de slachter de opbrengst van een kalf circa € 0,20 per kilo.

Lage nuka-prijzen

Het aanbod oud-rosé kalveren is te groot, als gevolg van doorschuiven van volumes jong-rosé die lastig te verkopen waren voor een redelijk prijs. De prijs voor ‘oude’ gaat nu zakken. Jongrosé kalveren zijn nog wel te slijten, maar niet meer dan prijshoudend. Startkalveren zakken weer € 5,00 per stuk aan de onderzijde van de notering. Bij het huidige prijsniveau legt kwaliteit meer gewicht in de schaal. De lage nuka-prijzen zorgen voor meer druk op de prijs van starters.

Prognose: jongrosé stabiel, prijsdruk oudrosé en starters.

Of registreer je om te kunnen reageren.