Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactielaatste update:9 okt 2019

Ierland wil remmen en naar meer marge met melk

Ierlands grootste melkverwerker, Glanbia Ireland, wil naar een lager groeipercentage in melkaanvoer. Het ziet meer perspectief in margeverbetering dan in vergroting van de aanvoer. Dat blijkt uit een interview met coöperatievoorzitter Martin Keane in Melkvee100plus.

De Ierse melkplas groeide na het einde van de quotering met ruim een derde, of bijna 10% per jaar. Dat is volgens Keane niet houdbaar. We kunnen niet € 100 miljoen per jaar blijven investeren in uitbreiding, en ook niet eenzelfde waardegroei creëren als de afgelopen jaren. De wereldmarkt voor zuivel groeit met 1,5 tot 2% per jaar. Dan werkt een structurele productiegroei van 5 tot 10% per jaar niet.”

Lees het interview in Melkvee100plus: 'Geen quota, maar wel snel een eind aan ongeremde groei'

Martin Keane: "Ik wil geen herhaling van dertig jaar ketening. Maar we kunnen niet stil blijven zitten. " - Foto: Mark Pasveer
Martin Keane: "Ik wil geen herhaling van dertig jaar ketening. Maar we kunnen niet stil blijven zitten. " - Foto: Mark Pasveer

Keane wil echter geen quotering invoeren. “Quotering remt alle kansen, ik wil geen herhaling van dertig jaar ketening. Iedere melkveehouder moet zijn eigen richting kunnen uitzetten. Maar we kunnen niet stil blijven zitten. We moeten de verwachting van de leden en hun appetijt om te groeien matchen met de noden van Glanbia en de kansen in de markt. Ik zie dus snel een einde aan die ongebreidelde groei komen.” Een vorm van beperking van de melkaanvoer is echter onvermijdelijk, stelt Keane. “Het hele veld overziend, is het logisch te stellen dat we moeten ingrijpen.”

FrieslandCampina als voorbeeld voor Ierlands grootste melkverwerker

Een systeem als bij FrieslandCampina invoeren, is een van de opties waarnaar Glanbia kijkt. ”Regel nummer een in een zuivelcoöperatie is dat we alle melk verwerken die de leden aanbieden. Dat hoeft niet allemaal voor dezelfde prijs. De prijs kan dus binnen de regeling een rem gaan vormen. Een alternatief is dat we zeggen: expansie prima, dat kan bij ons, maar schrijf dan wel even een cheque zodat wij kunnen investeren. Er is echter nog niks beslist, dit zijn de denkrichtingen.”

Een rem op de aanvoer is een van de knoppen waaraan Keane wil draaien om het rendement op peil te houden en te verbeteren. De tweede knop is een betere vermarkting van de melk. “FrieslandCampina heeft iets knaps gerealiseerd dat het 120/6 als grassbased kan slijten bij zijn afnemers”, stelt Keane. “Onze koeien weiden rond 300 dagen per jaar en staan in de winter, tijdens de droogstand, twee maanden op grasproducten. Onze bedrijven zijn veelal meer dan vijf generaties in de familie. Dat alles is een droom om te communiceren. De consument is steeds gevoeliger voor dit soort zachte punten.”

Eén reactie

  • farmerbn

    Dat groeiers mee moeten betalen voor extra melkverwerkingscapacitiet is goed. Hadden ze in Nederland ook moeten doen. A- en B-prijs is ook wijs. Het Franse systeem eigenlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.