Rundveehouderij

Achtergrond 7 reacties

Ook groei melkveebedrijf bij mindere resultaten

Hoogte van kostenniveau is niet bepalend, blijkt uit een analyse van accountantskantoor Flynth.

De hoogte van het kostenniveau speelt nauwelijks een rol bij de ontwikkeling van melkveebedrijven. Dat blijkt uit een analyse van Flynth in samenwerking met Melkvee100Plus. Wel is de groei bij de bedrijven met de laagste kosten veel bestendiger en staan ze er ook nu nog het beste voor.

Grote groeiers profiteren van schaalvoordeel en een beter management. Ook zijn door nieuwbouw de productieomstandigheden vaak beter.
Grote groeiers profiteren van schaalvoordeel en een beter management. Ook zijn door nieuwbouw de productieomstandigheden vaak beter.

Het accountantskantoor heeft de analyse gemaakt aan de hand van gegevens van 680 melkveebedrijven. De omvang van het bedrijf en de technische en economische prestaties zijn met een tussentijd van 11 jaar met elkaar vergeleken. De bedrijven zijn ingedeeld in drie groepen: de 20% kopgroep, de 20% staartgroep en de overige bedrijven.

Kopgroep behoudt lage kritieke melkprijs

Als bedrijven worden gerangschikt naar bruto geldstroom – een goede maat voor de economische prestatie – blijkt dat alle melkveebedrijven zijn gegroeid. De bedrijven in de kopgroep boekten met bijna 295.000 kilo wel de grootste vooruitgang, maar ook de staartgroep produceert ruim 256.000 kilo meer melk dan 11 jaar geleden.

Bedrijven uit de kopgroep behouden hun lage kritieke melkprijs. Volgens Flynth groeien de bedrijven met een beter resultaat sneller in melkproductie en realiseren ze dat op een meer ‘toekomstbestendige’ wijze, omdat ze ook groeien in grond in eigendom. Ondernemers met een lage kritieke melkprijs hebben vooral geïnvesteerd in efficiënte bedrijfsvoering.

Flynth heeft ook gekeken naar verschillen in groeitempo. De 20% snelste groeiers zijn bijna verdubbeld, van 853.000 tot 1.603.000 kilo melk per bedrijf. De traagste groeiers zijn iets gestegen in productie; van 495.000 tot 512.000 kilo.

Hoge kosten van groei

De economische resultaten tussen de grote en kleine groeiers verschillen nauwelijks. Dat komt door de hoge kosten van groei. Jarenlang moest duur melkquotum worden aangekocht en zeker in combinatie met uitbreiding van de stal duurt het vele jaren voordat bedrijfsvergroting winst op gaat leveren.

Met de hogere kostprijs leggen de groeiers een hypotheek op de toekomst van hun bedrijf, constateert Flynth. De grote groeiers houden hun marge wel beter in de benen en kunnen melken tegen een iets lagere kritieke melkprijs. Waarschijnlijk profiteren ze van schaalvoordeel en een beter management. Ook zijn door nieuwbouw de productieomstandigheden vaak beter.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dat zeggen we hier ook altijd: Groeien kost veel geld. Je krijgt meer werk en zorgen zonder dat je er meer mee verdient. Je legt zeker een hypotheek op de toekomst maar je weet niet zeker of je het terugkrijgt bij verkoop aan een derde of aan de opvolger.

 • koestal

  Boeren mogen graag groeien tegen de verdrukking in.Dat geeft vaak voldoening.

 • Bertus Buizer

  Zo gaat overproductie van melk en mest dus in zijn werk. Oftewel, daaraan danken melkveehouders de lage melkprijs. Gevolg: deze melkveehouders gaan nog meer op kosten letten...

  De lage rente werkt mee. Maar hoelang?

 • Rub

  1 procent rentestijging bij de grote groeier is al snel 15 d op jaarbasis. Dat is de grootste zekerheid voor de komende 20 jaar..........

 • Gradje 1966

  Die niet geïnvesteerd hebben in het verleden zijn ten dode opgeschreven nu kan je geen stappen meer maken in nieuwbouw voor de toekomst want je krijg gewoon geen geld meer. Bedrijven met een lage kostprijs nu en oude gebouwen hebben een groter probleem in de toekomst dan de zwaar gefinancierde bedrijven van nu deze bedrijven kunnen nu aflossen en de bedrijven die nog aan de bak moeten moeten zich eerst nog maar eens bewijzen bij de bank en dat word een hele lastige want de banken verstrekken bijna geen leningen meer
  want er zijn allerlei randvoorwaarde in de toekomst waar je aan moet voldoen en daar is bij deze bedrijven bijna geen ruimte voor

 • Henk.visscher

  Fosfaatproductie 12 miljoen kilo onder plafond, daarbovenop komt nog dat er minder fosfaat in de mest zit, we hebben ons mooi laten naaien, vleesveehouderij heeft 11 miljoen meer fosfaat geproduceerd, dus wat wij zijn gedaald is er daar gewoon weer bij gekomen

 • farmerbn

  Wat is een nieuwe rundveestal nog waard als die verkocht wordt na tien jaar? Boeren die zoals gradje zegt de boot gemist hebben en een lage kostprijs hebben, kunnen heel goed verder gaan met die tien jaar oude stal. Er gaan erg veel goede courante te koop staande stallen komen in de toekomst. Je kunt beter meerdere locaties hebben met bv twee robots per locatie dan één met zes. Als de verkopende boer in het huis blijft wonen dan kan die mooi wat klusjes doen en op de robots passen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.