Rundveehouderij

Achtergrond

Prijs zuiglammeren verandert niet

Ondanks een vlotte handel bleef de prijs voor zuiglammeren op de veemarkt in Leeuwarden andermaal stabiel.

Voor zuiglammeren ligt de prijs nog altijd tussen de € 102,50 tot € 112,50 per dier. Handelaren verwachten niet dat hier snel verandering in komt. Het aanbod is namelijk niet heel erg ruim, maar ook de vraag is, zeker nu het islamitische Offerfeest achter de rug, niet heel erg sterk. Handelaren gaan voor de komende tijd uit van een markt die in evenwicht is.

Wat door handelaren als positief wordt ervaren, is dat de stallen bij exporteurs en slagers niet vol staan. Ze hebben dus de komende weken nog wel dieren nodig. Toch zal die vraag niet leiden tot een hogere prijs voor de zuiglammeren. Bij de slachtschapen gaat de prijs wel wat omhoog deze week, maar ook hier is de rek er wel een beetje uit.

De afzet van het vlees is nog altijd matig. Dat heeft vooral te maken met de tijd van het jaar. Door de vakantieperiode wordt veel minder vlees gegeten. Vanaf eind augustus of begin september trekt die vraag weer wat aan. Afhankelijk van het aanbod aan lammeren kan de prijs dan wat omhoog. Voorlopig wordt uitgegaan van een stabiele prijs.

Prognose: stabiele prijzen.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vind je in Boerderij op Maat:  

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.