Rundveehouderij

Achtergrond 24 reacties

‘Niet FrieslandCampina versus Natuurmonumenten’

Natuurmonumenten wil FrieslandCampina-leden helpen bij het versterken van natuur op hun bedrijf.

FrieslandCampina en Natuurmonumenten gaan samen werken aan het versterken van natuur op boerenbedrijven. De gezamenlijke ambitie is een substantiële toename van het natuuroppervlak op het boerenland. “Met deze samenwerking overbruggen we een kloof die lang heeft bestaan”, zegt Marc van den Tweel (54), algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Marc van den Tweel (54) is directeur van Natuurmonumenten dat 720.000 leden heeft. Ook zijn 200.000 kinderen aangesloten bij kinderprogramma Oerrrr) - foto: ANP.
Marc van den Tweel (54) is directeur van Natuurmonumenten dat 720.000 leden heeft. Ook zijn 200.000 kinderen aangesloten bij kinderprogramma Oerrrr) - foto: ANP.

Waarom wil Natuurmonumenten juist nu samenwerken?

“Helaas hebben boeren en natuurbeschermers in de afgelopen jaren te veel met de rug naar elkaar toegestaan. Het kan heel plezierig zijn om je te wentelen in je eigen gelijk, maar de vraag is of je daar wat mee opschiet.”

Als je ziet wat er de afgelopen jaren rond insectensterfte is gebeurd; dat raakt het fundament van ons ecosysteem en ook het fundament van de landbouw

“Volgens mij is er maar één manier om hier op een fatsoenlijke manier uit te komen – met oog voor alle belangen – en dat is door ouderwets te polderen. Natuur en landbouw hebben nou eenmaal veel met elkaar te maken.

Als je bijvoorbeeld ziet wat er de afgelopen jaren rond insectensterfte gebeurd is. Dat raakt het fundament van ons ecosysteem. En dat raakt ook het fundament van de Nederlandse landbouw. Dat inzicht is bij ons in de afgelopen jaren veel nadrukkelijker naar voren gekomen.”

Denkt uw achterban daar ook zo over?

“Het besef is gegroeid dat samenwerking met boeren nodig is. Je ziet dit in de praktijk zelfs al gebeuren. Boeren en burgers zijn soms al verder dan wij in de vergaderzaal.

Natuurlijk is ook onder onze achterban – net als onder boeren – het enthousiasme wisselend. Maar dat mag geen reden zijn om maar niets te doen. Even niet in ecologische gedachten geformuleerd: we proberen op plekken waar kansen liggen gas te geven. Het moet gaan om maatwerk op lokaal niveau.”

Hoe gevoelig alles ligt, bleek afgelopen jaar wel uit reacties op uitspraken over insectensterfte en de rol van de landbouw.

“Ik heb het nooit alleen over landbouw gehad. Ik heb dingen gezegd over het gebruik van chemicaliën, medicijnresten in ons oppervlaktewater, over infrastructuur en consumentengedrag én over landbouw. Maar wel het totale complex aan factoren waarmee je aan de slag moet.

Wij proberen al die actoren in beweging te krijgen. Maar vanuit de diepe overtuiging dat boeren voor een belangrijk deel hoeders van het Nederlands landschap zijn en dus ook het verschil kunnen maken in de kwaliteit van het landschap.”

Naast samenwerking zorgen wij ook voor maatschappelijke legitimatie

“En dat je ook prachtige natuur met een hoge biodiversiteit in een reservaat niet overeind kunt houden als de biodiversiteit in omliggende gebieden niet op orde is. Dat betekent dat je als boer de focus niet alleen op landbouw kunt hebben en als natuurbeschermer niet alleen op natuur. Je moet samenwerken.”

Was deelname aan PlanetProof door FrieslandCampina een belangrijke reden voor Natuurmonumenten om nu in te stappen?

“Dat was wel een trigger ja. Ambities expliciet maken, het verhaal vertellen in de Nederlandse samenleving. Het is ontzettend belangrijk dat boeren nu concreet aan de gang kunnen.

Op deze manier komen we weg van een papieren werkelijkheid. Het is daarbij belangrijk dat we eenzelfde doel voor ogen hebben. Het is niet FrieslandCampina versus Natuurmonumenten.”

Deze rand van een perceel van een Fries melkveebedrijf is afgegraven zodat er een natuurvriendelijke oever van gemaakt kon worden - foto: René den Engelsman.
Deze rand van een perceel van een Fries melkveebedrijf is afgegraven zodat er een natuurvriendelijke oever van gemaakt kon worden - foto: René den Engelsman.

Wat kunnen melkveehouders concreet van Natuurmonumenten verwachten?

“Kennis en ervaring, dat is wat we brengen. Boswachters en melkveehouders gaan samen kijken hoe ze de biodiversiteit op en om het bedrijf kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door samen te kijken welk mengsel het meest geschikt is om in te zaaien voor bloemrijke grasranden.

Uiteindelijk gaat een veehouder natuurlijk over zijn eigen bedrijfsvoering en is het aan hem of hij wel of niet wil samenwerken. Het is in ieder geval niet onze bedoeling om boerenbedrijven te veranderen in natuurreservaten.

Naast deze samenwerking zorgen wij ook voor maatschappelijke legitimatie. We gaan dit verhaal aan onze achterban uitdragen en Campina-producten met PlanetProof-keurmerk actief promoten. Zo komt ook ons logo op de pakken te staan. Dat is volgens mij erg belangrijk voor de sector.”

Ik wil het beeld wegnemen dat het om puur natuur gaat, het gaat om grond met meer biodiversiteit

“Er is in de afgelopen jaren veel gedoe geweest rond de melkveehouderij en dat helpt niet als je discussies wilt voeren over bijvoorbeeld biodiversiteit. Als je als sector laat zien dat je maatschappelijk bijdraagt, kom je in een heel ander daglicht te staan.”

Wat verwacht Natuurmonumenten van de melkveehouders?

“We hebben nu een aantal criteria afgesproken met een stip op de horizon in 2025. Hoe snel het allemaal gaat weten we nog niet, maar dat gaan we in de gaten houden. Belangrijk is dat we nu gestart zijn.”

Zoals 20% natuur op melkveebedrijven die samenwerken met Natuurmonumenten?

“Het gaat om 20% natuurrijk. Ik wil het beeld wegnemen dat het gaat om puur natuur. Het gaat om grond met meer biodiversiteit.”

Is er voor melkveehouders ook een financiële prikkel om samen te werken met Natuurmonumenten?

“Jazeker. Als we in Nederland een landschap willen waarin biodiversiteit een belangrijke rol speelt – ook buiten beschermde natuurgebieden – en je doet daarvoor een beroep op een boer, dan zal die daar een eerlijke maatschappelijk beloning voor moeten krijgen. Dat gebeurt nu door de verkoop onder het keurmerk PlanetProof.”

Maar wat is de financiële prikkel in de samenwerking met Natuurmonumenten? PlanetProof gaat ook door zonder Natuurmonumenten. Komen er bijvoorbeeld gunstigere pachtconstructies voor gronden van Natuurmonumenten?

“Natuurmonumenten biedt kennis, ervaring en promoot PlanetProof bij consumenten en haar achterban. Vergis je niet in het belang van maatschappelijke legitimatie. Over zaken als pachtconstructies hebben we nog niet gesproken, maar alles is bespreekbaar. We hebben nu gezegd hier mee te willen beginnen.”

PlanetProof was voor Natuurmonumenten een reden om in te stappen - foto: Hans Prinsen.
PlanetProof was voor Natuurmonumenten een reden om in te stappen - foto: Hans Prinsen.

Stel dat grofweg 1.200 FrieslandCampina-leden meedoen aan PlanetProof – met elk 20% van hun gemiddeld 50 hectare grond – dan levert dat 12.000 hectare natuurrijk land op. Is dat voldoende?

“Dat zou een mooie start zijn. Maar ik zou niet blij zijn als dat het eindplaatje is. Reken er maar op dat dit aantal hectares gaat verdubbelen.”

Vindt u dat de melkveesector moet krimpen om natuur- en klimaatdoelen te halen in Nederland?

“Dat weet ik eigenlijk niet. Niet omdat ik dat niet wil zeggen. We willen wel naar een grondgebonden landbouw in Nederland en dat die landbouw functioneert binnen de milieugebruiksruimte. Laat dat helder zijn.

Maar tegelijkertijd zijn we bijvoorbeeld niet tegen derogatie. Ook waren we tijdens de onderhandelingen over het klimaatakkoord de enige natuur- en milieuorganisatie die een krimp van de sector niet als doel op zich stelde.”

Grondgebonden volgens de huidige definities?

“Ja, maar wat ik wil aangeven is dat ik geen blauwdruk heb liggen… en daar wil ik nu ook echt vanaf blijven. Dat blauwdrukdenken heeft in Nederland lang genoeg gedomineerd. We proberen gewoon concrete punten voor elkaar te krijgen en onderweg te ontwikkelen.”

Gaan Natuurmonumenten en FrieslandCampina jaarlijks rapporteren in hoeverre de doelen gehaald zijn?

“Er liggen geen plannen om dit jaarlijks te publiceren, maar we gaan dit natuurlijk wel gezamenlijk evalueren. Het belangrijkste is dat we een beweging op gang brengen.”

Heeft u er vertrouwen in dat deze samenwerking tot concrete resultaten gaat leiden waar Natuurmonumenten tevreden mee is?

“Ja. Als alles goed gaat, kan dit een enorme klapper worden.”

Laatste reacties

 • Wellicht even de ledentallen van NM checken dat waren er 572.000 in 2017 en 61.000 Oerkinderen . NM heeft daling van 40% leden in paar jaar tijd dus zoeken ze een nieuwe strategie want het alleen maar schoppen tegen landbouw werkt blijkbaar niet meer. Overigens Marc van Tweel is overduidelijk wat vergeetachtig want bij de insectenpresentatie gaf hij weldegelijk alleen de landbouw de schuld en ook Natuurmonumenten van van Tweel zelf heeft regelmatig gepleit voor inkrimping veestapel.
  Van een journalist mag je verwachten dat hij op zijn minst zijn gesprekspartner daarmee confronteerd

  https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/krimp-van-veestapel-brengt-gezond-en-groen-nederland-dichterbij
  http://persberichten.deperslijst.com/90800/reactie-natuurmonumenten-vogelbescherming-en-wnf-op-hoofdlijnen-klimaatakkoord.html

 • farmerbn

  Ik krijg koude rillingen als ik dit artikel lees. NM levert eigenlijk niks. Advies en ervaring staat leuk maar is natuurlijk 0,0. Gaat de boswachter zich bemoeien met de graszaadkeuze enz. NM wil 20% extra natuur en zegt dat het daar niet bij blijft. Rupsje nooitgenoeg! Boeren raken veel kwijt voor een logo op een pak melk.

 • ENDE902

  .Als ik bovenstaand artikel lees, krijg ik onwillekeurig de indruk, dat dit een poging is om de gemoederen van een uit de hand gelopen discussie te sussen. Ik vermoed echter dat door dit interview de aversie alleen maar groter word.
  Persoonlijk heb ik niet veel met de Stichting Natuurmonumenten te maken. Van boeren in mijn omgeving weet ik dat gesprekken/onderhandelingen niet bepaald vlot verlopen en veelal stuiten op dogma’s van Natuurmonumenten. Het is positief te noemen dat deze stichting ziet, dat de samenwerking met boeren op zijn zachts gezegd stroef verloopt, uitzonderingen daargelaten. De oplossing hiervoor is natuurlijk dat Natuurmonumenten zich meer in gaat leven in de uitdagingen waar de melkveehouders mee werken. Nu blijkt dat ze hier geen behoefte aan hebben en via een samenwerking met de coöperatie Friesland Campina (met de nieuw geïntroduceerde melkstroom Planet Proof) proberen de boeren te bewegen in de door de stichting gewenste richting. Het grote gevaar hiervan is, dat Friesland Campina hierdoor opdraait voor de kosten die gemoeid zijn met de wensen van Natuurmonumenten.
  Wordt vervolgd.

 • ENDE902

  Vervolg.
  Samenwerking van de Stichting Natuurmonumenten met boeren heb ik geen moeite mee, maar de vergoeding die met natuurwensen gepaard gaan, moeten direct vanuit de stichting aan de boeren worden betaald en niet via een samenwerking met Friesland Campina waarbij steeds onduidelijker wordt, wie de vergoeding betaald.
  Ter ilustratie.
  President Macron van Frankrijk was zwaar gepikeerd, dat de Nederlandse Staat aandelen Air France/KLM opkocht.
  Dan mogen wij als boeren van Friesland Campina toch op zijn minst gepikeerd zijn, dat Natuurmonumenten wil meeliften op een eventueel succes van de Planet Proof melkstroom, met het risico dat deze stichting later zeggenschap over het beleid van Friesland Campina wil hebben.

 • gjh

  Ze zijn helemaal dwaas bij FC het doet me aan de oorlog denken. Nou Bennie stevelink hoe gek moet je zijn om aan jouw fabriek te leveren. De grond is hier te duur om er flauwekul op te telen.

 • Alco

  Sluwe vossen!!!

 • ricooo12

  het word een naar gebeuren naar de toekomst toe 2025 , FC als roodkapje en NM de boze wolf in schaapskleren. pas op.

 • deB.

  Exact Alco, een vies spel van sluwe vosjes waar FC zich door laat inpakken.
  Deze mannetjes wonen in totaal verharde steden met 0,0 bio diversiteit...en die gaan over onze ruggen mooi weer gaan spelen!! Compleet gestoord zijn ze geworden.
  Precies als dat geleuter over insecten, dat onder andere komt door mest dat in natuurgebieden stroomt, terwijl ik dit las en schrijf, schiet je al in de lach.

  Het barst hier van de insecten notabene, maar ja niet in die compleet dicht geasfalteerde steden, waar deze wijze yuppen wonen, daar zou ik als insect ook liever dood gaan

 • .....

  Eerst de melkveesector in een kwaad daglicht stellen en dan nu met droge ogen komen vertellen dat ze de melkveehouderij komen helpen om de door hen zelf bedachte problemen op te lossen, wat een ratten

 • cor vroege

  Oh,oh,oh,wat trapt RFC er weer in,je kan duidelijk merken dat bestuur niet van boeraf komt,hou a,ub op met die poppekast ,20% van vruchtbare grond naar de klote helpen ,ze zijn gewoon ziek in d,r kop!!!

 • steenderen

  Bij LTO zijn ze de weg al kwijt maar bij FCDF raken ze de weg ook al kwijt.

 • rverheij

  Wanneer word dat verhaal van die insecten eens uitgelegd, alles word maar opgehagen aan dat ene duits onderzoek , heel heel slecht uitgevoerd. Met enorm variërende aantallen gedurende die 27 jaar dat t onderzoek plaats vond, ook deed er n nederlander mee aan het onderzoek en vervolgens doet men net dat het onderzoek over heel duitsland en Nederland is gedaan.
  En het ergste is nog wel dat rfc er ook nog in mee gaat,
  nederland word vol gebouwd,
  8 ha landbouwgrond per dag
  Word uit de landbouw getrokken.

 • melkveehouder .

  Wellicht interessant: vanaf het moment dat mestinjectie verplicht werd ( de jaren negentig) is het insectenbestand achteruit gehold. Vooral de teruggang van de strontvlieg is opvallend. Waarom is dit nog niet ‘wetenschappelijk’ onderzocht? Laat RFC hier eens een speerpunt van maken en wat centjes doneren aan STAF voor gedegen en objectief onderzoek!

  Spijtig genoeg moet ik zeggen dat mijn ervaring is dat NM zich in de omgang met de landbouw gedraagt als een wolf in schaapskleren.

 • Jan-Zonderland

  Het paard van Troje is binnen. Zoals een ander al opmerkte: de rillingen lopen je over de rug als je dit verhaal leest.

 • K.W. de Jong

  Klopt @melkveehouder,

  Door NM en andere milieu organisatie s, word het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen vaak gezien als oorzaak van de achter uitgang van de insecten. Maar in de laatste 30/40 jaar is het gebruik juist gehalveerd.

  De enige logische verklaring is de verplichte invoering van mestinjectie!!

 • koestal

  RFC wil ons ondergeschikt maken aan Natuurmonumenten,kijk maar in het Drents-Friese Wold ,daar mogen al geen wandeltochten of fietstochten gehouden worden,dat verstoort de natuur. Straks bepaalt de boswachter of je mesten of maaien mag.eerst moet je dan je eigen land aflopen en kijken of er een vogelnestje zit.De weidevogels zijn toch al bijna verdwenen in Nederland ,las ik vandaag in de krant.

 • koestal

  Vraag het aan de mensen die de ziekte van LYME hebben,wat een gezellige insecten.

 • Peet1212

  Wat een negativiteit hier. Er kunnen ook goede dingen uitkomen!! Alleen de boer moet de regie houden en niet RFC of NM.
  Wat gebeurt er als na verloop van tijd Natuurmonumenten zich terugtrekt, blijven wij dan met een kater zitten en is planetproof dan naar de maan, dat zou zonde zijn!!!!!!

 • Leeuwma

  NM wordt in de been gehouden de de postcode loterij ik wil elk jaar wel
  15 miljoen beuren en daar mee lobbien en een grootte mond hebben.
  De achteruitgang van de insecten is het grootst in natuurgebieden.
  Kijk eerst naar je eigen probleem en ga dan met ons in overleg.
  Samen werking is levensgevaarlijk.

 • Khalid en zijn maten

  FC heeft afgelopen najaar een bult afvalwater in de Berkel gedumpt omdat men er te laat achter gekomen was dat de vuilwater buis kapot was. En nu gaat FC gezellig iets samen met NM doen. Stof tot nadenken!

 • cornelis 22

  Frans K.,de voorzitter van FC heeft net op melkweb bekendgemaakt dat hij dat beruchte filmpje met ene Niels verwijderd heeft . Een goede eerste stap nu nog even uitzoeken wie in Amersfoort verantwoordelijk is en deze ook verwijderen svp

 • farmerbn

  NM wil minder tijdelijk grasland en meer blijvend grasland. Als je ploegbaar land hebt mag je tijdelijk (max 5 jaar) grasland omploegen. Jaarlijks moet je aangeven waar je grasland hebt dus Brussel en Den Haag kijken mee. Verloopt je tijdelijk grasland dan wordt het automatisch blijvend grasland en dan moet je dat voor altijd zo houden. NM probeert om het tijdelijke grasland voor altijd blijvend grasland te maken. Trap daar dus niet in als je ploegbaar land hebt.

 • putten

  nm heeft hier in buurt grasland afgegraven om natuur te ontwikkelen, kostte een bak geld en vervolgens staat er een bordje met streng verboden toegang erop, ook voor leden van nm. nm is een wolf in schaapskleren of een luis in de pels, net wat je wilt.

 • Henk Tennekes

  Het afvalwater van FrieslandCampina in Borculo heeft niet lang geleden massale vissterfte in de Berkel veroorzaakt maar Campina-producten mogen nu met een PlanetProof-keurmerk worden versierd.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.