Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Kruislingmarkt Belgisch Witblauw in vizier van INRA 95

INRA 95 is een nieuwe kruislingstier met bloed van 5 vleesveerassen in zich. De tijd zal uitwijzen of het een positie kan veroveren.

De markt van kruislingstieren wordt in Nederland gedomineerd door Belgisch Witblauw, naast een handjevol andere vleesstieren. Sinds kort kunnen (melk)veehouders INRA 95 gebruiken. Het is een kruising van 5 vleesrassen die al in de jaren 60 in Frankrijk is ontwikkeld. De stier staat in de stal van de Franse fokkerijorganisatie Evolution.

Lees verder onder het kader.

INRA 95 is een mengeling van 5 rassen

INRA 95 is in de jaren zestig ontwikkeld door het Franse onderzoeksinstituut Institut National de Recherche Agronomique (INRA) in samenwerking met een ki-organisatie. Het is mengeling van 5 vleesveerassen: Belgisch Witblauw, Charolais, Blonde d ’Aquitaine, Rouge de Prés en Limousin. De nakomelingen worden Midavo-kalveren genoemd.
Later is het fokprogramma overgenomen door de Franse coöperatie Evolution. De meeste inseminaties met INRA 95 gebeuren in het zuidwesten van Frankrijk. Andere afzetgebieden liggen inmiddels ook in andere delen van Frankrijk en in de landen Italië, Spanje, Portugal, Denemarken en Duitsland. Sinds vorig jaar is INRA 95 ook in Nederland beschikbaar. Internationaal wordt het ras vermarkt door Evolution International, de exportorganisatie van Evolution.

In september worden op het bedrijf van Marcel van der Steen de eerste INRA 95-kalveren geboren. Lees zijn verhaal.

Veecom

INRA 95 in het najaar van 2018 door Veecom op de Nederlandse markt gebracht. Aantallen wil eigenaar Wim de Boer niet kwijt, maar wel dat over 6 maanden al 4 keer meer rietjes zijn verkocht dan begroot.

Volgens De Boer is INRA 95 een goed alternatief voor met name de Belgisch Witblauwe stier dankzij lichtere geboortes, betere bevruchtingsresultaten en minder kalversterfte. “Het past bij deze tijd, waarin melkveehouders meer gezonde en vitale kalveren willen en minder belasting voor de koeien.”

De Boer benadrukt ook de gunstige eigenschappen in de mesterij, zoals een hoge groei en gunstige voerconversie.

Voor de Nederlandse markt heeft Veecom 3 stieren op de markt: Jilouk, Joopy en Franky. Twee ervan worden ook in Duitsland gebruikt. Daar is INRA 95 een jaar langer op markt en zijn vorig jaar 50.000 rietjes van 4 stieren verkocht. Het verschil tussen de stieren zit vooral in het geboortegemak als gevolg van de zwaarte van de kalveren.

Lees verder onder de foto.

Voor de Nederlandse markt zijn drie INRA 95-stieren beschikbaar, waaronder Jilouk. Het verschil tussen de stieren zit vooral in het geboortegemak als gevolg van de zwaarte van de kalveren. De opbrengst van de kalveren ten opzichte van Belgisch Witblauw moet nog blijken. - Foto: Veecom
Voor de Nederlandse markt zijn drie INRA 95-stieren beschikbaar, waaronder Jilouk. Het verschil tussen de stieren zit vooral in het geboortegemak als gevolg van de zwaarte van de kalveren. De opbrengst van de kalveren ten opzichte van Belgisch Witblauw moet nog blijken. - Foto: Veecom

Lagere opbrengst

Het eerste INRA-kalf is medio mei in Nederland geboren en er volgen er nu snel meer. Eén van de nadelen is dat de kalveren mogelijk minder opbrengen dan de Belgisch Witblauwe nakomelingen. Volgens Veecom en Evolution hoeven de kalveren op dat gebied niet onder te doen en worden in Frankrijk en Duitsland op veilingen vergelijkbare prijzen gemaakt. Hoe dat in Nederland uitpakt, zal de tijd uitwijzen; in de markt wordt over een bedrag van zo’n € 40 per kalf lagere opbrengst gesproken. “De dieren zijn iets fijner dan de Belgisch Witblauwe, en dat geldt ook voor het vlees”, aldus De Boer. “De vleeskwaliteit is zeker zo goed.”

Handel wennen aan nieuw type kalf

Ook veehandelaar Arjan van Mourik wil de kat uit de boom kijken voordat hij een goede voorspelling durft te doen over de kansen van INRA 95 in Nederland. “Ik merk er in de markt nog weinig van. Maar over 1 tot 1,5 jaar zal meer duidelijk zijn. Er zijn dan grotere aantallen met ervaring hoe de kalveren het in de stal en qua opbrengst doen. En de handel zal moeten wennen aan een nieuw type kalf. De vroegrijpheid speelt ook een rol.”

Van Mourik, die veel kalveren afzet met Belgisch Witblauw-bloed, is van mening dat ook binnen het huidige stierenaanbod al veel te kiezen is. Het hoeft volgens hem zeker niet altijd het meest luxe te zijn. Wat dat betreft ziet hij zeker wel mogelijkheden voor INRA 95. “Het belangrijkste is om te weten wat afnemers willen.”

Lees verder onder het Facebookbericht.

Verschillen in aanbod

De mening dat veehouders nog te weinig kijken naar de best passende stier, wordt gedeeld door Ruben Bonne, Product Manager Vleesvee bij CRV. Bonne kent de geluiden van nadelen van de Belgisch Witblauwe maar wil dat niet op het conto van het ras schuiven. “Veel veehouders gebruiken één type stier en kijken te weinig welk type het beste bij de betreffende koe past.” Ook ziet hij verschillen in aanbod van stieren tussen ki-stations. “Vandaag de dag heeft iedere aanbieder Belgisch witblauw sperma beschikbaar.”

Bonne zegt dat het Belgisch Witblauwe ras niet voor niets een sterke positie heeft verworven en de vleeskwaliteit bijzonder goed is. “Daarom is ondertussen meer dan 35% van de eerste inseminaties op een Holstein in Nederland nog altijd een Belgisch Witblauwe.” Hij benadrukt het grote aantal stieren dat beschikbaar is en dat via Belgian Blue Group toegang is tot een uitgebreid fokprogramma, dat nog steeds in volle ontwikkeling is en z’n vrucht afwerpt. “Op dit moment zien wij binnen CRV ook een toename in het gebruik van bijvoorbeeld een vleesras als Aberdeen Angus. Als CRV volgen wij alle nieuwe marktontwikkelingen en de tijd zal het uitwijzen hoe de vraag naar vlees en welk ras hier het beste bij past zich gaat ontwikkelen.”

‘Ik ben zuinig op mijn koeien, daar kan INRA beter passen’

In september worden op het bedrijf van Marcel van der Steen de eerste INRA 95-kalveren geboren. Hij heeft goede verwachtingen.

De melkveehouder heeft al jarenlang ervaring met Belgisch Witblauw op een deel van de veestapel. “Ongeveer 60% van de koeien wordt met een vleesras geïnsemineerd.” Hij gebruikt beide vleesrassen nu door elkaar. Dat hij deels voor een andere stier kiest komt niet uit ontevredenheid over het geboortegemak. “Door de juiste en betrouwbare stieren te kiezen hadden was dat geen probleem.” Toch ziet hij dat relatief zware kalveren een belasting zijn voor de koeien. “Ik ben zuinig op mijn koeien, daarom past de INRA misschien beter.”

Lees verder onder de foto.

Marcel van der Steen (49) heeft in Steenderen (Gld.) een melkveebedrijf en gebruikt sinds kort de INRA 95 voor kruislingskalveren. Op het bedrijf zijn 240 melkkoeien en 130 stuks jongvee. Van der Steen heeft 115 hectare grond in gebruik. - Foto: Henk Riswick
Marcel van der Steen (49) heeft in Steenderen (Gld.) een melkveebedrijf en gebruikt sinds kort de INRA 95 voor kruislingskalveren. Op het bedrijf zijn 240 melkkoeien en 130 stuks jongvee. Van der Steen heeft 115 hectare grond in gebruik. - Foto: Henk Riswick

Lagere prijs voor kalf

Hoe de geboortes gaan en wat de kalveren straks opbrengen is voor hem nog onzeker. Hij houdt vast rekening met een lagere prijs van € 40 per kalf. “Maar het is nog afwachten. Mijn handelaar zegt: er gaat niets boven een Belg.”

Een voordeel waar hij nu al de vruchten van plukt, is de bevruchting. “Ik was gewend om probleemkoeien soms 4 keer of meer te insemineren voor een dracht.” Met INRA 95 worden ze een stuk makkelijker dragend. Van de eerste 10 inseminaties met INRA had hij al 9 drachtigheden. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Verder hoeven vanwege een slechte vruchtbaarheid nauwelijks nog koeien weg, wat economisch voordeel oplevert. “Dit maakt de mogelijk lagere kalverprijs zeker goed.”

Het minder belasten van de koeien rond de geboorte en het bevruchtingsgemak zijn voor hem vooralsnog een water lagere kalverprijs waard. Als het zo blijft dan verwacht Van der Steen helemaal over te stappen op de INRA.

Laatste reacties

  • klaasarend@hotmail.com

    Zijn er harde cijffers van betere bevruchting?

  • kloot

    een andere veehandelaar nemen

  • RIEN65

    In dit verhaal is maar een winnaar en dat is Veecom. Mesters willen duidelijk herkenbare vleeskalveren in het hok. Al wat daar buiten valt brengt minder op. Dat geldt voor INRA 95 maar ook voor de eenkleurige Aberdeen Angus kalveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.