Rundveehouderij

Achtergrond

Nieuw seizoen voor proeven Groene Weide Meststof

600 hectare grasland in de Achterhoek wordt bemest binnen het project Kunstmestvrije Achterhoek.

Circa 600 hectare grasland wordt dit jaar in de Achterhoek bemest met Groene Weidemeststof. Dat gebeurt binnen het project Kunstmestvrije Achterhoek. Vrijdag 15 maart was de aftrap voor het nieuwe seizoen met de ingebruikname van een nieuwe bemester om het vloeibare mestproduct uit te rijden.

Met een speciaal ontwikkelde bemester wordt de Groene Weide Meststof uitgereden.
Met een speciaal ontwikkelde bemester wordt de Groene Weide Meststof uitgereden.

De groene meststof is een geconcentreerde meststof met mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd bij mestverwerking Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Binnen het project mag de meststof worden gebruikt bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest als vervanger van kunstmest. Kunstmestvrije Achterhoek is een goedgekeurd proefproject in het lopende Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Speciaal aangepaste bemester

Op termijn is het doel dat in het project kunstmest volledig wordt vervangen door meststoffen uit onder meer dierlijke mest uit de regio. In 2018 zijn de eerste proeven gedaan met de groene meststof; een prototype. Nu wordt een speciaal aangepaste bemester gebruikt.

Voor 2019 is het voornemen om 600 hectare grasland te bemesten met GWM op 55 bedrijven. Dat kan uiteindelijk in de komende jaren 7.500 hectare op 150 bedrijven worden.

Het project Kunstmestvrije Achterhoek is een zelfstandig initiatief, maar heeft wel een link met het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) dat al langer loopt in het gebied. Tijdens een bezoek aan de regio begin maart werd de VKA door minister Schouten geprezen als een project dat past binnen haar visie op Kringlooplandbouw.

In hoeverre dat op korte termijn al een wijziging oplevert in het mestbeleid blijft nog afwachten. Boeren in de Achterhoek die samenwerken in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek pleiten al jaren voor ruimte in de meststoffenwet voor kunstmestvervangers bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest.

Herbezinning mestbeleid

Het is een van de vele voorstellen die ook aan de orde komen in de herbezinning van het mestbeleid. Over de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger wordt al jaren gelobbyd in Brussel. Binnen Kunstmestvrije Achterhoek worden nu praktijkresultaten verzameld en wetenschappelijk verantwoord door Wageningen UR.

De openingshandeling door van rechts naar links: de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting, Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV en Stijn Steendijk, directeur S&O van ForFarmers.
De openingshandeling door van rechts naar links: de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting, Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV en Stijn Steendijk, directeur S&O van ForFarmers.

De openingshandeling voor de aftrap van de bemesting met GWM in Geesteren werd verricht door vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de provincie Gelderland, For Farmers en Groot Zevert Vergisting, de producent van de meststof.

Of registreer je om te kunnen reageren.