Rundveehouderij

Achtergrond

Flexibiliteit met melkrobots en gerenoveerde stal

Edwin van der Weerd schakelde in 2017 om naar melkrobots en renoveerde in 2018 zijn ligboxenstal. Hij is blij met de vrijheid, flexibiliteit en meer melk per koe.

4 kilometer ten zuidoosten van Zwolle houdt Edwin van der Weerd 80 koeien op gronden van Stichting Vrouwenhuis Zwolle. “In 2003 ben ik samen met melkveehouders Bernard en Ria Reuvenkamp op de huidige locatie begonnen. We zaten in maatschap tot 2008, daarna is het bedrijf zelfstandig verdergegaan”, vertelt Van der Weerd, die in overleg met de stichting steeds meer grond kon pachten. “Ik heb nu een huiskavel van 58 hectare. Dat werkt praktisch en ik ben meer dan zelfvoorzienend in het ruwvoer.” In 2003 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd met ruimte voor 108 koeien.

Tekst gaat verder onder de video.

 

Aanschaf melkrobots

In 2017 schakelde Van der Weerd om van een 2x7 visgraatmelkstal naar 2 Lely-melkrobots. Het vervangen van de oude melkstal door 2 melkrobots kostte slechts 2 ligplaatsen in de stal. Hij nam ook andere maatregelen om efficiënter te werken.

“In 2016 ben ik gescheiden en wilde ik meer flexibiliteit hebben in de bedrijfsvoering. Ik wil ’s avonds meer tijd kunnen doorbrengen met mijn kinderen. Om in m’n eentje efficiënter en toch flexibel te werken, heb ik diverse stalaanpassingen gedaan.”

Van der Weerd heeft samen met zijn schoonvader Rinus uitgedacht hoe hij de nieuwe stalindeling wilde hebben. “Over de tekeningen hebben Lely, mijn aannemer en uitvoerders meegedacht. Daardoor is er nog een ruimte voor de bekapbox naast de separatieruimte gekomen, ten koste van kantoorruimte.”

De melkrobots werden in augustus 2017 aangeschaft. Eerst molk de Overijsselse melkveehouder zijn koeien met de robots achterin de ligboxenstal. “De verbouwing kon pas in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.” In maart 2018 is de oude 2x7 visgraatmelkstal volledig gesloopt en kwam er extra kelderruimte onder. Op 4 juli 2018 stonden de robots op de juiste plek en zijn nog meer aanpassingen doorgevoerd voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Edwin van der Weerd, melkveehouder in Laag Zuthem (Ov.)


 • Eenmansbedrijf Edwin van der Weerd (45) pastte in 2018 zijn melkveebedrijf aan voor meer arbeidsefficiëntie. Er kwamen 2 melkrobots en een Juno-voeraanschuifrobot. Ook is de routing voor weidegang verbeterd. Edwin heeft 2 kinderen, Jesse (15) en Marit (11). - Foto’s: Koos Groenewold

  Eenmansbedrijf Edwin van der Weerd (45) pastte in 2018 zijn melkveebedrijf aan voor meer arbeidsefficiëntie. Er kwamen 2 melkrobots en een Juno-voeraanschuifrobot. Ook is de routing voor weidegang verbeterd. Edwin heeft 2 kinderen, Jesse (15) en Marit (11). - Foto’s: Koos Groenewold

 • Flexibiliteit met melkrobots en gerenoveerde stal

Bedrijfsgegevens

80 melk- en kalfkoeien

60 stuks jongvee

62 hectare grond, waarvan 4 hectare weidevogelland

54 hectare grasland

8 hectare mais

10.000 kilo melk per koe

3,63% eiwit

4,44% vet

Andere maatregelen

Van der Weerd liet de ruimte onder de voormalige melkstal verder uitgraven, zodat hij 130 kuub mest extra kan opslaan. Er is een grote wachtruimte voor de robots gemaakt met rubber op de roosters voor meer grip. “Daarnaast is een grotere machinekamer gerealiseerd en heb ik gezorgd voor een separatieruimte met 3 ligboxen. Het kantoor viel kleiner uit om ruimte te maken voor een bekapbox, maar daar ben ik wel blij mee.” De ligboxen voor droge koeien zijn omgewisseld voor jongveeboxen en andersom. De ruimte voor de droge koeien ligt nu naast het strohok en het jongvee staat achterin de stal. “Logistiek gezien werkt dat beter. Vorig jaar heb ik een Juno-voeraanschuifrobot aangeschaft, waardoor ik ook flexibel ben in de voertijden. ”


 • Van der Weerd maakt de roostervloer in de ruime wachtruimte voor de 2 robots schoon. Hier is rubber aangebracht voor meer grip.

  Van der Weerd maakt de roostervloer in de ruime wachtruimte voor de 2 robots schoon. Hier is rubber aangebracht voor meer grip.

 • Boven de melkrobots en het afkalfhok hangen camera’s waarmee Van der Weerd op afstand het melken en afkalven in de gaten houdt.

  Boven de melkrobots en het afkalfhok hangen camera’s waarmee Van der Weerd op afstand het melken en afkalven in de gaten houdt.

 • Tegelijkertijd met de verbouwing van de stal is naast de stal een terugloopgang gemaakt. De koeien lopen na een melking via deze gang naar de weide.

  Tegelijkertijd met de verbouwing van de stal is naast de stal een terugloopgang gemaakt. De koeien lopen na een melking via deze gang naar de weide.

 • De ligplaatsen voor jongvee zijn omgewisseld voor droge koeien, die nu voorin de stal naast het strohok staan. Het oudere jongvee staat achterin de stal.

  De ligplaatsen voor jongvee zijn omgewisseld voor droge koeien, die nu voorin de stal naast het strohok staan. Het oudere jongvee staat achterin de stal.

 • De Juno-robot schuift het voer enkele keren per etmaal aan en dat maakt het voeren flexibeler. Het ontzorgt Van der Weerd en levert arbeidsgemak op.

  De Juno-robot schuift het voer enkele keren per etmaal aan en dat maakt het voeren flexibeler. Het ontzorgt Van der Weerd en levert arbeidsgemak op.

Weidegang

De koeien van Van der Weerd weiden ’s nachts. Nadat ze in de melkrobot zijn geweest, kunnen ze via een speciaal ontworpen terugloopgang naast de ligboxenstal naar de weide lopen. Via een klaphekje dat alleen naar binnen draait, kunnen de koeien weer in de stal terugkomen. “De weidegang is vanaf ’s avonds 6 uur tot ’s ochtends 6 uur. Het werkt prima in combinatie met robotmelken, ik haal 2,9 melkingen per etmaal. In de winter op stal is dat 3,3.”

Ik ben nu heel flexibel in de arbeid. Het komt niet meer op het uur aan en dat geeft veel vrijheid

Omdat het bedrijf voldoende eigen ruwvoer heeft, wil de melkveehouder zoveel mogelijk eigen voer benutten. Er wordt kuilgras en mais gevoerd met een blokkenwagen, aangevuld met 1,5 kilo grasbrok en maximaal 9 kilo krachtvoer per koe per dag. Een deel van het gras gaat naar de grasdrogerij om grasbrok van te maken. “Dat scheelt in aankoop van krachtvoer.”

Van der Weerd is ook actief met weidevogelbeheer en nestbescherming. Op 4 hectare geldt een uitgestelde maaidatum. “Ik heb ook een strook van 2.100 vierkante meter langs het maisperceel ingezaaid met een bloemenmengsel voor meer insecten en vogels.”

Toekomst voor opvolger

Zoon Jesse wil later het melkveebedrijf overnemen. De doelstelling is dan ook geleidelijk doorgroeien in het aantal koeien. “2 robots is op dit moment eigenlijk te veel voor 80 koeien, maar het doel is te groeien naar 106 koeien. Dan zijn er 53 koeien per robot, waardoor bij weidegang voldoende melkcapaciteit is. Alle aanpassingen zorgen ook voor arbeidsgemak.”

Ik wil niet meer terug naar een melkstal

In totaal zit er 360 uur eigen arbeid in de verbouwing. De totale kosten van de renovatie kwamen uit op circa € 280.000, waarvan € 180.000 voor de melkrobots. Daartegenover staan de voordelen van de stalrenovatie. “De melkproductie is met gemiddeld 650 liter per koe omhooggegaan, door vaker dan 2 keer daags te melken. Maar ook door een hogere voeropname, omdat de Juno het voer steeds aanschuift.”

De flexibiliteit en de vrijheid vindt Van der Weerd de belangrijkste voordelen van de stalrenovatie. “Dat komt elke dag terug en is eigenlijk onbetaalbaar. Ik wil in elk geval niet meer terug naar een melkstal.”

Of registreer je om te kunnen reageren.