Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Zonnecollectoren halveren gasrekening

Vleeskalverhouder Gert Goos investeerde, inclusief subsidie, € 35.000 in zonnecollectoren om het gasverbruik te verlagen. Hij sluit verdere aanschaf van collectoren en zonnepanelen niet uit.

Strakblauwe lucht, stralende zon en een temperatuur rond het vriespunt. Ideaal weer voor zonnepanelen of zonnecollectoren. De panelen op de achterste kalverstal beginnen net te ontdooien, tegelijkertijd beginnen de zonnecollectoren met het opwarmen van water. De temperatuur van het water in de boiler is volgens de app op de telefoon 13 graden, een half uur later al een graad hoger.

Lees verder onder de foto.

Pauline (52), Gert (53) en Arjen Goos (23) runnen een bedrijf met een dikke 1.500 kalveren in Dalfsen (Ov.). - Foto's: Peter Roek
Pauline (52), Gert (53) en Arjen Goos (23) runnen een bedrijf met een dikke 1.500 kalveren in Dalfsen (Ov.). - Foto's: Peter Roek

Bedrijfsgegevens

1.439 blankvleeskalveren
96 rosékalveren
1.000 gram per dag gemiddelde groei
82 hectare land, waarvan
10 hectare huur, bouwplan aardappelen, mais, granen
13.000 liter water per dag voor aanmaak kalvermelk
200 vierkante meter collectoren
24 zonnepanelen voor 5.000 kWh

13.000 liter per dag

Kalverhouder Gert Goos verwacht niet dat de panelen bij mooi winterweer het water in de boiler tot de gewenste 60 graden kunnen verwarmen, maar het gaat ook nu zeker flink op de stookkosten schelen. “We gebruiken op de top 6.500 liter water per voerbeurt, dus 13.000 liter per dag. Daar is heel wat gas voor nodig om de mengtemperatuur van 57 graden te bereiken.”

Lees verder onder de foto.

Met de 200 vierkante meter collectoren verwacht Goos de gasrekening te halveren. Hij overweegt zonnepanelen op de andere daken om energieneutraal te worden.
Met de 200 vierkante meter collectoren verwacht Goos de gasrekening te halveren. Hij overweegt zonnepanelen op de andere daken om energieneutraal te worden.

Reductie gasverbruik

De kalvermelk wordt gemaakt met vloeibare grondstoffen, 63% wei, 18% vet en de overige 19% bestaat uit melkpoeder. De familie Goos schafte juni vorig jaar 200 vierkante meter aan zonnecollectoren aan. De installatie moet het gasverbruik met de helft terug brengen. De leverancier berekende een reductie van 60% maar Goos gaat uit van 50%. “Ik ben iets voorzichtiger, dan kan het niet tegenvallen. Nu is elk procent extra mooi mee genomen.” Naast kostenbesparing was het belastingvoordeel de tweede reden voor de kalverhouders om de installatie aan te schaffen.

Lees verder onder de foto.

De collectoren op de stal.
De collectoren op de stal.
Gasrekening tientje per kalf per jaar

Investering in 6 jaar terug

Het vol leggen van het staldak is een fikse investering. Omdat er een subsidie voor maximaal 200 vierkante meter dakoppervlak was, is de maatschap voor die maximale omvang gegaan. Er hing een prijskaartje van € 70.000 aan. Met een schuurtje voor de boiler, leidingwerk en dergelijke kwam de investering op een totaal van € 80.0000. Daarvan kwam € 35.000 uit de energiesubsidie.

“De gasrekening bedraagt jaarlijks € 14.000, wat neer komt op een tientje per kalf per jaar. We verwachten dit jaar de helft minder te stoken dus met een jaar of zes is deze investering terug verdiend. Er is nog plek voor een rij collectoren, wie weet leggen we die over een paar jaar nog”, berekent zoon Arjen.

Lees verder onder de foto.

De installatie blijft water rondpompen tot het temperatuurverschil tussen boiler en dak 4 graden is.
De installatie blijft water rondpompen tot het temperatuurverschil tussen boiler en dak 4 graden is.

Nog niet zelfvoorzienend

Met de bouw van de stal in 2016 is al rekening gehouden met de eventuele aanschaf van zonnepanelen of zonnecollectoren. De stal is haaks op de andere stallen gebouwd met een dakvlak op het zuiden en de lichtstraat op het noorden. Op de stal bij het woonhuis liggen al 24 zonnepanelen, goed voor 5.000 kWh. “We hebben 30.000 kWh per jaar nodig dus we zijn nog lang niet zelfvoorzienend. Maar we moesten 1.500 vierkante meter asbest saneren en de vergoeding voor zonnepanelen bedroeg € 7.000. Ik heb navraag gedaan wie er voor dat geld de meeste panelen met het beste rendement kon leggen”, vertelt Gert.

Hij sluit niet uit dat het oppervlakte zonnepanelen uitgebreid wordt. Al staan de overige 4 stallen waar de panelen op kunnen niet helemaal gunstig, namelijk noord-zuid. De panelen komen dan op het oosten te liggen waardoor het rendement lager is.

Lees verder onder de foto.

De voerkeuken ligt aan de voorzijde van het bedrijf. De mengtemperatuur van de melk is 57 graden.
De voerkeuken ligt aan de voorzijde van het bedrijf. De mengtemperatuur van de melk is 57 graden.

Heet water om te mengen

Hoeveel de installatie in de eerste 6 maanden heeft opgeleverd weet Goos nog niet, de kalverhouders hebben nog geen meterstanden opgenomen en doorgegeven. “Ik heb in ieder geval het termijnbedrag niet verlaagd. Dat had wel gekund maar een flinke teruggaaf komend voorjaar is wel een heel prettig vooruitzicht”, klinkt het lachend.

Rondpompen

Over het eerste half jaar zijn de kalverhouders goed te spreken. De temperatuur in de boiler loopt ondertussen langzaam maar zeker op. Rond een uur of elf ’s ochtends is op de app te zien dat het dak vorstvrij is, de watertemperatuur loopt in een uur tijd 2 graden op. Het systeem pompt het water rond door de platen die elk 7 liter water in dunne leidingen kunnen bevatten. Het rondpompen gaat net zolang door totdat er een temperatuurverschil van 4 graden tussen boiler en collectoren bereikt is. “Afgelopen zomer kwam het water bijna kokend van het dak af, in de collectoren werd een temperatuur van 90 graden bereikt”, vertelt Arjen.

Lees verder onder de foto.

Met een app kan Goos het temperatuurverloop in de collectoren en de boiler volgen. Ondanks de lage buitentemperatuur loopt de watertemperatuur vlot op.
Met een app kan Goos het temperatuurverloop in de collectoren en de boiler volgen. Ondanks de lage buitentemperatuur loopt de watertemperatuur vlot op.

Scherp boeren

Goos gaat een uitdaging niet uit de weg. Gert’s vader had melkvee met kalveren erbij. Gert zag mogelijkheden om om te schakelen en de kalveren uit te breiden. De kalveren staan nu voor drie rondes op contract bij de Pali Groep. Door scherp op de kalveren te letten haalt de maatschap een gemiddelde groei van 1.000 gram per dag, met rondes die daarboven uitschieten. Nu de boerderij aan de overkant is gekocht met het oog op de toekomstige bedrijfsovername oriënteren vader en zoon zich op het houden van meer rosés. In tegenstelling tot veel collega-kalverhouders hoeft Goos zich niet druk te maken over de afzet van mest. Door langzaam het areaal grond uit te breiden mag hij nu zelfs mest aanvoeren.

Dagelijks wordt er 13.000 liter water gebruikt om de melk aan te maken.
Dagelijks wordt er 13.000 liter water gebruikt om de melk aan te maken.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Melkveehouders zijn trots maar kalverhouders verdienen geld.

  • mtseshuis

    Dat hoop ik voor hen, komt het vanzelf goed...

Of registreer je om te kunnen reageren.