Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Teelt soja in Nederland nog lang geen gemeengoed

De teelt van soja kan voor veehouders een bijdrage leveren om in eigen eiwit te voorzien en aanschaf van duur eiwit te verminderen of zelfs voorkomen. Dit zal nog niet direct gemeengoed worden. Eerst zullen nieuwe rassen met hogere opbrengsten nodig zijn.

Soja telen in Nederland om in eigen eiwit te voorzien, is een mooi initiatief, maar voorlopig lijkt de teelt geen vlucht te nemen. Struikelblok is de opbrengst per hectare. Veehouders en akkerbouwers spraken met elkaar over de kansen van sojateelt in Nederland tijdens een bijeenkomst van het netwerk ‘Goed Boeren’ over natuurinclusieve landbouw. Gastheer van de studiedag is Erik van Oosterhout van kaasboerderij ’t Bosch in Made (N.-Br.).

Tijdens de netwerkbijeenkomst in Made bekijkt Erik van Oosterhout (midden) de stand van zijn sojagewas. - Foto: Wijnand Hogenkamp
Tijdens de netwerkbijeenkomst in Made bekijkt Erik van Oosterhout (midden) de stand van zijn sojagewas. - Foto: Wijnand Hogenkamp

De zelf geteelde soja gaat samen met ccm in de kuil

Van Oosterhout teelt nu al voor het elfde jaar soja op zijn bedrijf. Hij heeft daar meerdere redenen voor. Hij verkoopt kaas op zijn bedrijf en in winkels in de regio en wil daarbij ggo-vrij produceren. Het is naast een bijzondere veestapel van bijna uitsluitend witrikken een uniek onderscheidend kenmerk. Zelf soja telen, geeft hem die garantie op ggo-vrije productie. Daarbovenop is zijn bedrijf erg extensief. De gemiddelde melkproductie per hectare ligt op slechts 6.000 kilo melk.

Tijdens de eerste jaren liet hij zijn soja ‘toasten’ en kreeg deze weer terug op het erf. Maar dat bleek te duur. De laatste jaren kuilt hij het in, samen met ccm. Alleen soja inkuilen geeft, door de olie, teveel kluitvorming en omdat hij geen mengwagen heeft, selecteren de koeien de brokken eruit. Nu het samen met de ccm is ingekuild, is hij van dat probleem af. Van Oosterhout heeft afgelopen jaar 15 ton bonen ingekuild met 50 ton ccm. Dat lijkt een goede verhouding.

Onkruidgevoelige sojateelt levert vergelijkbaar saldo op als zomergraan

Samen met de deelnemers neemt hij een kijkje op het veld. De soja staat er, op een paar plaatsen na, prima bij. Toch levert dit jaar geen topopbrengst, weet de Brabander nu al. Daarvoor waren de omstandigheden tijdens de zaai te droog.

Zolang er geen hogere opbrengsten komen, is de teelt van soja (nog) niet interessant

De teelt van soja is erg onkruidgevoelig. Daarom denkt Van Oosterhout dat altijd middelen nodig zullen blijven, zeker in een volveldse teelt. Gemiddeld worden 600.000 zaden per hectare gezaaid. 6 keer zoveel als bij mais. Als je dat in de rij zaait, komen de planten erg dicht op elkaar. Dat geeft wel de gelegenheid om te schoffelen, maar Van Oosterhout past dan toch liever gewasbeschermingsmiddelen toe.

Meer opbrengst nodig om op uitgebreide schaal soja te telen

Gemiddeld realiseert hij een opbrengst van 3,5 ton bonen. Daarmee ligt het saldo ongeveer op dat van zomergraan. Om soja als rendabele teelt in het bouwplan op te nemen, is voor een akkerbouwer liefst 4,5 ton opbrengst nodig. Daarvoor zullen nieuwe rassen onder Nederlandse omstandigheden getest en veredeld moeten worden.

Zolang er geen hogere opbrengsten komen, is de teelt van soja (nog) niet interessant en zal van sojateelt op uitgebreidere schaal nog geen sprake zijn. Voor Van Oosterhout maakt het geen verschil. Met zijn eigen soja kan hij zijn product, kaas, onderscheidend maken. Dat is voor hem leidend.

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    Veel geluk met het zoeken naar soyarassen die 4,5 ton per ha opbrengen. Hier in Canada en de USA is een dergelijke opbrengst zeer uitzonderlijk hoog. En dat terwijl het klimaar er hier beter geschikt voor is en er erg veel aan veredeling wordt gedaan om de opbrengsten te verhogen. Maar misschien lukt het in Nederland wel. Die 600.000 zaden per ha is wel wat rijkelijk veel voor onze begrippen. Hier worden gemiddeld zo’n 375000 zaden verzaaid. Scheelt weer in de kosten.

  • koestal

    Te weinig opbrengst per ha,hogere opbrengsten duurt nog jaren.

  • veldzicht

    Moet je daar nou een reportage aan besteden,6000 liter per ha ,daar kan toch geen GEWONE BOER boer van blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.