Rundveehouderij

Achtergrond

Proeftuin voor insectenkweek op melkveebedrijf

Insecten kunnen een deel van de benodigde eiwitten voor de veehouderij leveren. Seppe Salari is overtuigd van de mogelijkheden en richt daarvoor een proeflocatie op een melkveebedrijf in.

Bij kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg opent in februari 2020 een proeftuin om reststromen door larven om te laten zetten naar nieuwe voedselproducten. Initiatiefnemer hiervoor is Seppe Salari, die samen met partners Jason Kiem en Jesse Turkstra een kleine 2 jaar geleden InsectoCycle heeft opgericht. Het jonge bedrijf heeft de ambitie om op termijn een deel van het benodigde eiwit voor de veehouderij door insecten te laten produceren. Salari heeft aan Wageningen University de richting Entomologie (studie van insecten) gestudeerd en is gespecialiseerd in insectenkweek.

Wat gaan jullie doen in Giessenburg?

“In een lege stal maken we een proefopstelling met 3 klimaatcellen waar we het gebruik van insecten voor de praktijk kunnen uitproberen. Het is een tussenstap tussen het werken in het laboratorium dat we nu 2 jaar doen en grootschalige praktijktoepassingen. We gaan de wei van de veehouder, maar ook andere reststromen uit de regio via de larven omzetten in hoogwaardige stromen. In eerste instantie worden de gemalen larven ter plaatse gevoerd aan vissen, maar we werken ook met de mengvoerindustrie aan toepassingen in voeders voor kippen en varkens.”

Seppe Salari in de klimaatcel bij de Wageningen University & Research waar hij zijn werk met insecten begonnen is. - Foto: Henk Riswick
Seppe Salari in de klimaatcel bij de Wageningen University & Research waar hij zijn werk met insecten begonnen is. - Foto: Henk Riswick

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?

“De Black Soldier Fly (zwarte soldatenvlieg) is een alleseter en een zeer efficiënte omzetter van nutriënten. De larf bestaat voor de helft uit eiwit en uit 20 tot 30% uit vetten op basis van droge stof. We willen weten hoe de omzetting van diverse reststromen gaat en wat dat betekent voor de aminozuursamenstelling. Ook aspecten als veiligheid en invloed van verontreiniging van stromen op het eindproduct worden bekeken. Daarnaast werken we aan het opzetten van een keten met andere partijen met verdienmodel.”

Waarom wordt gekozen voor reststromen die al waarde hebben als diervoeder?

“Voor deze melkveehouder levert de kaaswei niets op. Voor ons is de wei een belangrijke drager om andere grondstoffen mee aan de larven te voeren, denk bijvoorbeeld aan afval van een groentesnijderij. We kijken ook naar bijvoorbeeld pulp uit de appelsapverwerking en champost uit de champignonkweek. Maar als mensen nog interessante producten hebben, dan kunnen ze altijd contact opnemen.”

Europese regelgeving verbiedt het nu om dode insecten aan vee te voeren. Levende insecten mogen wel, maar dat is wat lastig

Welke wettelijke hindernissen zijn er te nemen voordat insecten verwerkt kunnen worden tot diervoeders?

“Europese regelgeving verbiedt het nu om dode insecten aan vee te voeren. Levende insecten mogen wel, maar dat is wat lastig. We hebben goede hoop dat de EU het voor kippen als eerste mogelijk maakt en later ook voor varkens. We zijn zelf daar niet bij betrokken maar worden wel op de hoogte gehouden. De overheid ziet ook dat insecten bij kunnen dragen aan de circulaire gedachte. In de Zuid-Hollandse landbouwsector wordt jaarlijks 82.000 ton organische reststromen geproduceerd. Als hier 10% van gebruikt wordt voor de kweek van larven, levert dit 1.600 ton larven op.”

Wie betaalt deze proefopzet?

“Deels door maatschap Kuiper en InsectoCycle. De proefopzet wordt mede mogelijk gemaakt door gelden uit de POP3 regeling van de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het regionale AV-Ontwikkelingsfonds ondersteunt ons ook.”

Of registreer je om te kunnen reageren.