Rundveehouderij

Achtergrond

‘Mais is stabiele factor’

Ruwweg de helft van het rantsoen van de koeien van Wim en Henk van Rooijen bestaat uit snijmais. Het is de stabiele factor in het automatisch voersysteem.

Dit jaar bestaat 45% van het rantsoen van de melkkoeien van familie van Rooijen in Ospel (L.) uit snijmais. Normaal gesproken is dat meer, tot rond 60% geven de broers Wim (58, rechts), Henk (55) en zijn zoon Edwin (20) aan.

Henk en Wim van Rooijen. - Foto: Bert Jansen
Henk en Wim van Rooijen. - Foto: Bert Jansen

Waarom dit jaar minder mais?

“Dat het dit jaar minder is heeft alles te maken met de droogte van vorig jaar. We hebben zelf altijd 11 ha mais en kopen dan nog aan. Maar vorig jaar was mais erg duur. Daarbij komt dat we nog veel kuilgras uit 2017 lag. Dus voeren we dit jaar dan maar wat minder mais en benutten de voorraad graskuil”, legt Wim uit.

Jullie melken en voeren met een robot?

Henk: “Ja, we melken 175 melkkoeien met 3 robots. De productie is 10.000 kilo melk per koe met 4,40% vet en 3,55% eiwit. En er is een voerrobot. Het geeft arbeidsverlichting en een constant rantsoen aan het voerhek. Daarin is mais het stabiele product.”

Mais is voor ons belangrijk

“We hebben het gevoel dat rantsoenwisselingen bij automatisch voeren direct effect heeft op koeien. Dat merk je als je overschakelt naar een andere graskuil, maar ook al als je een keer een uur later voert dan de koeien gewend zijn, bijvoorbeeld door onderhoud. Daarom is voor ons mais belangrijk. En je melkt er gemakkelijk van.”

Hoe verliep de maisteelt dit voorjaar?

“Dit jaar is in de eerste week van april het maisland bemest met 45 kuub rundveedrijfmest in het vanggewas. Vlak voor zaai is het land geploegd en zaaiklaar gemaakt. Op 26 april hebben we gezaaid. Daarna hebben we vóór opkomst nog tegen onkruid gespoten. Dat is prima bevallen. We hebben alleen de akkerranden, die toch gevoelig zijn voor onkruid, nabehandeld.”

Hebben jullie onderzaai uitgevoerd?

“Ja, om zeker te zijn dat we niet voor 30 september moeten hakselen, hebben we rogge ondergezaaid. Het perceel waar de veehouders naar kunnen kijken in de ruwvoerronde is ondergezaaid met Italiaans raaigras. We willen van onze mais de maximale opbrengst en kunnen hakselen als de mais daar aan toe is. Onderzaai maakt dat we niet aan een datum vast zitten.”

Hoe kuilen jullie in?

“Bij inkuilen wordt de mais behandeld met Silosolve. Dat doen we ook bij onze graskuilen. Onlangs is een infraroodscan gemaakt van onze graskuilen. Daarbij was 1 snede, die onderop in de silo lag, niet behandeld. En met zo’n scan haal je er toch afwijkingen uit. Dan zie je dus bewijs dat zo’n toevoegmiddel helpt. De voersnelheid van de maiskuil is 1,20 meter per week. Net genoeg om broei voor te blijven. De kuil is met 2 lagen plastic afgedekt. Daar bovenop ligt dekzeil. De randen zijn voorzien van zand en op de rest van de kuil liggen banden.”

Op dit bedrijf wordt 29 augustus de Ruwvoerronde Mais gehouden. Aanmelden kan via: www.ruwvoerronde.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.