Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

15% minder antibiotica door betere ontvangst kalf

Vermindering antibioticagebruik in kalverhouderij stagneert. Optimalisering kalverenontvangst helpt.

De vleeskalverhouderij heeft sinds 2007 grote stappen gezet in de vermindering van antibioticagebruik. Een reductie van 50% is behaald. In 2017 lag het gemiddelde aantal dierdagdoseringen volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) voor bedrijven met blankvleeskalveren op 23. Rosébedrijven met zowel starters als afmest zaten op 12,8, de roséafmesterij op 3 en roséstarters noteerden 83.

Door de ontvangst van kalveren te optimaliseren, kunnen kalverhouders het antibioticagebruik verder verminderen - foto: Frank Uijlenbroek.
Door de ontvangst van kalveren te optimaliseren, kunnen kalverhouders het antibioticagebruik verder verminderen - foto: Frank Uijlenbroek.

De laatste jaren daalde het antibioticagebruik niet hard meer. De sector heeft de grenzen van de huidige aanpak wel bereikt. Vanaf dit jaar heeft de SDa de actiewaarden voor verschillende sectoren aangepast. Voor blank ligt die waarde nu op 23 dierdagdoseringen, voor roséstart op 67 en voor roséafmest op 4.

Uitval kalveren moet 10% omlaag

Mede vanwege die aanpassing van de actiewaarden kijken de sectorpartijen waar nog mogelijkheden liggen om tot 1 januari 2022 een reductie met 15% ten opzichte van het huidige niveau te kunnen behalen.

In hetzelfde tijdsbestek moet de uitval van kalveren op vleeskalverbedrijven met 10% dalen. Volgens Henk Bekman, secretaris van Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK), lag de uitval over 2017 gemiddeld tussen 3,5% en 4,0%.

Voorwaarde voor de antibioticareductie is wel dat het Kalfvolgsysteem volledig operationeel is en er in de gehele rundveehouderij een gedegen aanpak van BVD komt.

De stuurgroep achter de ‘Landelijke aanpak IBR/BVD’ verwacht dat het ministerie van landbouw in 2020 met een AMvB voor IBR komt. Regelgeving voor BVD is afhankelijk van het opnemen van de ziekte op de Europese lijst voor bestrijdingplichtige ziekten.

Het eindpunt van dit traject is het loslaten van de kalveren uit de boxen

Tot nu toe is er mede door het kalfvolgsysteem veel aandacht voor verbetering van de kalvergezondheid op melkveebedrijven. Ook de kalvertransportsector werkt aan verbeteringen om stress te verminderen, waardoor transport minder belastend wordt voor de weerstand van het kalf.

Naast de nadruk op het voortraject bij melkveehouder en transport is het volgens voorzitter Wim Thus van LTO-vakgroep vleeskalverhouderij zaak om als sector ook de eigen verantwoording te nemen:

“De eerste 4 weken zijn voor een vleeskalf belangrijk. Daar zijn zeker nog slagen te maken. Zowel in de blankvlees- als in de rosévleeskalverhouderij. Eindpunt van dit traject is het loslaten van de kalveren uit de boxen.”

Het is verstandig om vooraf melk- en waterleidingen te reinigen en te zorgen voor schone drinkschaaltjes - foto: Bert Jansen.
Het is verstandig om vooraf melk- en waterleidingen te reinigen en te zorgen voor schone drinkschaaltjes - foto: Bert Jansen.

Ontvangst is maatwerk

De sector is inmiddels begonnen met een pilotproject waarbij kalverhouders in workshops met elkaar in gesprek gaan over wat volgens hen de beste start voor kalveren is. Thus benadrukt dat hier geen algeheel protocol uit gaat komen:

“Wat voor het ene bedrijf werkt, past een ander misschien helemaal niet. Het voordeel van met elkaar in gesprek gaan, is wel dat er eyeopeners zijn met een hoog ‘oh ja’-gehalte.”

Een van de grootste aandachtspunten bij de ontvangst van de kalveren is hygiëne. Er is niet alleen nog winst te behalen met striktere hygiëne bij het betreden van het bedrijf.

Ook bij ‘bewegingen’ van de boer of een medewerker tussen meerdere stallen of leeftijdsgroepen op bedrijven kan het aanscherpen van hygiënemaatregelen helpen om overdracht van ziekten te voorkomen.

Aandachtspunten verbeteren ontvangst kalveren

De eerste 4 weken dat vleeskalveren op stal staan, zijn cruciaal voor de rest van de periode. In die 4 weken en in de aanloop daar naartoe kunnen kalverhouders winst behalen. Dit zijn de adviezen:

Voorbereiding ontvangst:
-Loop alle apparatuur – zoals voerinstallatie, ventilatie en verwarming – na.
-Reinig de leidingen voor melkbereidings- en drinkwatersystemen. Vloeistoffen hebben een tijd stilgestaan en schadelijke kiemen kunnen zich vermenigvuldigen.
-Reinig de stal.
-Ontsmetten heeft eventueel zin – afhankelijk van de vorige ronde -, mits alle mest van alle te ontsmetten staldelen wordt verwijderd.
-Zorg voor een droge stal na reiniging en ontsmetting.
-Zorg voor schone voer- en drinkbakken en -spenen.
-Verwarm de stal in de winter tot een temperatuur van circa 15 graden tijdens de eerste 4 weken. Bij een lagere temperatuur verbruiken kalveren veel energie voor het warmhouden van zichzelf.
-Ventileer voldoende zodra de kalveren komen. Ze hebben een gelijkmatig en fris klimaat nodig.

Ontvangst kalveren:
-Zorg voor voldoende handen om kalveren op de plek te zetten en om ze de eerste voerbeurten te helpen de drinkschaal te vinden. Zodat melk op de juiste temperatuur en goed in de kalveren komt.
-Probeer stress bij kalveren zoveel mogelijk te verminderen.
-Verstrek onmiddellijk na aankomst water met electrolytenmix.
-Laat kalveren een tijdje met rust; ze moeten veel indrukken verwerken.
-Verstrek de eerste melkvoeding op de vaste voertijd.

Voeding:

-Voer bij voorkeur de eerste weken met een verrijdbare melkmenger; hierin blijft de melk goed op temperatuur. Doe dit In ieder geval de hele periode dat de kalveren in de babyboxen staan.
-Zorg ervoor dat de verstrekte melk altijd op de juiste temperatuur is.

Pilotproject met veelgebruikers

Net als in de varkenshouderij start SBK dit jaar een project met vijf bedrijven met een structureel te hoog antibioticagebruik. Een externe begeleider gaat op deze kalverhouderijen wekelijks om tafel met de boer, de dierenarts en adviseurs en begeleiders van integratie en voerleverancier.

Samen wordt een plan van aanpak opgesteld dat vervolgens gemonitord en eventueel bijgesteld wordt. In het project wordt ook nadrukkelijk gekeken naar meer samenwerking tussen de verschillende adviseurs.

Met de uitkomsten van het project kunnen ook andere bedrijven met een hoog antibioticagebruik handvaten krijgen. SBK streeft ernaar dat de groep bedrijven met een hoog gebruik in 2022 met 25% afgenomen is.

Laatste reacties

  • Vhouder

    50 % minder antibiotica gebruik laat dat de dokters en ziekenhuizen maar eens nadoen

  • Bolder01

    Weer zooooon profeet die op bezoek komt ,weet precies hoe het moet, zelf een baan heeft van 9. tot. 5 en geen kalf heeft. (Alleen een in het voorhuis

  • arink

    23 ddd???? Of moet er een komma tussen staan?

Of registreer je om te kunnen reageren.