Rundveehouderij

Achtergrond 6 reacties

Eisen teelt vanggewas bij maisteelt goed nageleefd

Maistelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regel dat op deze gronden direct na de maisoogst een ‘vanggewas’ geteeld moet worden.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA maakt bij de controle op het vanggewas gebruik van satellietbeelden. Met behulp daarvan kan op basis van een automatische analyse bepaald worden of op een perceel al een vanggewas is ingezaaid na het oogsten van de mais.

Kwaliteit van satellietdata

Voor de NVWA zijn de data van 48.255 maïspercelen geanalyseerd. Hieruit bleek dat op ruim 98% van deze percelen de regels voor het telen van vanggewassen goed werden nageleefd. Bij 207 percelen waar twijfel was over de teelt van het vanggewas zijn in januari 2019 inspecties uitgevoerd. Hierbij bleek dat op 28 percelen sprake was van een overtreding. Tegen deze telers is proces-verbaal opgemaakt. De kwaliteit van satellietdata neemt jaarlijks toe, evenals ondersteunende technieken als beeldherkenning en geautomatiseerde beeldverwerking.

Uit het onderzoek blijkt dat het analyseren van satellietdata een goed hulpmiddel is om risicogericht te controleren.

Verschillende manieren

Maistelers kunnen op verschillende manieren voldoen aan de teelt van een vanggewas: door vóór 1 oktober de mais te oogsten en vervolgens direct een vanggewas in te zaaien of door tijdens het groeiseizoen onderzaai uit te voeren, zodat het maisgewas op later tijdstip dan 1 oktober geoogst kan worden. Een derde manier is dat voor 1 oktober bij RVO.nl wordt gemeld dat op uiterlijk 31 oktober een wintergraan wordt ingezaaid, dat in het volgende kalenderjaar als hoofdteelt dient.

Lees ook: Vanggewas: onderzaaien of na maisoogst?

Eigen verantwoordelijkheid

Het kan voorkomen dat een onderzaai niet opkomt. Dan moet aangetoond worden wat de oorzaak daarvan is. Dit is volgens de NVWA de eigen verantwoordelijkheid van de landbouwer. Hij of zij moet aantonen dat ‘goede landbouwpraktijken’ zijn toegepast. Bij het telen van een vanggewas na mais op zand- en lössgronden gaat het er vooral om dat de nitraat die nog in de teeltlaag van de bodem aanwezig is, zo goed mogelijk wordt opgenomen door het gewas.

Toegestane vanggewassen

Als toegestane vanggewassen noemt de NVWA onder meer gras, winterrogge, bladkool bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale of Japanse haver. Het vanggewas neemt de in de bodem achtergebleven stikstof op en voorkomt daardoor dat deze uitspoelt en leidt tot verontreiniging van het grondwater. De wetgeving rondom de verplichting een vanggewas te telen is in 2019 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het vanggewas nu in principe uiterlijk 1 oktober moet zijn ingezaaid.

Straf voor overtredingen

De straf voor overtredingen van de regels kan zijn dat een bestuurlijke boete opgelegd, of een proces-verbaal opgemaakt wordt. De hoogte van de boete wordt bepaald door het OM.

Bij niet voldoen aan de vanggewas verplichting door derogatiebedrijven, wordt tevens een rapportage naar RVO.nl gestuurd die daarop een passende maatregel neemt en mogelijk de derogatie kan laten vervallen. Loonwerk ontslaat boeren niet van hun eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar van het perceel blijft verantwoordelijk over de verplichtingen van zijn percelen, aldus de NVWA.

Laatste reacties

 • grolschzetor

  op de website van Rvo verschenen dat het verplicht inzaaien van vanggewas ook voor korrelmais 1 oktober geldt IPV 31 oktober waar we vanuit gingen!😬

  Kijk op de onderstaande link voor meer info!
  <>

 • Piet Piraat

  @ grolschzetor, dat zie je fout, tot 1 october mag je meer soorten vanggewas zaaien dan tussen 1 october en 31 october. Dan mag je alleen nog sommige granen zaaien als vanggewas.

 • mts_kuijpers

  @piet piraat, die het daaropvolgend teeltjaar als hoofdgewas gelden. Klein addertje onder het gras (wintergraan)?

 • Piet Piraat

  @mts_kuijpers, goed kijken. Onder Biologische snijmaïs, korrelmaïs, suikermaïs, Corn Cob Mix, Maïskolvensilage staat:\

  Direct na de oogst als hoofdteelt
  Uiterlijk 31 oktober moet de volgteelt ingezaaid zijn Spelt
  triticale
  wintergerst
  winterrogge
  wintertarwe

  Volgteelt dus. Geen hoofdteelt.

 • farmerbn

  Boeren worden beter in de gaten gehouden dan de criminelen. Tenzij ze boeren als criminelen zien. Zou Poetin ook zo zijn of zijn de Russen vrij?

 • Stel je hebt met "goede landbouwpraktijken" onderzaai toegepast en deze komt niet uit. Krijg je dan de kans om het na de oogst het te herstellen? Is ook beter voor voorkoming ziekten, zoals maiswortelboorder etc.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.