Rundveehouderij

Achtergrond

Na teleurstellende aankoop nu focus op merkers

Klaas van der Weerd schept er genoegen in aan een betere veestapel te werken. Zijn doel is te komen tot minder werk en grotere opbrengsten.

Klaas van der Weerd heeft 5 koekaarten uitgedraaid om zijn favoriete koeien te bespreken. Het zijn allemaal oudere dieren. “Oud is niet beter of mooier, maar er is wel meer over te vertellen”, aldus de jonge melkveehouder die op het grote bedrijf de meeste aandacht aan de koeien besteedt.

De fokkerij kreeg de laatste 6 jaar extra aandacht. Na de uitbreiding van de stal in 2013 zijn genetisch hoogwaardige pinken aangekocht. Daarnaast zijn 250 embryo’s aangeschaft om de veestapel te verbeteren. De resultaten van die aankopen blijken na enkele jaren teleurstellend. Slechts enkele dieren onderscheiden zich en presteren beter dan eigen vee. Menig aangekocht dier is, vaak om onduidelijke redenen, al weer van het bedrijf verdwenen.

Alle vaarskalveren worden nu getest met genetische merkers. De uitslag daarvan bepaalt de afvoer. Des te zuurder is het voor Van der Weerd dat de fosfaatwetgeving tot extra afvoer van 75 koeien leidde. Ook dieren met een groot potentieel werden niet gespaard.”

Klaas van der Weerd met stalfavoriet 7e-kalfs Ybletje (Bertil x Olympic). Een show zal ze nooit winnen, maar haar uier is ondiep met goede speenplaatsing. Daarnaast heeft ze beste benen en klauwen. Het zorgt ervoor dat Ybeltje ondanks een productie van 53 kilo daags toch een mooie conditie houdt. - Foto: Robert Prins
Klaas van der Weerd met stalfavoriet 7e-kalfs Ybletje (Bertil x Olympic). Een show zal ze nooit winnen, maar haar uier is ondiep met goede speenplaatsing. Daarnaast heeft ze beste benen en klauwen. Het zorgt ervoor dat Ybeltje ondanks een productie van 53 kilo daags toch een mooie conditie houdt. - Foto: Robert Prins

Leeftijd en levensproductie verhogen

Het bedrijf heeft 10 dieren over de 100.000 kilo melk gebracht, merendeels voor de nieuwe stal met melkrobots in gebruik is genomen. In de laatste jaren van de melkquotering trapte de maatschap sterk op de rem om niet te veel over het quotum heen te gaan. Na 2016 groeide de productie met ruim 2.000 kilo per koe, het bedrijfsgemiddelde gaat nu richting 11.000 kilo per koe.

Van der Weerds doel is een langere levensduur en grotere levensproductie. Dan hoeft er minder jongvee in te stromen en kan optimaal gebruik worden gemaakt van melkgevende dieren. Bij de keuzes in de fokkerij en selectie is er een sterke bedrijfsspecifieke inslag. Voor de melkrobot is een goede speenplaatsing belangrijk. Voor het aansluiten van de tepelbekers mogen de achterspenen niet te dicht bij elkaar staan en zijn wat langere en grotere spenen, die recht naar beneden staan, erg wenselijk.

Naast de speenplaatsing krijgen de benen en klauwen extra aandacht bij de stierkeuze, net als bij de selectie van de kalveren. Pas daarna tellen indexen en productiekenmerken.

Met de genetica zit het wel goed

Delta Atlantic is enkele jaren veel gebruikt, omdat uiers en beenvererving goed pasten bij het fokdoel. Zijn 53 dochters zijn gemiddeld, maar als ze probleemloos oud worden, is Klaas tevreden. Ook melkt hij nu 12 Balisto-dochters. Die zijn qua exterieur gelijkwaardig aan de Atlantic-dochters. Hun productie veroorzaakt een kleine glimlach, want de gemiddelde lactatiewaarde van 112 is uitstekend.


  • Op het bedrijf lopen diverse Brown Swiss-kruislingen. Deze dieren hebben vaak beste benen en goed gevormde en harde klauwen. - Foto: René den Engelsman

    Op het bedrijf lopen diverse Brown Swiss-kruislingen. Deze dieren hebben vaak beste benen en goed gevormde en harde klauwen. - Foto: René den Engelsman

  • Een goede voorhand hoeft niet extreem breed te zijn, maar wel breed genoeg om stabiel te kunnen staan. Verder helpen grote ronde klauwen bij voldoende draagkracht. - Foto: Robert Prins

    Een goede voorhand hoeft niet extreem breed te zijn, maar wel breed genoeg om stabiel te kunnen staan. Verder helpen grote ronde klauwen bij voldoende draagkracht. - Foto: Robert Prins

Vanwege de goede benen is ook Brown Swiss gebruikt. Met name de stier Vigor heeft goed presterende dochters die in uier en benen duidelijk bovengemiddeld scoren. Er zitten Jersey-rietjes in het vat voor de koeien die groter zijn dan 1,60 meter en enkele hippe genomicstieren voor de topkoeien van het bedrijf.

Details

Rjg: 4.05 jaar 10.103 kilo 4,09%vet 3,58% eiwit
Tussenkalftijd: 397 dagen
Grond: 87 hectare veengrond zelf in gebruik, 8 hectare verhuurd aan een akkerbouwer
Basisrantsoen: gras en mais, aangevuld met bierbostel en perspulp, maximaal 12 kilo krachtvoer (inclusief bierbostel en perspulp)
Exterieur: 82,1 punten
Dochters aan de melk van onder andere: Atlantic, Balisto, G-Force en eigen stieren
Jongvee van onder andere: Ranger, Barcley, Brentano, Finder en Baltic
Huidig stiergebruik: Jacobus, Punch p, Revisor p, Fun p en Baltic

Nico (57), Klaas (32) en Gert Jan van der Weerd houden in Scherpenzeel (Fr.) 216 melkkoeien op 95 hectare. Het zijn merendeels zwartbonte Holsteins. Een klein deel van de koeien is Brown Swiss. Het fokdoel van de ondernemers is een sterke en probleemloze koe. Het bedrijf beschikt over 4 melkrobots en produceert 22.000 kilo melk per hectare.

Degelijke Ybeltje is een koe om trots op te zijn

Een koe die eigenlijk alles heeft, is Ybeltje. Deze 9-jarige Bertil-dochter is gemiddeld melkrijk, maar haar 4,57% vet en 3,79% eiwit geven haar een dikke plus op koppelgenoten. Ondanks een grote productie houdt ze vlees op haar lijf en de spieren houden het lichaam sterk bij elkaar. Haar benen zijn droog en de klauwen mooi rond en goed ontwikkeld. Ook na 7 keer kalven is haar uier nog prima te melken. Op de manier waarop Van der Weerd haar omschrijft, blijkt wel dat dit de koe is waarvan hij er wel 100 in de de stal wil hebben.

Ybeltjes 3 melkgevende dochters lijken op haar, waarbij kracht en hoge gehalten duidelijk opvallen. Ybeltjes laatste afgesloten lijst was om onduidelijke redenen ronduit matig. Ze had voldoende kracht en reserves maar de productie kwam er niet uit. Wel werd ze op tijd drachtig, in haar lopende lijst produceert ze weer 53 kilo daags.

Ybeltje is voor haar totaalscore met 88 punten gewaardeerd. De exterieurscore is niet iets waar Van der Weerd zich heel druk om kan maken, want een sterke koe met probleemloze benen en goede speenplaatsing is voor hem altijd een perfecte koe.

Vruchtbaar met hoge gehalten

Pieteke 550’s moeder was een zuivere Brown Swiss-koe die Van der Weerd van een oom kreeg. Later bleek het een goede fokkoe te zijn met diverse goede dochters en kleindochters. Pieteke blijkt zeer vruchtbaar met een tussenkalftijd van 369 dagen. Haar zevende kalf wordt precies 6 jaar naar haar eerste kalving verwacht. Daarbij heeft ze een eiwitgehalte van 3,69% bij een gemiddelde dagproductie van 36,7 kilo. Haar benen en klauwen zijn sterk en probleemloos. Hoewel Pieteke geen fraai aangehecht uier heeft, is het uier wel in balans en probleemloos door de melkrobot te melken.

Pieteke en Ybeltje zijn voor de jonge melkveehouder voorbeelden die zijn fokrichting bepalen. Met zijn opgedane ervaringen probeert hij enthousiast dit onderdeel van het bedrijf te verbeteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.